موضوعات وبسایت : سوالات آیین نامه اصلی
سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

بازی رانندگی در شهر

نویسنده : محمد پارسایی | زمان انتشار : 10 مهر 1400 ساعت 18:56

جهت درج تبلیغات با قیمت مناسب در این سایت میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید

@AlirezaSepandدر این پست یک مطلب با عنوان بازی رانندگی در شهر را مطالعه خواهید کرد.

Driving School 2016 Ø¨Ø§Ø²Û جدÛد ٠سرگر٠کÙÙد٠ÙاشÛ٠سÙØ§Ø±Û Ø¯Ø± Ø´Ùر از استÙدÛÙÛ Ø¨Ø§Ø²ÛØ³Ø§Ø²Û Ovidiu Pop Ø¨Ø±Ø§Û Ø¯Ø³ØªÚ¯Ø§Ù ÙØ§Û Ø¨Ø§ سÛست٠عاÙ٠اÙدرÙÛد است ک٠ب٠صÙرت راÛگا٠در Ùارکت Ú¯Ùگ٠عرض٠شد٠است ٠در Ùدت زÙا٠ک٠تÙاÙست٠با استÙبا٠خÙØ¨Û Ø±Ùبر٠شÙد Ù Ùزارا٠داÙÙÙد را ب٠خÙدش بگÛرد.

سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

در اÛÙ Ø¨Ø§Ø²Û ÙÙا٠کارÙØ§Û Ø¯ÙÛØ§Û ÙاÙØ¹Û ÙاÙÙد بست٠کÙربÙØ¯Ø Ø±Ø§ÙÙÙا زد٠٠… را باÛد اÙجا٠دÙÛد تا بتÙاÙÛد اÙتÛاز باÙاÛÛ Ú©Ø³Ø¨ Ú©ÙÛد Ø ÙÛÚÚ¯Û Ø¬Ø°Ø§Ø¨Û Ø§Ø³ØªØ ÙÙØ Ø¯Ø±Ø³Øª Ø§Ø³ØªØ Ø§Ùا ب٠Ûاد داشت٠باشÛد اÛ٠کار باعث شد٠تا Ú©ÙØªØ±Ù Ø¨Ø§Ø²Û Ø¨Ø³Ûار سخت Ø´Ùد ٠بازÛÚ©Ù ÙÙت بÛØ´ØªØ±Û Ø±Ø§ Ùسبت ب٠عÙاÙÛ٠دÛگر در حرÙÙ Ø§Û Ø´Ø¯Ù ØµØ±Ù ÙÙاÛد! طبÛØ¹Û ÙÙ ÙØ³ØªØ ÙÙØªÛ Ø­Ùاستا٠باÛد ب٠تÙØ§Ù Ø§Ø¬Ø²Ø§Û ÙاشÛ٠باشد کار Ø³Ø§Ø¯Ù Ø§Û Ø¯Ø± Ù¾ÛØ´ ÙØ®ÙاÙÛد داشت! ب٠طÙر Ú©ÙÛ Ø¯Ø± اÛÙ Ø¨Ø§Ø²Û Ø´Ùا در Ø´Ùر راÙÙØ¯Ú¯Û ÙÛ Ú©ÙÛد ٠ساعت Ùا Ø®Ùد را سرگر٠ÙÛ Ø³Ø§Ø²Ûد! اگر از عÙاÙÙ ÙÙØ¯Ø§Ù Ø¨Ù Ø¨Ø§Ø²Û ÙØ§Û Ø±ÛسÛÙÚ¯ شبÛÙ Ø³Ø§Ø²Û ÙستÛد عد٠تجرب٠Driving School 2016 ÙÛ ØªÙاÙد Ú¯ÙØ§Ù Ø¨Ø²Ø±Ú¯Û Ø¨Ø§Ø´Ø¯Ø Ø§Ø«Ø±Û Ú©Ù Ø¨Ù Ùاسط٠ÙÛÚÚ¯Û ÙØ§Û Ùثبت Ø®Ùد تÙاÙست٠ÙÛÙÛÙÙ Ùا بازÛک٠را جذب کرد٠٠خÙد را از آثار ÙÙÙØ§Û Ù٠سبک جدا ÙÙاÛد.

1138337_747.jpg

Ø¨Ø±Ø®Û Ø§Ø² ÙÛÚÚ¯Û ÙØ§Û Ø¨Ø§Ø²Û ÙاشÛ٠سÙØ§Ø±Û Driving School 2016 اÙدرÙÛد :

  • Ú¯Ø§Ø±Ø§Ú Ø¨Ø§ اÙÙاع ÙاشÛÙ ÙØ§Û ÙختÙÙ Ø¨Ø±Ø§Û Ø§Ùتخاب
  • بÛØ´ از 10 ÙÙØ´Ù ÙختÙÙ Ø¨Ø±Ø§Û Ø§Ùتخاب ٠راÙÙدگÛ
  • شاÙ٠بÛØ´ از 50 سطح ÚاÙØ´ براÙÚ¯Ûز در حاÙت ÙاÙÙرÛتÛ
  • حاÙت ÚÙد ÙÙØ±Ù Ø¨Ø±Ø§Û Ø«Ø¨Øª اÙتÛازات Ø®Ùد با دÙستا٠جاÙÛ
  • سÛست٠اسÛب ÙاÙØ¹Û Ø¨Ø±Ø§Û Ø¶Ø±Ø¨Ù Ø¯Ûد٠ÙاشÛ٠در تصادÙات
  • اÙÙاع ÙاشÛÙ Ùا ÙظÛر کاÙÛÙÙØ Ø§ØªÙبÙس Ù ... Ø¨Ø±Ø§Û Ø§Ùتخاب ٠راÙÙدگÛ
  • شراÛØ· آب Ù ÙÙاÛÛ ÙاÙØ¹Û + Ø·Ø±Ø§Ø­Û ÙÙحصر ب٠Ùرد با گراÙÛÚ© Ø§Ú Ø¯Û

داÙÙÙد Ø¨Ø§Ø²Û Driving School

داÙÙÙد دÛØªØ§Û Ø¨Ø§Ø²Û Driving School

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟


منبع: www.asriran.com


سایر منابع و مطالب مرتبط با بازی رانندگی در شهر [ برای قرار گرفتن در این لیست از صفحه تماس با ما اقدام کنید ]
www.asriran.com .
دانلود بازی رانندگی در شهر - Driving School - عصرایران

طبیعی هم هست، وقتی حواستان باید به تمام اجزای ماشین باشد کار ساده ای در پیش نخواهید داشت! به طور کلی در این بازی شما در شهر رانندگی می کنید و ساعت ها خود را سرگرم ... ادامه...


play.google.com .
شهر رانندگی مدرسه شبیه ساز: سه بعدی ماشین پارکینگ - برنامه‌ها ...

چالش انگیز ترین بازی رانندگی و پارکینگ شبیه ساز پارکینگ سال 2017 است حالا شما می توانید ساعت ها سرگرم کننده را با بازی شهر شبیه ساز رانندگی بهترین ... ادامه...


play.google.com .
پرادو ماشین ماجراجویی - الف شبیه ساز بازی از شهر - برنامه‌ها در ...

در این دنیای شبیه سازی مانند مسابقه، پارکینگ و پرودو به عنوان یک تاکسی، انواع مختلفی از بازی ها وجود دارد. مفهوم این بازی های رانندگی و پارکینگ در این نسل ... ادامه...


www.farsroid.com .
دانلود City Driving 2 1.32 - بازی رانندگی در شهر 2 اندروید + مود

May 22, 2016 — City Driving 2 بازی سرگرم کننده ماشین سواری و اتومبیلرانی به صورت دنیای آزاد از استودیوی بازیسازی Zuuks Games برای اندروید استو دانلود ... ادامه...


www.sunload.ir .
دانلود بازی رانندگی در شهر با اسپورتیج Sportage Driving ...

بازی رانندگی در شهر با اسپورتیج: از تجربه رانندگی واقع بینانه با شاسی بلند بدون محدودیت زمانی لذت ببرید.فیزیک خودرو متفاوت با اتومبیل واقعی که دوست ... ادامه...


www.sunload.ir .
دانلود بازی رانندگی آزادانه در شهر City Driving 3D : Traffic Roam ...

بازی رانندگی آزادانه در شهر: می خواهید آزادانه در شهر رانندگی کنید؟این بازی این امکان را برای شما فراهم می کند.در این بازی ترافیک شهر نیز در نظر گرفته شده. ادامه...


www.sarzamindownload.com .
بازی رانندگی در شهر (برای کامپیوتر) - City Car Driving PC ...

بازی رانندگی در شهر (برای کامپیوتر) - City Car Driving PC Game. ادامه...


getandroid.ir .
دانلود Car Driving In City v2 بازی رانندگی با ماشین در شهر اندروید

دانلود رایگان بازی Car Driving In City بازی رانندگی با ماشین در شهر برای گوشی و تبلت اندروید با لینک مستقیم. ادامه...


virgool.io .
معرفی بازیهای ماشین سواری برای پلتفرم اندروید، iOS ... - ویرگول

بر همین اساس بر آن شدیم تا تعدادی از بهترین بازی‌های شبیه سازی رانندگی برای شما گردآوری کرده و فهرست کنیم. بازی شبیه ساز رانندگی در شهر. دانلود بهترین بازی های ... ادامه...


mobilekomak.com .
معرفی ۱۵ بازی رانندگی و مسابقه‌ای برتر برای سیستم عامل ...

یکی از پرطرفدارترین سبک بازی‌های کامپیوتری مربوط به سبک رانندگی و مسابقه‌ای می‌شود. در این نوع بازی‌ها عموما گیمر تجربه رانندگی حرفه‌ای و با سرعت‌ بالا را خواهد ... ادامه...


javanmobile.com .
دانلود Offroad Suburban v1.5 - بازی رانندگی خارج از شهر اندروید

برخی از مهم ترین ویژگی های بازی اندروید Offroad Suburban : – بازی شبیه ساز رانندگی در شهر و خارج از شهر. – رانندگی با ماشین شاسی بلند در خیابان های شهری. ادامه...


cafebazaar.ir .
بازی راننده شهري III - دانلود | کافه بازار

راننده شهری رو یادته؟ این نسخه سومشه آخرین نسخه منتشر شده یه شهر کاملا ایرانی با قابلیت بازی کردن با دوستان به صورت مولتی پلیر و گشت ... ادامه...


cafebazaar.ir .
بازی دنده يک :رانندگي در شهر 2 - دانلود | کافه بازار

نسخه دوم بازی پر طرفدار رانندگی در شهر این بار در شهری کاملا ایرانی :) میدان ها بلوار ها و ماشین های ایرانی :)) بازی جدید در سبک open world و کاملا ... ادامه...


www.ghatreh.com .
دانلود بازی رانندگی در شهر - Driving School | Driving School ...

Sep 22, 2020 — Driving School 2016 بازی جدید و سرگرم کننده ماشین سواری در شهر از استودیوی بازیسازی Ovidiu Pop برای دستگاه های با سیستم عامل. ادامه...


wikiarticle.xyz .
دانلود بازی رانندگی در شهر برای کامپیوتر | كنج كونج

دانلود بازی City Car Driving برای کامپیوتر. | بازی رانندگی اتومبیل در شهر |. | نسخه PLAZA |. City Car Driving بازی جدیدی در سبک مسابقه ای و شبیه سازی می باشد . ادامه...


www.siloo.ir .
دانلود Driving Zone: Japan v3.14 - بازی ماشین سواری در جاده های ...

... کوچک معروف شهر،رانندگی کنید.از امکانات ویژه بازی میتوان به محیط هایی مختلف با شرایط آب و هوایی متغیر، زاویه دید شخص اول و سوم، فیزیک واقعی ماشین ها، طراحی ... ادامه...


www.androidha.com .
بازی رانندگی در شهر - اندرویدها

Driving Zone: Japan یک شبیه‌ساز از مسابقات اتومبیل‌رانی به وسیله خودروهای تولید ژاپن می‌باشد. در این بازی می‌توانید انواع اتومبیل‌های ژاپنی را سوار شوید: از ... ادامه...


androidina.net .
دانلود City Driving 2 1.34 بازی رانندگی در شهر 2 اندروید

دومین نسخه از سری بازی های رانندگی در شهر، پس از موفقیت خیره کننده نسخه اول، با نام کامل City Driving 2 توسط کمپانی بازی سازی Zuuk Games طراحی و ارائه شده است ... ادامه...


www.flashkhor.com .
بازی آنلاین رانندگی در شهر تهران جدید ماشین فلش

بازی آنلاین رانندگی در شهر تهران جدید ماشین فلش red driver 5 size: 5 MB درایور قرمز بازگشته است، درایو را در نقشه 3D زیبا بر اساس شهرستانها زندگی واقعی، در ... ادامه...


myket.ir .
بازی های رانندگی | مایکت

بازی های رانندگی ساخته شده‌اند تا این هیجان و حس خوب را به بازیکن منتقل کنند. ... شما در این بازی ها می‌توانید آزادانه در شهر حرکت کنید، وارد مسابقات خیابانی شوید و ... ادامه...


www.aparat.com .
بازی رانندگی - آپارات

فراتر از انتظار علاقه مندان به بازی های رانندگی,گیم پلی بازی مدرسه رانندگی,گیم پلی بازی آسفالت 9 ... رانندگی پر خطر پراید در شهر و زمین فوتبال،گیم پلی بازی. ادامه...


digiato.com .
بهترین بازی های رانندگی اندروید و iOS که نباید تجربه‌شان را از ...

Aug 5, 2020 — مقاله در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ بروزرسانی شده است] ماشین سواری یکی از اولین سبک‌هایی بود که به‌خاطر استفاده درست از قدرت گوشی‌های هوشمند و البته ... ادامه...


www.yjc.ir .
بازی رانندگی در شهر +دانلود - باشگاه خبرنگاران جوان

Aug 18, 2015 — بازی Race The Traffic یکی از بهترین بازی ها در سبک مسابقه ای است که می تواند کاربران را تا ساعت های بسیاری سرگرم کند. ادامه...


www.yasdl.com .
دانلود بازی ماشین سواری در شهر | یاس دانلود - YasDL

دانلود بازی City Car Driving برای کامپیوتر. | بازی رانندگی اتومبیل در شهر |. | نسخه PLAZA |. City Car Driving بازی جدیدی در سبک مسابقه ای و شبیه سازی می باشد ... ادامه...ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر