موضوعات وبسایت : سوالات آیین نامه اصلی
سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

سخت ترین سوالات ایین نامه 1401

سخت ترین سوالات ایین نامه 1401

نویسنده : نازنین رحمانی | زمان انتشار : 06 دی 1400 ساعت 15:20

👮 سخت ترین سوالات آیین نامه اصلی رانندگی با جواب سال ۹۹

 در آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی ، بر عکس اغلب آزمون ها، سخت ترین سوالات باعث مردودی شرکت کنندگان در مراحل اولیه ی آزمون می شوند. بنابراین شناخت سوالات آیین نامه اصلی و داشتن دقت و تمرکز بیشتر روی آن ها می تواند کمک شایانی به قبولی شما کند.

سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

وقتی صحبت از علائم راهنمایی و رانندگی می شود، اغلب افراد تصور می کنند که این بخش بسیار راحت و ساده است. اما نکته ی جالب این جاست که بخش علائم راهنمایی از آن جا که نکات ریزی دارد، نیازمند دقت بالا و حافظه ی قوی است.

پس به یاد داشته باشید که این بخش را با دقت بیشتری مطالعه کنید و با استفاده از رمز گذاری تابلو ها را به ذهن خود بسپارید تا در هنگام آزمون آن ها را فراموش نکنید.

👮 سوالات آیین نامه اصلی بدون جواب

سوال ۱: به مجموعه عوامی که باعث ضعف کلی یک کاربر ترافیک در رانندگی می شود چه می گویند؟
۱- عوامل انسانی
۲- رفتار انسانی
۳- رفتار پرخطر
۴- رفتار پرخاشگرانه

سوال ۲: به مجموعه رفتار و حرکاتی که یک فرد در هنگام تردد در شبکه معابر از خود نشان می دهد چه می گویند؟
۱- عوامل انسانی
۲- رفتار انسانی
۳- رفتار پرخطر
۴- رفتار پرخاشگرانه

سوال ۳: عواملی که به تجربیات گذشته فرد باز می گردد چه می نامند؟
۱- عوامل درونی موثر در رفتار انسانی
۲- عوامل بیرونی موثر در رفتار انسانی
۳- عوامل درونی موثر در عوامل انسانی
۴- هیچ کدام

سوال ۴: عواملی که تحت تاثیر محیطی که راننده در آن زندگی می کند چه می نامند؟
۱- عوامل درونی موثر در رفتار انسانی
۲- عوامل بیرنی موثر در رفتار انسانی
۳- عوامل درونی موثر در عوامل انسانی
۴- هیچ کدام

سوال ۵: کدام یک از موارد زیر جزو رفتار های پر خطر و پرخاشگرانه محسوب نمی شود؟
۱- ترمزهای مکرر و ناگهانی
۲- پرتاب آب دهان به بیرون***
۳- توهین به سایر رانندگان
۴- بوق زند بیهوده

سوال ۶: کدام یکی از موارد زیر جزو پرخاشگری اجتماعی و ترافیکی محسوب نمی شود؟
۱- حرکات مارپیچ
۲- سبقت غیر مجاز
۳- عدم توجه به تابلوی ترافیکی
۴- بوق زدن بیهوده و مکرر

سوال ۷: ناامنی روانی زمینه ساز چه نوع رانندگی می باشد؟
۱- رانندگی تهاجمی
۲- رانندگی پرخاشگرانه
۳- رانندگی ترافیکی
۴- رانندگی رقابت جویانه

سوال ۸: رفتاری در رانندگی که برای رسیدن به هدفی خاص را در بر دارد چی می نامند؟
۱- پرخاشگری وسیله ای
۲- رفتار وسیله ای
۳- پرخاشگری خصمانه
۴- رفتار خصمانه

سوال ۹: به مجموعه رفتارهای منفی در رانندگی چه می گویند؟
۱- رانندگی خطر ساز
۲- رانندگی پرخاشگرانه
۳- رانندگی ترافیکی
۴- رانندگی رقابت جویانه

سوال ۱۰: راننده ای که از وسیله خود برای تنبیه دیگران استفاده می کند جزو چه نوع از حالت های رانندگی می باشد؟
۱- پرخاشگری وسیله ای
۲- رفتار وسیله ای
۳- پرخاشگری خصمانه
۴- رفتار خصمانه

سوال ۱۱: آلودگی صوتی جزو کدام مفهوم رانندگی می باشد؟
۱- شهر نشینی
۲- زمان سفر
۳- نابسامانی ترافیکی
۴- حقوق شهروندی

سوال ۱۲: استفاده از شیشه های دودی جزو کدام یک از رفتار های رانندگان می باشد؟
۱- رفتار ترافیکی
۲- رفتار ناهنجار اجتماعی
۳- حقوق شهروندی
۴- نابسامانی ترافیکی

سوال ۱۳: حرکت با فاصله کم با خودرو های دیگران که بیشتر برای تنبیه سایر رانندگان انجام می گیرد جزو کدام نوع رفتار رانندگی می باشد؟
۱- رانندگی تهاجمی
۲- رانندگی پرخاشگرانه
۳- رانندگی ترافیکی
۴- رانندگی رقابت جویانه

سوال ۱۴: لذت بردن از مانور در رانندگی فرد کدام نوع از رانندگی می باشد؟
۱- رانندگی تهاجمی
۲- رانندگی پرخاشگرانه
۳- رانندگی ترافیکی
۴- رانندگی رقابت جویانه

سوال ۱۵: نحوه چیدن بار روی باربند چگونه است؟
۱- بزرگ به کوچک
۲- کوچک به بزرگ
۳- جلو بزرگ – عقب کوچک
۴- جلو کوچک – عقب بزرگ

سوال ۱۶: مهم ترین عامل اتلاف انرژی در خودروها چیست؟
۱- عدم تنظیم چرخ ها
۲- عدم تنظیم باد تایرها
۳- عدم تنظیم موتور
۴- عدم تنظیم روغن موتور

سوال ۱۷: کدام مورد باعث از بین نرفتن کاتالیست نمی شود؟
۱- حرارت بالا
۲- سمی شدن به وسیله مواد خروجی
۳- سرمای شدید
۴- خرابی مکانیکی شدید

سوال ۱۸: شنیدن صدای بوق با شدت دویست دسیبل به چند دقیقه استراحت نیاز دارد تا تاثیرات آلودگی صوتی جبران شود؟
۱- ۱۰ دقیقه
۲- ۲۰ دقیقه
۳- ۳۰ دقیقه
۴- ۶۰ دقیقه

سوال ۱۹: مسافت پیموده شده در واحد زمان را چه می نامند؟
۱- سرعت
۲- حرکت
۳- سبقت
۴- رانندگی

سوال ۲۰: ترمز چرخ های عقب معمولا به صورت ….. و ترمز چرخ های جلو معمولا به صورت ……می باشد.
۱- دیسکی – روغنی
۲- روغنی – دیسکی
۳- کاسه ای – دیسکی
۴- دیسکی – کاسه ای
سوال ۲۱: کدام یک از موارد زیر جزو سه بخش اصلی حرکت نمی باشد؟
۱- گیربکس
۲- ترمز
۳- کلاچ
۴- دیفرانسیل

سوال ۲۲: باز کردن ترموستات چه حالتی در خودرو ایجاد می کند؟
۱- مصرف روغن بالا می رود
۲- مصرف روغن کاهش می یابد
۳- مصرف بنزین افزایش می یابد
۴- مصرف بنزین کاهش می یابد

سوال ۲۳: کدام مورد زیر منظور و مفهوم رانندگی با سرعت مطمئن را بیان می کند؟
۱- رانندگی بر اساس شرایط محیطی و جاده ای
۲- رانندگی با سرعت های بالا
۳- رانندگی با سرعت های پایین
۴- رانندگی در ساعت روز

%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.jpg

👮 مجموعه جدید از سخت ترین سوالات آیین نامه اصلی

❓ وظیفه کدام قطعه، جلوگیری از ورود بخارهای بنزین به هوا است؟

۱) کاتالیست         ۲) مافلر                 ۳) کنیستر              ۴) سنسور اکسیژن

❓گردش به چپ چه علامتی را با دست نشان می دهد؟

الف-افقی
ب-عمودی
ج-رو به پایین
د-بالا و پایین

❓ در خیابان‌ها و جاده‌هایی که نور کافی وجود دارد، ……………

۱) باید تنها از چراغ‌های جانبی جلو و عقب استفاده نمود.

۲) باید از نوربالا استفاده نمود.

۳) تمام چراغ‌ها را باید خاموش نمود.

۴) باید تنها از نور پایین استفاده نمود.

❓ کدام گزینه در مورد گردش به چپ در راه‌های یک‌طرفه درست است؟

۱) گردش به چپ در خیابان یک‌طرفه ممنوع است.

۲) رانندگان موظف‌اند وسیله نقلیه را به منتهی‌الیه طرف راست خیابان هدایت و سپس به چپ گردش کنند.

۳) رانندگان موظف‌اند وسیله نقلیه را به منتهی‌الیه طرف چپ خیابان هدایت و سپس به چپ گردش کنند.

۴) باید منتظر بمانند تا خیابان خلوت شود.

❓ تکیه‌ نمودن و آویزان‌ شدن اشخاص به وسایل نقلیه ……………

۱) مجاز است.                                  ۲) با رعایت احتیاز مجاز است.

۳) ممنوع است.                                ۴) در صورت بی‌خطر بودن مجاز است.

❓ شست‌وشوی وسایل نقلیه در راه‌ها، ……………

۱) ممنوع است.

۲) مجاز است.

۳) باعث سدّ راه و ایجاد خطر و انحراف وسایل نقلیه از مسیر حرکت می‌شود.

۴) موارد ۱ و

۳

❓ در چه شرایطی می‌توان شاسی خودرو را عوض کرد؟

۱) در هیچ شرایطی نمی‌توان عوض نمود.

۲) تعویض آن دل به خواه و بدون اشکال است.

۳) تنها با مجوز راهنمایی و رانندگی می‌توان به این کار اقدام نمود.

۴) مجوز کارخانه سازنده برای این کار کافی است.

❓ برای امن‌ کردن محل حادثه با چه اقدامی می‌توان صحنه را عاری از خطر نمود؟

۱) خاموش‌ کردن وسیله نقلیه حادثه‌دیده

۲) مراقب سلامت خود باشید.

۳) مصدوم را تا حد ممکن از محل دور نمایید.

۴) موارد ۱ و ۲

❓ ترمز سرویس (ترمز پایی) مطابق با الزامات استانداردهای خودرویی باید بر …………… عمل کند.

۱) فقط بر چرخ‌های محرک                  ۲) فقط بر چرخ‌های جلو

۳) ؟؟؟؟                                         ۴)‌ ؟؟؟؟

❓ چه هنگام می‌توان از ترمز دستی استفاده نمود؟

۱) هنگام توقف خودرو و یا در سرعت‌های بسیار پایین

۲) در هر شرایطی

۳) تنها در سرعت‌های بالا

۴) ؟؟؟؟

❓ رانندگی با وسیله نقلیه‌ای که برگ معاینه فنی معتبر نداشته باشد، چگونه است؟

۱) ممنوع است.                                ۲) با هماهنگی شهرداری مجاز است.

۳) فقط در معابر برون‌شهری مجاز است.    ۴) در خیابان‌های محلی مجاز است.

❓کدام‌ یک از موارد زیر جزء سیستم اگزوز خودرو می‌باشد؟

۱) کاتالیست         ۲) فیلتر هوا             ۳) نشانگر سوخت      ۴) فن

👮 مهم ترین سوالات آیین نامه اصلی

توصیه میکنیم سوالاتی که در ادامه مشاهده میکنید را حتما کامل مطالعه کنید مجموعه ای از مهم ترین سوالات آیین نامه اصلی را آماده کردیم :

❓ کدام گزینه درباره ضدیخ صحیح می‌باشد؟

۱) بهتر است کل مخزن رادیاتور به جای آب از ضد یخ پُر شود.

۲) مایع ضدیخ از یخ‌زدگی آب در سرما جلوگیری می‌کند.

۳) استفاده از ضدیخ در تابستان می‌تواند منجر به جوش‌ آوردن زودتر موتور شود.

۴) ضدیخ در جلوگیری از زنگ‌زدگی رادیاتور و قطعات سیستم خنک‌ کاری مؤثر نمی‌باشد.

❓ معیوب‌ بودن سیستم تعلیق یک خودرو موجب می‌شود ……………

۱) افزایش آلایندگی گازهای خروجی از موتور شود.

۲) آب رادیاتور جوش بیاورد.

۳) فرمان‌پذیری و سیستم هدایت خودرو دچار اختلال شود.

۴) روغن موتور به مرور زمان کاهش یابد.

❓ در برخورد با یک مصدوم بیهوش، مهم‌ترین اقدام کدام است؟

۱) با کشیدن پتو بدن او را گرم نگه دارید.

۲) باز کردن راه هوایی تنفس

۳) دادن مایعات و نوشیدنی گرم

۴) مصدوم را با تکان‌ دادن بدنش به هوش آورید.

❓ بی‌احترامی به سایر کاربران ترافیک، دشنام و ناسزا گفتن به سایرین در حین رانندگی نشان‌دهنده چیست؟

۱) جرأت و شجاعت                                                      ۲) شخصیت متزلزل و منفی فرد

۳) شلوغی ترافیک                             ۴) عجله و شتاب

❓ کدام‌ یک از موارد زیر جزء رفتارهای رانندگان پرخطر و پرخاشگر نمی‌باشد؟

۱) بوق‌ زدن‌های بیهوده و مکرر

۲)‌ استفاده از نور بالا برای اذیت‌ کردن راننده مقابل

۳) رعایت حقوق شهروندی و حریم دیگران در هنگام رانندگی

۴) توهین به سایر رانندگان و انجام رفتارهای ناپسند و زشت

❓ در کدام‌یک از موارد زیر بایستی از رانندگی خودداری نمود؟

۱) عصبانیت شدید در شرایط جسمی نامناسب

۲) هنگام بارندگی شدید

۳) نداشتن جعبه کمک‌های اولیه در داخل خودرو

۴) سوختن چراغ داخل خودرو

❓ کدام‌ یک از موارد زیر در خصوص حرکت با دنده‌ عقب صحیح است؟

۱) در حرکت با دنده‌ عقب بایستی از سمت چپ پشت سر را نگاه نمود.

۲) در حرکت با دنده‌ عقب باید از فردی که در کنار شما در خودرو است، بخواهید به عقب نگاه کند.

۳) در حرکت با دنده‌ عقب باید میدان دید عقب را کنترل نموده و به آرامی و با نگاه‌ کردن به فضای پشت حرکت کرد.

۴) در حرکت با دنده‌ عقب نیازی به نگاه‌ کردن به پشت سر نبوده و صرفاً از طریق آیینه‌ها می‌توان این کار را انجام داد.

❓ کم‌بودن باد تایرهای خودرو باعث چه می‌شود؟

۱) از دست دادن فرمان‌ پذیری خودرو       ۲) فرسایش تایر خودرو

۲) کاهش مصرف سوخت                     ۴) افزایش سرعت خودرو

❓ حرکت‌ کردن از روی خطوط‌ هاشور در حاشیه راه‌ها که معمولاً کناره اتوبان‌ها، آزادراه‌ها، بزرگ‌راه‌ها و تونل‌ها کشیده می‌شوند، ……………

۱) مجاز است.

۲) در شیب‌ها مجاز است.

۳) در صورت ترافیک سنگین مجاز است.

۴) ممنوع است.

❓ در راه‌هایی که مسیر حرکت وسایل نقلیه به علت وجود موانع ثابت اهم از وسایل نقلیه پارک‌شده، مصالح ساختمانی، اشیاء عملیات عمرانی، حفاری و خرابی راه بسته و یا برای عبور از سیر مجاز کافی نباشد، حق تقدم عبور با وسیله‌ای است که ……………

۱) به سمت راست گردش می‌کند.

۲) مسیر عبور آن‌ها باز یا سهم عبور بیشتری را دارا می‌باشد.

۳) به طور مستقیم و در سمت و مسیر مجاز حرکت می‌کند.

۴) مسیر عبور آن‌ها بسته یا سهم کمتری را دارا می‌باشد.

❓ سبقت از طرف راست وسیله نقلیه‌ای که در حال گردش به چپ می‌باشد، ……………

۱) فقط در معابر شریانی درجه دو ممنوع است.

۲) ممنوع است.

۳) در هنگام روز مجاز است.

۴) مجاز است.

❓ رانندگان کلیه وسایل نقلیه موظف‌اند از کدام خط عبور راه حرکت نمایند؟

۱) خط وسط        ۲) سمت راست         ۳) سمت چپ          ۴) خط زیگ‌زاگ

❓ کدام‌یک از موارد زیر توسط راننده مجاز است؟

۱) ریختن زباله از داخل خودرو به بیرون

۲) پرتاب آب دهان به بیرون

۳) حرکات نمایشی و دور زدن در جا

۴) بستن دو عدد چراغ ویژه مه با نور زرد در دو طرف قسمت جلوی خودرو

❓حداکثر میزان سرعت مجاز در بزرگراه‌های بیرون شهری برای سواری چند کیلومتر در ساعت است؟

۱) ۱۰۰ کیلومتر در ساعت                    ۲) ۱۱۰ کیلومتر در ساعت

۳) ۹۰ کیلومتر در ساعت                     ۴) ۸۵ کیلومتر در ساعت

❓ کدام‌یک از موارد زیر صحیح است؟

۱) باز کردن درهای وسیله نقلیه پیش از توقف کامل مجاز نیست.

۲) عبور وسایل نقلیه از پیاده‌روها مجاز است.

۳) اجازه رانندگی به شخص فاقد گواهینامه مجاز است.

۴) توقف در ۱۰ متری ورودی بیمارستان‌ها مجاز است.

❓ دور زدن تا چه فاصله‌ای از پیچ‌ها که میدان دید کافی ندارد، ممنوع است؟

۱) ۲۵۰ متری      ۲) ۲۰۰ متری         ۳) ۳۰۰ متری          ۴) ۱۵۰ متری

❓استفاده از لاستیک‌های فرسوده و غیراستاندارد در وسایل نقلیه چگونه است؟

۱) مجاز است.

۲) ممنوع است.

۳) در صورت ضرورت بلامانع می‌باشد که در تابستان بلامانع می‌باشد.

❓ برای گردش به چپ در راه‌های برون‌شهر که منحصر به دو خط عبور رفت و برگشت بوده و مانع فیزیکی وسط جاده نداشته باشد، رانندگان موظف‌اند وسیله نقلیه را ……………

۱) در وسط راه متوقف و با علامت‌دادن به سایرین گردش نمایند.

۲) راهنمای سمت چپ را روشن و گردش نمایند.

۳) در شانه راه و یا منتهی‌الیه سمت راست راه متوقف و سپس با رعایت حق تقدم گردش نمایند.

۴ ـ در وسط راه با زدن راهنما به سمت چپ گردش نمایند.

❓ به مجموعه رفتارهای منفی در رانندگی چه می‌گویند؟

۱) رانندگی مطمئنه                           ۲) رانندگی ایمن

۳) رانندگی خطرساز و با رانندگی تهاجمی ۴) فرهنگ رانندگی

❓ وظیفه کنیستر در خودرو چیست؟

۱) از آرماتور روغن موتور بارگیری می‌کند.

۲) از تبخیر آب را رادیاتور جلوگیری می‌کند.

۳) عمر باتری را طولانی می‌کند

۴) از ورود بخار‌های بنزین به فضای آزاد جلوگیری می‌کند.

❓ میزان کارایی روغن‌های معمولی موتور چند کیلومتر می‌باشد؟

۱) در حدود ۸ تا ۱۰ هزار کیلومتر          ۲) ـ در حدود ۲ هزار کیلومتر

۳) در حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار کیلومتر       ۴) هزار کیلومتر

❓ در ارزیابی مصدومین، کدام‌یک از مصدومین را باید در اولویت انجام کمک‌های اولیه قرار داد؟

۱) مصدومیتی که آسیب‌های آن‌ها کمتر است.

۲) کودکان در اولویت انجام کمک‌های اولیه هستند.

۳) مصدومینی که از سن بالاتری نسبت به سایر مصدومین برخوردارند.

۴) مصدومینی که آسیب‌های آن‌ها بسیار شدید است، نظیر سوختگی‌ها یا زخم‌های وسیع

❓ اگر خودرویی با نور بالا از روبه‌رو به شما نزدیک شود، چه باید بکنید؟

۱) باید سرعت را افزایش داده و سریع از کنار آن عبور کرد.

۲) بایا، با تبدیل نور پایین به نور بالا و بروق ممتد، او را متوجه نمود که از نور پایین استفاده کند.

۳) باید سرعت را کاهش داده و به سمت چپ جاده نگاه کرد.

۴) سرعت را کاهش داده و به سمت راست جاده نگاه کرده و با کنار چشم حرکت خودروی مقابل را تحت نظر داشت.

❓ کدام‌یک از موارد زیر جزء رفتار ناهنجار اجتماعی و ناپسند نمی‌باشد؟

۱) نصب بوق‌های گوش‌خراش                ۳) نصب سیستم‌های صوتی پرقدرت

۳) رانندگی با سرعت مجاز                    ۴) استفاده از لامپ‌های غیرمجاز

❓ از زمانی که راننده تشخیص می‌دهد. نیاز به توقف دارد، تا لحظه به کار گرفتن ترمزها چه نام دارد؟

۱) مسافت توقف    ۲) مسافت ترمز         ۳) زمان واکنش        ۴) زمان ترمز

❓ توقف و یا ایستادن در کدام‌یک از محل‌های زیر مجاز است؟

١) کارگاه پياده

۲) پیاده‌رو

۳) کنار وسایل نقلیه‌ای که خود متوقف می‌باشد.

۴) محدوده پارک آزاد

❓ در کدام‌یک از موارد زیر بوق‌زدن مجاز است؟

۱) صدازدن افراد                               ۲) سبقت مجاز در روز

۳) اعلام حضور و بازکردن در منزل          ۴) خداحافظی

❓ در برخورد راه اصلی با راه فرعی، تقدم عبور با وسیله‌ای است که ……………

۱) از راه فرعی عبور می‌کند.

۲) از راه اصلی عبور می‌کند.

۳) به سمت راست گردش می‌کند.

۴) در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد.

❓ علائم هشدار دهنده برای خطر به چه شکلی ترسیم می‌گردند؟

۱) مثبت گوشه      ۲) لوزی‌ شکل           ۳) مثلث                 ۴) دایره‌ای

❓ در راه‌های شیبدار کوهستانی که در آن‌ها عبور در وسیله نقلیه کنار هم مشکل می‌باشد، حق تقدم عبور با کدام است؟

۱) وسیله نقلیه‌ای که در سرازیری در حال حرکت است.

۲) حق تقدم با وسایل نقلیه سبک می‌باشد.

۳) حق تقدم با وسایل نقلیه سنگین است.

۴) وسیله نقلیه‌ای که در سربالایی در حال حرکت است.

❓ علائم اختصاری برای گرفتن سبقت در شب کدام مورد است؟

۱) تعویض نور چراغ بالا و پایین             ۲) بوق کوتاه و چراغ راهنما

۳) اشاره با دست                               ۴) افزایش سرعت و تبدیل متناوب نور چراغ

❓ حداکثر سرعت در بزرگراه‌های واقع در شهرها و مناطق مسکونی چند کیلومتر در ساعت است؟

۱) ۱۲۰             ۲) ۱۰۰                 ۳) ۱۱۰                 ۴) ۱۳۵

❓ در معابر اصلی حداکثر سرعت چند کیلومتر در ساعت می‌باشد؟

۱) ۴۰               ۲) ۵۰                   ۳) ۴۵                   ۴) ۳۰

❓ در هنگام رو به‌ رو شدن با وسیله نقلیه‌ای که از جهت مخالف حرکت می‌کند، برای افزایش ایمنی تردد از چه فاصله‌ای باید چراغ نور پایین استفاده نمود؟

۱) ۵۰ متری        ۲) ۱۵۰ متری         ۳) ۱۰۰ متری         ۴) ۷۵ متری

❓ کدام مورد زیر از مصادیق رانندگی پرخطر و پرخاشگرانه است؟

۱) رانندگی بین خطوط                       ۲) توقف پشت خط ایست

۳) رعایت فاصله طولی                         ۴) مانور و تغییر مسیر به طور مکرر

❓ از جمله احتیاط‌های لازم در هنگام وقوع تصادفات انجام کدام‌یک از موارد زیر اشتباه است؟

۱) هشدار توسط افراد به دیگر رانندگان تا سرعت خودرو را کاهش دهند.

۲) روشن نگه‌داشتن خودرو حتی در صورتی که خودرو قابلیت حرکت ندارد.

۳) استفاده زا تابلو اعلام خطر

۴) تذکر جهت روشن‌ نکردن سیگار در صورت آسیب باک سوخت خودرو

❓ یکی از عوامل اصلی حوادث جاده‌ای مرگ و میر در گروه سنی زیر ۴۰ سال در کشور ایران چه چیزی می‌باشد؟

۱) رعایت سرعت مطمئنه

۲) رعایت اصول ایمنی

۳) بی‌توجهی به فرهنگ رانندگی و عدم رعایت قوانین و مقررات

۴) رعایت قوانین و مقررات

❓ کدام گزینه درباره ضدیخ صحیح می‌باشد؟

۱) بهتر است کل مخزن رادیاتور به جای آب از ضدیخ پر شود.

۲) مایع ضدیخ از یخ‌زدگی آب در سرما جلوگیری نمی‌کند.

۳) ضدیخ در جلوگیری از زنگ‌زدگی رادیاتور و قطعات سیستم خنک‌کاری کاربرد دارد.

۴) عدم استفاده از ضدیخ در تابستان می‌تواند منجر به جوش‌آوردن زودتر شود.

❓ در هنگام افزایش دمای موتور برای خنک‌شدن سریع موتور چه اقدامی انجام باید بدهیم؟

۱) آب بر روی بلوک موتور می‌ریزیم.

۲) با احتیاط مقداری آب بر روی رادیاتور می‌ریزیم.

۳) به طور متناوب ولی با احتیاط آب را بر روی موتور می‌ریزیم.

۴) با احتیاط فقط آب تصفیه‌شده بر روی بلوک موتور می‌ریزیم.

❓ سطح روغن موتور را با چه وسیله‌ای می‌توان کنترل نمود؟

۱) سیم روغن (گیج روغن)                   ۲) در مخزن روغن

۳) فیلتر روغن                                  ۴) پمپ روغن

❓ کدام‌یک از موارد زیر در خصوص ایمن‌کردن صحنه حادثه می‌باشد؟

۱) پارک خودرو در فاصله مناب ـ کشیدن چند نفس عمیق و آرام

۲) پارک خودرو در نزدیکی صحنه تصادف ـ بررسی وضعیت مصدومین ـ دور کردن مصدوم از صحنه حادثه

۳) مطمئن‌شدن از اینکه خطری شما را تهدید می‌کند ـ پارک خودرو در فاصله مناسب ـ استفاده زا تابلوی اعلام خطر

۴) استفاده از تابلوی اعلام خطر ـ گرفتن شرح حال از مصدومین ـ کشیدن چند نفس آرام و عمیق

❓ جمله «دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است»، چه مفهومی را می‌رساند؟

۱) پرهیز از عجله و شتاب در رانندگی      ۲) رعایت‌ کردن قوانین مربوط به پارک

۳) عدم توجه به قوانین و مقررات            ۴) با سرعت بالا حرکت‌ کردن

❓ کدام مورد نمونه‌ای از رفتار پرخطر هنگام رانندگی است؟

۱) حرکت بین خطوط                         ۲) استفاده از تلفن همراه

۳) توجه به جلو                                ۴) رعایت فاصله طولی

❓ در کدام‌ یک از موارد زیر باید نور بالا را به نور پایین تبدیل نماییم؟

۱) زمانی که فاصله شما با خودرویی که در جلوی شما حرکت می‌کند، از ۱۵۰ متر بیشتر است.

۲) نیازی به تغییر نور بالا به نور پایین به‌ جز در جاده‌های پر رفت و آمد نیست.

۳) زمانی که فاصله شما با خودرویی که در جلوی شما حرکت می‌کند، ۲۰۰ متر باشد.

۴) زمانی که فاصله شما با خودرویی که از مقابل به شما نزدیک می‌شود، ۱۵۰ متر یا کمتر باشد.

❓ در کدام‌ یک از سطوح زیر مسافت توقف افزایش می‌یابد؟

۱) آسفالت با شرایط مطلوب ولی خشک

۲) در جاده‌های سنگلاخ

۳) آسفالت با شرایط نامطلوب و آغشته به قیر

۴) آسفالت زبر

❓ کدام‌یک از موارد زیر در حین رانندگی مجاز است؟

۱) توجه کامل به جلو                         ۲) استفاده از تلفن همراه

۳) عدم تمرکز                                  ۴) استعمال دخانیات

❓ چه هنگام می‌توان از ترمز دستی استفاده نمود؟

۱) هنگام توقف خودرو و یا در سرعت‌های بسیار پایین

۲) در هر شرایطی

۳) تنها در سرعت‌های بالا

۴) هنگام حرکت در سرازیری‌ها یا سربالایی‌ها

❓ هرگاه دارنده گواهینامه رانندگی یک از شرایط پزشکی مربوطه برای رانندگی را از دست بدهد، بایستی ……………

۱) با همان وضعیت به رانندگی ادامه دهد.

۲) ظرف مدت یک ماه به راهنمایی و رانندگی مراجعه نماید.

۳) به آن توجهی ننماید.

۴) به درمانگاه مراجعه نماید

❓ در گذرگاه پیاده که فاقد چراغ راهنمایی و رانندگی است، حق تقدم عبور با کدام است؟

۱) وسیله نقلیه در حال حرکت               ٢) وسیله نقلیه در حال گردش

٣) پیادگان                                      ۴) به وسیله نقلیه‌ای که متوقف شده است.

❓ یکی از علت‌های تقطی قوانین و مقررات و بی‌احترامی به سایر رانندگان و انجام اقدامات حادثه‌ساز توسط راننده کدام است؟

۱) داشتن خودروی ایمن

۲) وقت‌شناس نبودن و عدم برنامه‌ریزی مناسب برای رسیدن به مقصد

۳) از مهارت و تجربه کافی در رانندگی برخوردار است

۴) راننده در زمان خلوتی معابر می‌تواند قوانین و مقررات را نقض و اقدامات حادثه‌ساز انجام دهد.

❓ کدام مورد از مصادیق حقوق شهروندی در حین رانندگی می‌باشد؟

١) حرکت با سرعت غیرمجاز                 ۲) حرکت مارپیچ در رانندگی

۳) حرکت غیر ایمن                            ۴) حرکت بین خطوط ترافیک

❓ یکی از راه‌های کاهش مصرف سوخت کدام است؟

۱) حرکت با سرعت زیاد                      ۲) تنظیم باد تایرها

۳) عدم تنظیم موتور                                                     ۴) باز‌ کردن ترموستات خودرو در تابستان

❓ برای راه‌اندازی خودرو راننده در چه مرحله‌ای بایستی کمربند ایمنی را ببندد؟

۱) در حین حرکت                            ۲) قبل از روشن‌ کردن موتور خودرو

۳) پس از روشن‌ کردن موتور خودرو         ۴) نیازی به بستن کمربند ایمنی نمی‌باشد.

❓ کدام قطعه از ورود گرد و غبار به داخل موتور جلوگیری می‌کند؟

۱) انژکتور            ۲) صافی بنزین         ۳) اضافی هوا           ۴) پروانه

❓یکی از مزیت‌های ترمزهای ضد قفل (ABS)، عبارت است از ……………

۱) در هنگام ترمزگیری از قفل شدن درهای خودرو جلوگیری می‌کند.

۲) در هنگام ترمزگیری مسافت توقف خودرو را افزایش می‌دهد.

۳) در هنگام ترمزگیری موجب سُرخوردن وسیله نقلیه می‌شود.

۴) در هنگام ترمزگیری امکان فرمان‌دادن و هدایت بهتر خودرو را می‌دهد.

❓ تا چند متری ورودی و خروجی مراکز فوریت‌های پزشکی ایستادن وسایل نقلیه ممنوع است؟

۱) ۱۵۰ متری       ۲) ۲۰ متری            ۳) ۱۵ متری            ۴) محدودیتی ندارد.

❓ در هنگام پارک در سربالایی و در راه بدون جدول، فرمان وسیله نقلیه باید به کدام سمت چرخانده شود؟

۱) به سمت راست  ۲) تفاوتی ندارد.        ۳) سمت راست         ۴) مخالف عقربه ساعت

❓ وظیفه کدام قطعه، جلوگیری از ورود بخارهای بنزین به هوا است؟

۱) کاتالیست         ۲) مافلر                 ۳) کنیستر              ۴) سنسور اکسیژن

❓ در خیابان‌ها و جاده‌هایی که نور کافی وجود دارد، ……………

۱) باید تنها از چراغ‌های جانبی جلو و عقب استفاده نمود.

۲) باید از نوربالا استفاده نمود.

۳) تمام چراغ‌ها را باید خاموش نمود.

۴) باید تنها از نور پایین استفاده نمود.

❓ کدام گزینه در مورد گردش به چپ در راه‌های یک‌طرفه درست است؟

۱) گردش به چپ در خیابان یک‌طرفه ممنوع است.

۲) رانندگان موظف‌اند وسیله نقلیه را به منتهی‌الیه طرف راست خیابان هدایت و سپس به چپ گردش کنند.

۳) رانندگان موظف‌اند وسیله نقلیه را به منتهی‌الیه طرف چپ خیابان هدایت و سپس به چپ گردش کنند.

۴) باید منتظر بمانند تا خیابان خلوت شود.

❓ تکیه‌نمودن و آویزان‌شدن اشخاص به وسایل نقلیه ……………

۱) مجاز است.

۲) با رعایت احتیاز مجاز است.

۳) ممنوع است.

۴) در صورت بی‌خطر بودن مجاز است.

❓ شست‌وشوی وسایل نقلیه در راه‌ها، ……………

۱) ممنوع است.

۲) مجاز است.

۳) باعث سدّ راه و ایجاد خطر و انحراف وسایل نقلیه از مسیر حرکت می‌شود.

۴) موارد ۱ و ۳

❓ در چه شرایطی می‌توان شاسی خودرو را عوض کرد؟

۱) در هیچ شرایطی نمی‌توان عوض نمود.

۲) تعویض آن دل به خواه و بدون اشکال است.

۳) تنها با مجوز راهنمایی و رانندگی می‌توان به این کار اقدام نمود.

۴) مجوز کارخانه سازنده برای این کار کافی است.

❓ برای امن‌کردن محل حادثه با چه اقدامی می‌توان صحنه را عاری از خطر نمود؟

۱) خاموش‌ کردن وسیله نقلیه حادثه‌دیده

۲) مراقب سلامت خود باشید.

۳) مصدوم را تا حد ممکن از محل دور نمایید.

۴) موارد ۱ و ۲

❓ چه هنگام می‌توان از ترمز دستی استفاده نمود؟

۱) هنگام توقف خودرو و یا در سرعت‌های بسیار پایین

۲) در هر شرایطی

۳) تنها در سرعت‌های بالا

۴) ؟؟؟؟

❓ کنیستر هر چند وقت یکبار نیاز به تعویض دارد؟

۱) هر دو سال یکبار                                                      ۲) هر سال یکبار

۳) هر ۶ ماه یکبار                             ۴) هر بار تعویض روغن موتور

❓ عمر تسمه تایم بسته به نوع خودرو می‌تواند بین …………… باشد.

۱) ۱ تا ۱۰۰ هزار کیلومتر                   ۲) ۲ تا ۷۰ هزار کیلومتر

۳) ۳ تا ۹۰ هزار کیلومتر                     ۴) هیچ‌‌کدام

❓ ضدیخ چه عملی در رادیاتور انجام می‌دهد؟

۱) جلوگیری از یخ‌زدگی آب رادیاتور        ۲) به تأخیراندازی نقطه جوش آب

۳) جلوگیری از زنگ‌زدگی رادیاتور و قطعات                          ۴) همه موارد

❓ روغن جعبه‌دنده (گیربکس یا واسکازین) هر چند کیلومتر پیمایش نیاز به تعویض دارد؟

۱) هر ۳۰ هزار کیلومتر                       ۲) هر ۲۰ هزار کیلومتر

۳) هر ۴۰ هزار کیلومتر                       ۴) هر ۵۰ هزار کیلومتر

❓ ترمز سرویس (پایی) بر کدام چرخ‌ها عمل می‌کند؟

۱) عقب              ۲) جلو                   ۳) تمامی چرخ‌ها       ۴) هیچ‌کدام

❓ ترمز دستی به عنوان ترمز …………… شناخته می‌شود.

۱) اولیه              ۲) ثانویه                 ۳) سرویس              ۴) موارد ۱ و ۳

❓ نام دیگر اهرم ترمز دستی چیست؟

۱) ترمز توقف       ۲) ترمز پارک           ۳) ترمز سرویس        ۴) موارد ۱ و ۲

❓ کدام ابزار در خودرو صحت یا عدم سلامت بخش‌های مهمی همچون جلوبندی و وضعیت فرمان‌پذیری را آشکار می‌کند؟

۱) چرخ‌ها            ۲) غربیلک فرمان       ۳) دسته دنده           ۴) هیچ‌کدام

❓ کلیدی‌ترین ابزار در کنترل خودرو چیست؟

۱) پدال گاز         ۲) پدال ترمز           ۳) غربیلک فرمان       ۴) پدال کلاچ

❓در شرایط جوش‌آوردن موتور چه کاری باید انجام داد؟

۱) موتور را خاموش کرده و روی موتور آب

۲) موتور را نباید خاموش کرد و درب رادیاتور را باز نمی‌کنیم و با احتیاط مقداری آب روی رادیاتور می‌ریزیم.

۳) موتور را خاموش کرده و درب رادیاتور را باز می‌کنیم و مقداری آب داخل رادیاتور می‌ریزیم.

۴) تا تعمیرگاه به راه خود ادامه می‌دهیم.

❓ منظور از علامت N بر روی دسته دنده چیست؟

۱) آماده حرکت عقب                          ۲) خلاص‌بودن دنده

۳) حالت پارک                                 ۴) هیچ‌کدام

❓ جهت رانندگی خوب باید از چه فاصله‌ای پلاک اتومبیل‌ها را بخوانید؟

۱) از فاصله ۱۵ متری                         ۲) از فاصله ۱۰ متری

۳) از فاصله ۲۸ متری                         ۴) از فاصله ۲۰ متری

❓ موتورسواران معمولاً نسبت به اتومبیل‌سواران آسیب‌پذیرترند، برای اینکه ……………

۱) با سرعت بیشتری پیچ‌ها را طی می‌کنند.

۲) تغییرات سطح راه بر روی آن‌ها تأثیرات بیشتری دارد.

۳) نسبت به اتومبیل شتاب بیشتری می‌گیرند.

۴) سرعت آن‌ها از اتومبیل‌ها سریع‌تر است.

❓ در شرایط یخبندان چگونه می‌توانید از لغزش چرخ‌های اتومبیل جلوگیری کنید؟

۱) به دفعات بیشتر و به آرامی ترمز کنید.

۲) با سرعت کمتر و با دنده یک حرکت کنید.

۳) در تمامی مواقع با دنده سنگین حرکت کنید.

۴) اگر چرخ‌ها شروع به لغزندگی کرد از ترمز دستی استفاده کنید.

❓ صحیح‌ترین روش ترمزکردن چیست؟

۱) ابتدا به آرامی ترمز کرده، سپس پدال ترمز را بیشتر فشار دهید.

۲) به شدت ترمز کنید و پدال کلاج را همزمان فشار دهید.

۳) ابتدا سریعاً ترمز کرده و دنده را به صورت خلاص درآورید. ترمز دستی را در مرحله قبل از توقف کامل بکشید.

۴) اندکی ترمز کرده، پدال را فشار دهید، ترمز دستی را درست قبل از توقف بکشید.

👮 سخت ترین آزمون آیین نامه ۹۹ آنلاین

همان طور که احتمالا می دانید، دیدن نقش مهمی در یاد گیری مطالب و به حافظه سپردن آن ها دارد. پس سعی کنید نمونه سوالات دشوار را به خوبی مورد تحلیل و بررسی قرار دهید تا به طور کامل در ذهنتان نقش ببندند.

البته برای موفقیت در آزمون آیین نامه علاوه بر داشتن دقت بالا، باید مهارت کافی برای حل سوالات در مدت زمان معین را داشته باشید. بنابراین بهتر است پیش از فرا رسیدن آزمون خود را چند بار در شرایط آزمون قرار دهید و با مطالعه ی نمونه سوالات نسبتا دشوار آزمون آیین نامه مهارت کافی برای موفقیت در آزمون را کسب نمائید.

کسب نمره ی قبولی در آزمون آیین نامه نیازمند رعایت مواردی است که از جمله مهم ترین این موارد می توان به مرور و بررسی دقیق نمونه سوالات متعدد اشاره کرد. با مرور چند باره ی نمونه سوالات می توانید نقاط ضعف خود را بیابید و در صدد بر طرف نمودن آن ها بر آیید تا با نمره ای عالی در آزمون قبول شوید.

👮 سخت ترین سوالات آیین نامه رانندگی رایگان

آیین نامه راهنمایی و رانندگی از بخش های مختلفی تشکیل می شود. نمونه سوالات آیین نامه رانندگی اصلی ممکن است به شکل تصادفی از هر کدام از این بخش ها طراحی شوند. بنابراین برای قبولی لازم است روی تمامی این بخش ها تسلط کافی داشته باشید.

با این حال شاید به جرات بتوان گفت که سوالات بخش فنی از سوالات سایر بخش ها دشوار تر هستند.

زیرا نمونه سوالات این بخش به گونه ای طراحی می شوند که مهارت های مختلف فرد در حل آزمون را بسنجند.

البته برخی نیز معتقدند که سوالات این بخش با سایر بخش ها تفاوت چندانی ندارد. اما غالبا تصور بر این است که سوالات فنی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. به خصوص این اهمیت در آزمون آیین نامه اصلی خود را بیشتر نشان می دهد.

به طوری که نداشتن اطلاعات و مهارت کافی در این زمینه می تواند شما را دچار مشکل کند و مانع قبولی در آزمون شود. برای حل این مشکل حل و مرور سخت ترین و مهم ترین نمونه سوالات آیین نامه راه حلی بسیار مناسب است.

ما برای شما مجموعه ای از دشوار ترین و مهم ترین نمونه سوالات آیین نامه را فراهم آورده ایم که با دانلود و مطالعه ی آن ها قادر خواهید بود به راحتی خود را برای آزمون آماده گردانید.

👮 دانلود رایگان سخت ترین نمونه سوالات آیین نامه رانندگی با جواب

نمونه سوالات ما بر اساس آخرین تغییرات کتاب آیین نامه که هر ساله تغییراتی در آن اعمال می شود، طراحی شده و شامل تمامی بخش های جدید کتاب از جمله بخش های فنی، فرهنگ رانندگی، امداد و نجات و غیره می باشد. بخش های نام برده در سال های اخیر به کتاب افزوده شده اند.

بنابراین نمونه سوالات قدیمی نمی توانند در قبولی آزمون به شما کمک کنند. کارشناسان ما با بررسی چندین و چند آزمون آیین نامه، این مجموعه نمونه سوال را برای شما فراهم آورده اند که طبق آخرین ویرایش نوشته شده و شامل مهم ترین و پرتکرار ترین سوالات آزمون می باشند.

به این ترتیب با مطالعه ی دقیق این نمونه سوالات به طور کامل با نوع سوالات آزمون واقعی آشنا خواهید شد و قادر خواهید بود آزمون را با موفقیت پشت سر بگذارید.

چندین مورد از سخت ترین سوالات آیین نامه رانندگی با جواب

آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

✅ توجه به کدام مورد به ترتیب اولویت صحیح است؟

الف) چراغ راهنما – فرمان پلیس – تابلو ها – خط کشی

ب) فرمان پلیس – چراغ راهنما – تابلو ها – خط کشی

ج) فرمان پلیس – تابلو ها – خط کشی – چراغ راهنما

د) تابلو ها – چراغ راهنما – خط کشی – فرمان پلیس

پاسخ صحیح: گزینه ب

✅ در صورت ترکیدن لاستیک جلوی ماشین باید چه باید کرد؟

الف) فرمان را محکم گرفته و به آرامی توقف کرد.

ب) فرمان را رها کرد.

ج) به شدت ترمز کرد.

د) به شدت گاز داد.

پاسخ صحیح: گزینه الف

✅ فاصله مناسب با ماشین روبرویی با سرعت ۴۵ کیلومتر در ساعت در جاده های خشک چند برابر طول اتومبیل باید باشد؟

الف) ۳ برابر

ب) ۲ برابر

ج) ۱ برابر

د) ۴ برابر

پاسخ صحیح: گزینه الف

✅ کدامیک از موارد نقص فنی محسوب نمی شود؟

الف) نداشتن برف پاک کن

ب) نداشتن چراغ جلو

ج) نداشتن چراغ عقب

د) کم بودن باد تایر ها

پاسخ صحیح: گزینه د

✅ توقف در چه فاصله ای از ورودی یا خروجی مراکز آتش نشانی، پلیس و بیمارستان ها ممنوع است؟

الف) ۳۰ متری

ب) ۲۵ متری

ج) ۲۰ متری

د) ۱۵ متری

پاسخ صحیح: گزینه د

✅ هر باری که بر روی باربند اتومبیل حمل می شود، چه شرایطی باید داشته باشد؟

الف) باید تنها زمانی که کاملا نیاز است حمل شود.

ب) باید محکم بسته شود.

ج) باید تا حد امکان سبک باشد.

د) باید با یک پوشش پلاستیکی پوشیده شود.

پاسخ صحیح: گزینه ب

✅ آیا نشستن کودکان در پشت صندلی های عقب اتومبیل های استیشن صحیح است؟

الف) بله اگر زیر ۱۱ سال باشند.

ب) خیر مگر این که سایر صندلی ها پر باشند.

ج) خیر در هیچ شرایطی.

د) بله در صورتی که بتوانید آن ها را در حالت نشسته در آن جا ببینید.

پاسخ صحیح: گزینه ج

✅ به چه منظور قفل های مخصوص کودکان در اتومبیل ها نصب می شوند؟

الف) جهت ممانعت از حرکت صندلی ها

ب) جهت قفل کردن پنجره ها

ج) برای اینکه کودکان به طور ناخواسته درب عقب اتومبیل را باز نکنند

د) جهت قفل کردن سگک کمربند ایمنی

پاسخ صحیح: گزینه ج

✅ چگونه می توان از انحراف کاروان پشت اتومبیل به طرفین جلوگیری کرد؟

الف) با کم کردن سرعت

ب) با گاز دادن

ج) با توقف سریع

د) با چرخاندن آهسته ی فرمان به طرفین

پاسخ صحیح: گزینه الف

✅ نحوه ی بارگیری تریلر ها باید به چه گونه ای باشد؟

الف) بار باید در بخش جلوی تریلر قرار بگیرد.

ب) بارها باید به صورت متوازن توزیع و خوب بسته شوند.

ج) بار باید در نزدیکی های چرخ ها بارگیری شود.

د) بار باید عمدتا در بخش عقب تریلر قرار گیرد.

پاسخ صحیح: گزینه ب

✅ گواهینامه ی رانندگی را طبق درخواست چه کسی باید ارائه نمود؟

الف) مامور ترافیک

ب) پس از وقوع حادثه به فرد دیگر تصادف

ج) پلیس ترافیک

د) بازرس اتومبیل

پاسخ صحیح: گزینه ج

✅ حداقل پوشش بیمه قانونی مورد نیاز برای رانندگی در جاده چیست؟

الف) پوشش بیمه همه جانبه در همه موارد

ب) بیمه شخص ثالث، آتش سوزی و سرقت

ج) بیمه شخص ثالث

د) بیمه بدنه اتومبیل

پاسخ صحیح: گزینه ج

✅ اگر تریلر پشت اتومبیل به طرفین متمایل شود چه باید کرد؟

الف) باید به شدت ترمز کرد و پدال ترمز را پایین نگه داشت.

ب) باید سرعت و شتاب اتومبیل را کم کرد.

ج) باید سرعت را تا حد امکان بالا برد.

د) باید فرمان را آزاد گذاشت تا اتومبیل خود پایدار شود.

پاسخ صحیح: گزینه ب

✅ برای رانندگی قانونی طبق مقررات به کدام موارد زیر نیاز است؟

الف) دفترچه مخصوص خودرو

ب) کارت شناسایی، گواهینامه ی رانندگی، بیمه شخص ثالث و برگ معاینه فنی معتبر

ج) دقترچه خودرو، گواهینامه ی رانندگی و مدرک شناسایی

د) برگه ی معاینه ی فنی، مدرک شناسایی و دفترچه ی خودرو

پاسخ صحیح: گزینه ب

✅ در کدام یک از موارد زیر چراغ های هشدار دهنده خطر (فلاشر) باید روشن باشد؟

الف) زمانی که به صورت دوبل پارک کرده اید.

ب) زمانی که نیاز به جلب توجه سایر رانندگان دارید.

ج) زمانی که در بزرگراه سرعت خود را برای خطری که در جلوی راه قرار دارد کم می کنید.

د) زمانی که لازم است در پیاده رو پارک کنید.

پاسخ صحیح: گزینه ج

✅در صورتی که اولین نفری باشید که به محل تصادف می رسید، کدام مورد را باید انجام دهید؟

الف) موتور اتومبیل حادثه دیده را خاموش کنید، افراد زخمی را از اتومبیل خارج کنید و زخمی را با صحبت کردن آرام کنید.

ب) اتومبیل ها را از محل حادثه کنار بکشید.

ج) محل را فورا ترک کنید.

د) به محض اینکه اولین اتومبیل رسید از محل دور شوید.

پاسخ صحیح: گزینه الف

✅ موتور سواران معمولا نسبت به اتومبیل سواران آسیب پذیر ترند؛ زیرا:

الف) نسبت به اتومبیل شتاب بیشتری می گیرند.

ب) سرعت آن ها از اتومبیل ها سریع تر است.

ج) تغییرات سطح راه بر روی آنها تاثیرات بیشتری دارد.

د) با سرعت بیشتری پیچ ها را طی می کنند.

پاسخ صحیح: گزینه ج

✅ اگر به هنگام حرکت لاستیک بترکد، کدام مورد زیر را باید انجام داد؟

الف) باید فرمان را شل بگیرید ولی محکم ترمز کنید.

ب) باید دنده را تعویض کرده و سریعا ترمز کنید.

ج) باید ترمز کرده و سریعا توقف کنید.

د) باید فرمان را به شدت و محکم بگیرید و اجازه دهید اتومبیل خود به خود توقف کند.

پاسخ صحیح: گزینه د

✅ اگر در جاده ای اتومبیل شما دچار نقص فنی شود، برای هشدار به وسایل نقلیه ی دیگر، تابلوی احتیاط را در چه فاصله ای از اتومبیل خود قرار می دهید؟

الف) ۵ متری

ب) ۷۰ متری

ج) ۱۰۰ متری

د) ۲۵ متری

پاسخ صحیح: گزینه ب

✅ چه زمانی باید چراغ هشدار دهنده خطر را روشن نمایید؟

الف) زمانی که یک اتومبیل دارای نقص فنی را بکسل می کنید.

ب) زمانی که شما نمی توانید از توقف اجباری جلوگیری کنید.

ج) زمانی که شما در محل نامناسب پارک کرده اید.

د) زمانی که شما در آب و هوای بد رانندگی می کنید.

پاسخ صحیح: گزینه ب

✅ اگر اتومبیل شما در محل گذرگاه همسطح جاده و راه آهن خاموش شود و نتوانید آن را روشن کنید، سپس بوق هشدار قطار به صدا در آید، چه کار می کنید؟

الف) از اتومبیل خارج شده و از تقاطع دور می شوید.

ب) سعی می کنید موتور را روشن کنید.

ج) اتومبیل را هل داده و از محل تقاطع عبور می کنید.

د) بر روی خط آهن جهت هشدار دادن به سوزن بان یا راه دار شروع به دویدن می کنید.

پاسخ صحیح: گزینه الف

👮 عکسهای آزمون و نمونه سوالات سخت آیین نامه

%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF.jpg

%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-min.jpg

%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-min.jpg

%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-min.jpg

%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-min.jpg

%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-min.jpg

%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-min.jpg

%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-min.jpg

👮 نمونه سوالات مهم آیین نامه رانندگی رایگان

سوالات مهم آیین نامه رانندگی در وب سایت برای مطالعه ی افرادی که بارها امتحان راهنمایی رانندگی داده اند و قبول نشده اند و یا اینکه زمانی برای مطالعه ی حجم زیاد جزوات و کتابهای معرفی شده به عنوان مرجع امتحان راهنمایی رانندگی را ندارند. برای مطالعه ی نمونه سوالات مهم آیین نامه این مطلب را تا به انتها دنبال کنید.

👮 مجموعه سوالات مهم آیین نامه رانندگی

مجموعه ای گرداوری شده از مهمترین سوالات ازمون راهنمایی رانندگی در سایت موجود میباشد که شما میتوانید از طریق سایت ، اقدام به دانلود نمونه سوالات مهم آیین نامه نمایید و در امتحان راهنمایی رانندگی موفق شوید.

👮 جدیدترین نمونه سوالات مهم آیین نامه

اگر مدتهاست در امتحان راهنمایی رانندگی شرکت میکنید و هربار در ازمون اصلی رانندگی رد میشوید ، شاید بهتراست از بهترین روش شرکت در ازمون راهنمایی رانندگی استفاده کنید. در این روش شما میتوانید با مطالعه ی سوالات مهم آیین نامه رانندگی در زمانی کم بر چکیده ی مطالب و خلاصه ی جمع اوری شده از مهمترین منابع ازمون راهنمایی رانندگی تسلط پیدا کرده و در امتحان قبول شوید.

👮 مزایای استفاده از سوالات مهم آیین نامه رانندگی

این سوالات میتوانید در زمانی کم شما را با مهمترین سوالات راهنمایی رانندگی اشنا کرده و به جای انکه زمان خود را صرف مطالعه ی حجم بالایی از کتاب ها و جزوات راهنمایی رانندگی کنید ، بر مهمترین نکات سوالات راهنمایی رانندگی مسلط شوید. همچنین این سوالات به دلیل انکه با تصاویر مربوط به تابلوهای راهنمایی رانندگی همراه است ، به حافظه ی تصویری شما کمک میکند تا بهتر مطالب را به خاطر بسپارد.

👮 سختترین سوالات مهم آیین نامه رانندگی به همراه عکس

سوالات موجود در این مجموعه به همراه عکس میباشد که کمک میکند تا حافظه ی تصویری شما اطلاعات را به راحتی در خود جای داده و در هنگام ازمون راهنمایی رانندگی بهتر انها را به خاطر بسپارید. اگر حفظ سوالات سخت راهنمایی رانندگی برایتان دشوار است ، از طریق عکس میتوانید انها را بهتر بخاطر سپارید و در امتحان راهنمایی رانندگی موفق شوید.

👮 مجموعهسوالات مهم آیین نامه رانندگی رایگان

مجموعه ی سوالات موجود در این قسمت کمک میکند تا بتوانید بارها انها را مطالعه کرده و زمان کافی برای تسلط برانها خرج کنید. سپس زمانیکه مهمترین سوالات راهنمایی رانندگی را یاد گرفتید ، در جلسه ی ازمون راهنمایی رانندگی اصلی حاضر شوید و در هنگام ازمون با تسلطی که بر موضوعات ایین نامه رانندگی دارید از دیگران پیشی بگیرید.

این مجموعه ی سوالات ، حاوی مهمترین ، فنی ترین و پر نکته ترین سوال های ازمون راهنمایی رانندگی میباشد که مطالعه ی آنها ضمانت را برای موفقیت در ازمون راهنمایی رانندگی برای ما رقم میزند. مجموعه سوالات مهم آیین نامه رانندگی در این قسمت برای مطالعه ی شما قرار گرفته است.

👮 دانلود سوالات مهم آیین نامه رانندگی

مجموعه ی سوالات گرداوری شده در نمونه سوالات مهم آیین نامه ، از جزوات و کتاب های معتبر منابع ازمون راهنمایی رانندگی بدست آمده است که نقش شایانی در موفقیت در آزمون راهنمایی رانندگی خواهد داشت. این مجموعه سوالات ، برای شرکت در ازمون امتحان رانندگی بسیار موثر است و موفقیت شما را در این ازمون ضمانت خواهد کرد. برای خواندن نمونه سوالات مهم آیین نامه رانندگی ، از این قسمت اقدام نمایید.

مطالب مرتبط :

سوالات متداول:

چگونه می توان به سوالات سخت آیین نامه مسلط شد؟

میتوان سوالات آزمون آیین نامه رانندگی را به دو دسته سوالات ساده و سخت تقسیم بندی کرد. سوالات سخت بسیار گیج کننده هستند و معمولا موجب گمراهی داوطلبان می شوند. برای اینکه بتوان به سوالات سخت نیز تسلط پیدا کرد، بهتر است آنها را از سایر سوالات تفکیک کنیم. جدا کردن این سوالات از سوالات ساده تر دو حسن کلی دارد. اول اینکه تعداد سوالات سخت کمتر از سوالات ساده است و جداکردن آنها کمک می کند تا بتوانیم بیشتر برای آنها وقت بگذاریم. دوم اینکه وقتی سوالات سخت را بیشتر بخوانیم، در جلسه آزمون بهتر می توانیم آنها راشناسایی کنیم و اینگونه مدیریت بهتری در زمانمان خواهیم داشت.

اولویت پاسخگویی با سوالات سخت است یا آسان ؟

این کاملاً به خود شما بستگی دارد. اما تجربه اکثر هنرجویان نشان داده است که بهتر است ابتدا سوالات ساده تر را پاسخ دهید. علت این است که شما به کمک پاسخ به سوالات ساده تر هم اعتماد به نفس بالاتری پیدا می کنید و هم اینکه اگر با سوالات سخت شروع کنید ممکن است دچار کمبود وقت شوید و نتوانید سالات ساده تر را پاسخ دهید.

آیا پکیج طلایی به پاسخ دادن به سوالات سخت کمک می کند؟

پکیج طلایی در موفقیت هنرجویان در آزمون آیین نامه نقش کلیدی دارد. این پکیج به گونه ای طراحی شده است که شما به کمک آن می توانید هرگونه سوالی در آزمون آیین نامه را پاسخ دهید. پکیج طلایی به شدت مورد استقبال هنرجویان قرار گرفته است و بسیاری موفقیت خود، در آزمون آیین نامه اصلی را، مدیون این پکیج می دانند.

در پکیج طلایی، سوالات آزمون آیین نامه به صورت کامل تفکیک شده است. بخشهای مختلف این پکیج شامل سوالات فنی، سوالات سخت و سوالات آیین نامه اصلی می باشد. در کنار این بخشها، نرم افزار تست آزمون آیین نامه نیز در داخل این محصول قرار گرفته است که قابلیت نصب بر سیتمهای عامل اندروید، ios و ویندوز را دارد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟


منبع: testdriving.irارسال نظر

نام


ایمیل


نظر