موضوعات وبسایت : سوالات آیین نامه اصلی
سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

نمونه سوالات ایین نامه

نمونه سوالات ایین نامه

نویسنده : نادر | زمان انتشار : 23 بهمن 1400 ساعت 11:30

جهت درج تبلیغات با قیمت مناسب در این سایت میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید

@AlirezaSepandدر این پست یک مطلب با عنوان نمونه سوالات ایین نامه را مطالعه خواهید کرد.

جدیدترین نمونه سوالات آیین نامه همراه با جواب کامل. هر آنچه برای قبولی ۱۰۰ درصد در آزمون آیین نامه نیاز دارید در همین صفحه است. تمام!

سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

عکس های نمونه سوالات آیین نامه

aeennameh-1-1.pngaeennameh-2.pngaeennameh-3.pngaeennameh-4.pngaeennameh-5.pngaeennameh-6.pngaeennameh-7.pngaeennameh-8.pngaeennameh-9.pngaeennameh-10.pngaeennameh-11.pngaeennameh-12.pngaeennameh-13.pngaeennameh-14.pngaeennameh-15.pngaeennameh-16.pngaeennameh-17.pngaeennameh-18.pngaeennameh-19.pngaeennameh-20.pngaeennameh-21.png

کمی پایین تر هم میتوانید بسته طلایی را داشته باشید و هم میتوانید به صورت کاملا رایگان در آزمون های آنلاین آیین نامه شرکت کنید.

هنگام توقف اگر وسیله نقلیه چراغ راهنما نداشته باشد باید ……

 1. دست راست را به طرف پایین نگهداشت
 2. دست چپ را به طرف پایین نگهداشت
 3. دست چپ را به طور افقی نگهداشت
 4. دست راست را به طور افقی نگهداشت

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۲

مهم ترین وظایف روغن در موتور چیست؟

 1. صرفا روان کاری قطعات
 2. خنک کاری قطعات
 3. روانکاری قطعات، کمک به خنک کاری
 4. جلوگیری از ورود گرد و غبار به موتور

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۳

کدام گزینه نادرست است؟

 1. حرکات نوسانی سر و گردن از علائم خواب آلودگی است
 2. عدم درک مناسب از موقعیت و شرایط موجود از نشانه های خستگی در رانندگی است
 3. عواطف و احساسات بر سیستم اعصاب رانندگان تاثیر خاصی ندارد
 4. یکی از نوشیدنی هایی که عملکرد راننده را مختل می سازد مشروبات الکی است

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۳

در کدامیک از موارد زیر دور کردن خود و اطرافیان از صحنه تصادف از اهمیت بیشتری نسبت به سایر موارد برخوردار است؟

 1. در حوادثی که خطراتی نظیر جاری شدن مواد خطر ساز یا گاز های سمی وجود دارد
 2. در حوادثی که تعداد مصدومین کم می باشد
 3. در تصادفات خودروهای عمومی که امداد رسانی کلیه افراد ممکن نمی باشد
 4. در مواردی که خودرو در کنار راه قرار نداشته باشد

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۳

از مثلث متساوی الضلاع (نشسته روی قاعده) معمولا برای چه نوع تابلوهایی استفاده می شود؟

 1. دستوری و خدمات
 2. علائم راهنما
 3. علامت هشدار دهنده برای خطر
 4. دستوری یا بازدارنده

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۳

در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند با هم وارد خیابان مجاور واحدی شوند حق تقدم عبور با وسیله نقلیه ای است که …… ؟

 1. در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد
 2. به سمت راست گردش می کند
 3. سرعت بیشتری دارد
 4. درحال گردش به چپ است

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۱

بلند کردن دست های پلیس به دو طرف و به طور افقی به چه معناست؟

Daste-Police-249x300.png

 1. دست راست را به طرف پایین نگهداشت
 2. دست چپ را به طرف پایین نگهداشت
 3. دست چپ را به طور افقی نگهداشت
 4. دست راست را به طور افقی نگهداشت

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۲

کدامیک از موارد زیر در خصوص عبور از روی خط آهن صحیح می باشد؟

 1. در طول عبور از خط آهن دنده خودرو باید از دنده سنگین به دنده سبک تغییر داد
 2. در طول عبور از خط آهن دنده خودرو باید از دنده سبک به دنده سنگین تغییر داد
 3. در طول عبور از خط آهن دنده خودرو را نباید تعویض نمود
 4. قبل از رسیدن به خط آهن باید سرعت را افزایش داده و با سرعت از خط آهن عبور نمود

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۳

در چه شرایطی می توان مانع سبقت گرفتن خودروی در حال سبقت شد؟

 1. زمانی که هوا رو به تاریکی است
 2. زمانی که سرعت خودرو سبقت گیرنده خیلی زیاد باشد
 3. زمانی که شرایط بارانی یا برفی است
 4. در هیچ شرایطی

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۴

مفهوم چراغ سبز راهنمایی چیست؟

 1. ایست کامل و سپس عبور
 2. عبور یا گردش آزاد است مگر آنکه گردش نمودن توسط علائم دیگر ممنوع شده باشد
 3. با مشاهده این چراغ رعایت حق تقدم وسایلی که مستقیم حرکت می کنند و یا عابرین پیاده الزامیست
 4. موارد ۲ و ۳ صحیح می باشد

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۴ 

مفهوم این تابلو چیست؟

vorood-be-rahe-asli-az-rast-150x150.png

 1. ورود به راه اصلی از چپ
 2. تقاطع
 3. ورود به راه اصلی از راست
 4. تقاطع فرعی و اصلی

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۳

هرگاه وسیله نقلیه ای شب در کنار و بیرون سطح راه توقف نماید و نور کافی در آن محل برای تشخیص اشخاص از فاصله ۱۵۰ متری وجود نداشته باشد انجام کدام مورد زیر ضروری است؟

 1. نگهداشتن پدال ترمز برای روشن شدن چراغ ترمز
 2. روشن نمودن چراغ های بزرگ با نور بالا
 3. روشن نگهداشتن چراغ های کوچک جلو و خطر عقب وسیله نقلیه
 4. روشن نمودن راهنمای سمت راست خودرو

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۳

کدام یک جزو وظایف سیستم تعلیق نمی باشد؟

 1. تامین راحتی راننده
 2. کنترل قدرت و شتاب خودرو
 3. حفظ تعادل و پایداری خودرو به هنگام عبور از پستی یا بلندی ها
 4. ممانعت از واژگونی خودرو هنگام گذر از پیچ های تند

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۲

کدام یک از موارد زیر در خصوص کمک های اولیه صحیح می باشد؟

 1. انجام کمک های اولیه حتما باید توسط پزشک انجام شود
 2. کمک های اولیه می تواند در محل حادثه یا در بیمارستان انجام شود
 3. کمک های اولیه سبب کاهش چشمگیر مرگ و میر و تخفیف بیماری و آسیب های مصدوم می شود
 4. کمک های اولیه تاثیری در تخفیف بیماری و آسیب های مجروح نداشته صرفا جهت بالا بردن روحیه بیمار است

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۳

منظور از طراحی خط ایست در ورودی تقاطع کدام است؟

 1. حرکت عابران پیاده بر روی خط مورد نظر
 2. مرز توقف وسایل نقلیه
 3. اعلام خطر به کاربران ترافیک
 4. رویت شبکه معابر هنگام تاریکی

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۲

در راه های مسطح که دو طرف راه منتهی به کوه و پرتگاه می باشد حق تقدم با کدام وسیله است؟

 1. آن که از سرعت بیشتری برخوردار است
 2. آن که در طرف کوه قرار دارد
 3. آن که در حال سبقت است
 4. آنکه در طرف پرتگاه قرار دارد

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۴

کمک های اولیه چیست؟

 1. به اقدامات صورت گرفته توسط پرستاران در مرکز اورژانس می گویند
 2. به اقدامات اولیه ای می گویند که در درمانگاه یا مراکز اورژانس انجام می شود
 3. به اقدامات اولیه ای می گویند که مصدوم را در محل حادثه از خطر مرگ نجات می دهد
 4. به اقدامات اولیه ای می گویند که بلافاصله پس از بروز سانحه و قبل از رسیدن به مرکز درمانی صورت می گیرد

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۴

مفهوم رنگ زرد در علائم عبور و مرور چیست؟

 1. راهنما برای مناطق اداری و آموزشی و خدماتی
 2. منع کننده یا ایست
 3. هشدارهای عمومی و هشدار برای انجام عملیات ساختمانی و یا تعمیر و نگهداری
 4. راهنما برای مناطق تفریحی و فرهنگی و گردشگری

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۳

حداقل عمق شیار تایرها چند میلی متر باید باشد؟

 1. ۱۰
 2. ۱۵
 3. ۱/۵
 4. ۰/۵

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۳

کدام یک به مفهوم (( ایست وسیله نقلیه برای هر مدت ممنوع )) می باشد؟

 1. ایستادن
 2. ایستادن ممنوع
 3. توقف
 4. توقف ممنوع

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۲

نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی با جواب رایگان آنلاین

در تصویر زیر حق تقدم وسایل نقلیه به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

HagheTaghadom-1.png

 1. ۱ – ۲ – ۳
 2. ۲ -۳ – ۱
 3. ۳ – ۲ – ۱
 4. ۱ – ۳ – ۲

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۴

در تصویر زیر حق تقدم وسایل نقلیه به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

Taghadom.png

 1. آبی – زرد – قرمز
 2. آبی – قرمز – زرد
 3. قرمز – آبی – زرد
 4. زرد – آبی – قرمز

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۳

در تصویر زیر حق تقدم وسایل نقلیه به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

1123.png

 1. دوچرخه – سفید – زرد
 2. دوچرخه – زرد – سفید
 3. زرد – دوچرخه – سفید
 4. سفید – دوچرخه – زرد

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۱

در تصویر زیر حق تقدم وسایل نقلیه به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

soal.png

 1. آبی – قرمز – زرد
 2. قرمز – آبی – زرد
 3. زرد – آبی – قرمز
 4. آبی – زرد – قرمز

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۴

در تصویر زیر حق تقدم وسایل نقلیه به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

driving-2.png

 1. قرمز – آبی – زرد
 2. آبی – زرد – قرمز
 3. آبی – قرمز – زرد
 4. زرد – آبی – قرمز

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۳

در تصویر زیر حق تقدم وسایل نقلیه به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

aeennameh-1.png

 1. کامیون – دوچرخه – قرمز
 2. دوچرخه – کامیون – قرمز
 3. دوچرخه – قرمز – کامیون
 4. کامیون – قرمز – دوچرخه

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۱

در تصویر زیر حق تقدم وسایل نقلیه به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

%D8%AD%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C.png

 1. قرمز – آبی – سبز
 2. قرمز و آبی باهم – سبز
 3. سبز – قرمز – آبی
 4. قرمز – سبز – آبی

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۲

در تصویر زیر حق تقدم وسایل نقلیه به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

928.png

 1. قرمز – آبی
 2. آبی – قرمز
 3. نسبت به هم حق تقدمی ندارند
 4. هیچکدام

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۳

در تصویر زیر حق تقدم وسایل نقلیه به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

Drive-1.png

 1. موتور – زرد
 2. زرد – موتور
 3. زرد و موتور باهم
 4. هیچکدام

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۲

نمونه سوالات آیین نامه + جواب

براساس آخرین تغییرات

بهمن ۱۳۹۹ 😍

قبولی 100 درصد تضمینی ✅

قبولی بدون نیاز به کتاب ❌

قیمت ۶۹۰۰۰ تومان

برای خرید و دانلود فوری بر روی دکمه زیر کلیک کنید:

دانلود بسته طلایی

آزمون آیین نامه آنلاین از بخش هوشیاری

سوالات آنلاین آیین نامه از بخش هوشیاری

برروی دکمه شروع آزمون در زیر کلیک کنید!

آزمون آیین نامه آنلاین از بخش فنی

بر روی دکمه شروع آزمون در زیر کلیک کنید!

آزمون آنلاین سوالات فنی

آزمون آیین نامه آنلاین از سوالات عددی

برای نمایش سوالات بر روی دکمه شروع آزمون در زیر کلیک کنید!

در پایان آزمون میتوانید پاسخ های صحیح را ببینید.

تست آیین نامه جدید

آزمون آیین نامه آنلاین از بخش تصادفات

نمونه سوالات آيین نامه آنلاین از بخش تصادفات

برای شروع آزمون آنلاین بر روی دکمه شروع آزمون در زیر کلیک کنید!

در پایان آزمون می توانید نتیجه آزمون را ببینید.

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب pdf

دانلود رایگان سوالات

برای داشتن نسخه کامل بسته طلایی، کمی پایین تر می توانید پرداخت و دانلود کنید.

پرداخت و دانلود مجموعه کامل بسته طلایی

ویژه کسانی که وقت برای خواندن ندارند و میخواهند فوری 100 درصد قبول شوند.

(( بدون نیاز به کتاب ))

پرداخت و دانلود

قیمت: ۶۹۰۰۰ تومان

شماره پشتیبانی واتساپ: ۰۹۳۹۸۴۰۹۳۰۸

جزوه خلاصه آیین نامه رانندگی

بسیاری از شما عزیزان از ما خواسته بودید که جزوه خلاصه آیین نامه رانندگی رایگان برای در سایت قرار دهیم.

ما نیز تلاش کردیم تصاویری از جزوه خلاصه آیین نامه رانندگی که نکات بسیار مهمی در آنها وجود دارد را کمی پایین تر برای شما قرار دهیم.

دقت کنید که این خلاصه ها بسیار مهم هستند و جواب بسیاری از نمونه سوالات آیین نامه رانندگی هستند.

در زیر می توانید تصاویر خلاصه نکات بسیار مهم کتاب آیین نامه که سوالات زیادی از این قسمت می آید را مشاهده نمایید.

%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D8%A7%D9%93%D9%8A%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C.png

%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%871-2.png

%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%871-3.png

Amoozesh-Aeennameh.jpg

کارتکس آیین نامه

در واقع کارتکس ایین نامه همان سوالاتی است که در زمان آزمون آیین نامه به شما می دهند و شما باید پاسخ آن ها را برگه ها پاسخنامه به صورت تستی پاسخ دهید.

برای نمونه ما تصویری از کارتکس ایین نامه را در قسمت زیر قرار داده ایم تا با آن بیشتر آشنا شوید.

soalate-aeennameh2.jpg

برای دانلود مجموعه کاملی از سوالات بر روی دکمه زیر کلیک کنید (بسته طلایی)

دانلود بسته طلایی

مهمترین تابلوهای آیین نامه

در ادامه مهم ترین تابلوهای آیین نامه رانندگی که در آزمون ها معمولا از آن ها سوال می آید را برای شما قرار داده ایم.

TabloHa.jpgTabloHa1.jpgTabloHa2.jpg

برای دانلود مهم ترین نکات برای امتحان شهری رانندگی pdf و قبولی در آزمون عملی رانندگی بر روی لینک زیر کلیک کنید

نکات امتحان شهری رانندگی

در قسمت بلاگ می توانید اطلاعات و آموزش ها و نمونه سوالات جدید آیین نامه رانندگی را ببینید.

برای گرفتن گواهینامه چند آزمون آیین نامه داریم ؟

هر متقاضی گواهینامه رانندگی پایه سوم ، پایه 2 و پایه یک و همین طور متقاضیان گواهینامه موتور سیکلت برای اخذ گواهینامه رانندگی نیاز است در یک آزمون آیین نامه تستی و کتبی و یک امتحان شهری رانندگی قبول شوند.

داوطلب گواهینامه رانندگی باید در آزمون آیین نامه کتبی قبول شود .

آزمون آیین نامه توسط افسر یا سرهنگ راهنمایی و رانندگی گرفته می شود .

آزمون آیین نامه راهنمایی رانندگی چه شرایطی دارد ؟

هر آزمون آیین نامه شامل ۳۰ سوال می باشد و مدت زمان ۲۰ دقیقه برای هر کدام از این آزمون ها در نظر گرفته شده است .

تاثیر شگفت انگیز مطالعه نمونه سوالات و قبولی در آزمون

معمولا بسیاری از متقاضیان با دانلود نمونه سوالات آیین نامه جدید و خواندن آن قبل از آزمون خود به راحتی و با بار اول در امتحان آیین نامه قبول می شوند .

شدیدا توصیه می کنیم برای قبولی در آزمون ، نمونه سوالات آیین نامه (بسته طلایی) را از همین سایت دانلود کنید و بخوانید .

نمونه سوالات مهم آیین نامه رانندگی رایگان

ما در ادامه تعدادی از نمونه سوالات امتحان آیین نامه رایگان برای شما آورده ایم تا کمی با سبک نمونه سوالات آشنا شوید .

نمونه سوالات آیین نامه مهم از تابلوها

۱- تابلوی راهنمایی و رانندگی زیر به چه معنایی می باشد ؟

%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%93%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.jpeg

 1. دور زدن ممنوع
 2. گردش به چپ ممنوع
 3. پیچ های پی در پی
 4. پیچ به چپ

جواب درست گزینه ۱


۲- مفهوم تابلوی زیر چیست ؟

Sample-driving-license-questions.png

 1. پرتاب سنگ
 2. ریزش سنگ
 3. شانه خطرناک
 4. دست انداز

جواب درست گزینه ۱


۳- تابلوی راهنمایی و رانندگی زیر یعنی چه ؟

Sample-Questions-Driving-Regulations.png

 1. ورود ممنوع
 2. رعایت حق تقدم
 3. خیابان اصلی
 4. عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع

جواب درست گزینه ۳


نمونه سوالات آیین نامه رانندگی از حق تقدم ها

۱- در تصویر زیر حق تقدم به ترتیب با کدام یک از وسایل نقلیه می باشد ؟

%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%93%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C.gif

 1. قرمز – آبی – زرد
 2. آبی – قرمز – زرد
 3. آبی – زرد – قرمز
 4. زرد – قرمز – آبی

جواب درست گزینه ۳


۲- در چهار راه زیر حق تقدم به ترتیب با کدام یک است ؟

Sample-driving-license-questions.jpg

 1. آتش نشانی – زرد – آبی – دو چرخه
 2. آتش نشانی – آبی – دوچرخه – زرد
 3. آبی – دوچرخه – آتش نشانی – زرد
 4. آتش نشانی – دوچرخه – آبی – زرد

جواب درست گزینه ۲


نمونه سوالات آیین نامه با جواب رایگان

۱- کدام مورد زیر منظور و مفهوم رانندگی رانندگی با سرعت مطمئنه است ؟

 1. رانندگی بر اساس شرایط محیطی و جاده ای
 2. رانندگی با سرعت بالا
 3. رانندگی با سرعت پایین
 4. انندگی در ساعات روز

جواب درست گزینه ۱


۲- رانندگی هر فرد نشان دهنده چه چیزی می باشد ؟

 1. میزان سواد
 2. شخصیت و درک اجتماعی
 3. میزان ثروت
 4. معروف بودن

جواب درست گزینه ۲


۳- حرکت از روی خطوط هاشور ر حاشیه راه ها ه معمولا کنار اتوبان ها ، آزاد راه ، بزرگراه ها  تونل ها کشیده می شوند … ؟

 1. مجاز است
 2. در شب ها مجاز است
 3. در صورت ترافیک سنگین مجاز است
 4. ممنوع است

جواب درست گزینه ۴


۴- علائم اخباری برای گرفتن سبقت در روز کدام است ؟

 1. تعویض نور چراغ بالا و پایین
 2. بوق کوتاه و چراغ راهنما
 3. اشاره با دست
 4. بوق مکرر و ممتد

جواب درست گزینه ۲


۱- هنگام رانندگی کدام یک از مدارک زیر را باید به همراه داشته باشیم ؟

 1. کارت اتومبیل و گواهینامه رانندگی
 2. بیمه شخص ثالث
 3. برگ معاینه فنی معتبر
 4. همه موارد

جواب درست گزینه ۴


۲- شما با سرعت ۴۵ کیلومتر در ساعت ر یک جاده خشک در حال رانندگی هستید . فاصله شما با اتومبیل جلویی چند طول اتومبیل باید باشد ؟

 1. ۳ طول اتومبیل
 2. ۴ طول اتومبیل
 3. ۵ طول اتومبیل
 4. ۲ طول اتومبیل

جواب درست گزینه ۱


۳- چرا رانندگی در شب مشکل تر است ؟

 1. وجود میدان دید طبیعی کم تر
 2. عدم تشخیص فاصله و سرعت وسایل نقلیه
 3. کم شدن تشخیص عابر پیاده
 4. همه موارد

جواب درست گزینه ۴


چگونه در آزمون آیین نامه رانندگی قبول شویم ؟

متاسفانه باید گفت که خواندن کتاب به تنهایی در بیشتر مواقع منجر به قبولی نمی شود. شما باید در کنار کتاب از مکملی استفاده کنید تا یادگیری خود را کامل کنید و راحت تر در آزمون قبول شوید.

بهترین مکمل در کنار خواندن کتاب، قطعا مطالعه جدیدترین نمونه سوالات می باشد. که پیشنهاد ما به شما بسته طلایی است.

برای قبولی در امتحان شهری رانندگی چه کنیم ؟

برای قبولی در امتحان شهری رانندگی بهترین روش تمرین عملی رانندگی است شما هر چه بیشتر تمرین عملی رانندگی با پراید داشته باشید شانس بیشتری برای قبولی در امتحان شهری رانندگی خواهید داشت .

بنابراین سعی کنید کلاس های اضافی بیشتری را با مربی عملی آموزشگاه رانندگی بگیرید تا بتوانید به تسلط لازم و کافی در رانندگی برسید و در آزمون عملی رانندگی قبول شوید .

خرید گواهینامه رانندگی ؟!!

بعضی از افراد صحبت از خرید گواهینامه رانندگی می کنند. دقت داشته باشید که به هیچ عنوان امکان خرید گواهینامه رانندگی نیست و هر فردی که به شما قول خرید گواهینامه رانندگی را می دهد صد در صد کلاه بردار است.

ما از کاربران عزیز تقاضا داریم به هیچ عنوان به صحبت افرادی که وعده خرید گواهینامه رانندگی را می دهند و قصد کلاه برداری از شما را دارند توجهی نکنید. شما خیلی راحت با خواندن نمونه سوالات آیین نامه رانندگی و مطالعه کتاب آیین نامه می توانید در آزمون آیین نامه قبول شوید.

تست زدن آیین نامه

یکی از مهم ترین عامل در قبولی ۱۰۰ درصد در بار اول در آزمون آیین نامه ، تست زدن است. 

به همین خاطر ما در قسمت زیر مهمترین سوالات را طبقه بندی کردیم که شما بتوانید در یک فضای آنلاین و رایگان مشغول به تست زدن آیین نامه شوید.

دقت داشته باشید که تست های آنلاین زیر بسیار مهم هستند و به صورت فصل به فصل و طبقه بندی شده برای شما عزیزان قرار گرفته اند.

راهکار مقابله با استرس قبل از آزمون آیین نامه

یکی مهم ترین راهکارها برای مقابله با استرس در شب قبل از آزمون، خواندن بیشتر است. هرچه شما سوالات بیشتری بخوانید و دانش بیشتری داشته باشید در هنگام آزمون استرس کمتری خواهید داشت. این مطلب را ببنید:

The best way to remove any sense of doubt and fear that could lead to stress is to set yourself up to be a success. This means arming yourself with the knowledge necessary to pass your test. Studying will help ensure that you are ready on the day of the test to do your absolute best. (Source: https://driving-tests.org/beginner-drivers/overcome-permit-test-anxiety/)

آیا آیین نامه موتور با ماشین فرق داره؟

بله فرق دارد. شما باید نمونه سوالات آیین نامه ماشین و موتور را جداگانه دانلود کنید و مطالعه نمایید.

آیا سوالات آیین نامه عوض شده است؟

بله سوالات تغییراتی داشته است که میتوانید جدیدترین سوال ها را اینجا مشاهده نمایید.

چگونه آیین نامه قبول شویم؟

مهم ترین عامل در قبولی صد در صد ، خواندن نمونه سوالات آیین نامه است. جدیدترین سوالات را دانلود کنید و بخوانید.

چند غلط در آیین نامه مجاز است؟

۴ غلط

امتحان آیین نامه چند سوال دارد؟

۳۰ سوال

آیا آزمون آیین نامه نمره منفی دارد؟

خیر نمره منفی ندارد.

آیا امتحان آیین نامه سخته؟

اگر سوال های زیادی قبل از آزمون خوانده باشید، نه. خیلی هم آسان است.

چند غلط در آیین نامه مجاز است؟

16 ساعت پیش آیین نامه رانندگی

Untitled-9-310x165.png

چند غلط در آیین نامه مجاز است؟ متقاضیان دریافت گواهینامه برای اخذ گواهینامه رانندگی باید در آزمون آیین‌نامه قبول شوند.سوالی که مطرح می شود این است که  چند غلط در آیین نامه مجاز است؟ در ادامه پاسخ این سوال را به طور کامل داده ایم. البته لازمه قبولی در آزمون …

بیشتر بخوانید »

کارتکس گواهینامه چه مدت اعتبار دارد؟

2 هفته پیش آیین نامه رانندگی

Untitled.png88-310x165.png

کارتکس گواهینامه چه مدت اعتبار دارد؟ پس از شرکت در کلاس‌های تئوری آیین‌نامه، فنی و عملی شهر به شرط نداشتن غیبت، وقبولی در آزمون مقدماتی آئین نامه و عملی شهر کاردکس گواهینامه رانندگی برای شما صادر خواهد شد. سوالی که پیش می آید این است که کارتکس گواهینامه چه مدت …

بیشتر بخوانید »

شرایط تبدیل گواهینامه ب1 به ب2

3 هفته پیش آیین نامه رانندگی

Untitle88d-310x165.png

شرایط تبدیل گواهینامه ب1 به ب2 در اینجا سعی داریم در رابطه با شرایط تبدیل گواهینامه ب1 به ب2 صحبت کنیم. فردی كه داراي گواهينامه ب1 بوده و دو سال تمام از صدور اوليه گواهينامه ب1 گذشته باشد و حداقل 21سال تمام داشته باشند مي توانند جهت اخذ گواهينامه ب2ثبت …

بیشتر بخوانید »

گواهینامه لازم برای ایسوزو

3 هفته پیش آیین نامه رانندگی

8-3-310x165.png

گواهینامه لازم برای ایسوزو گواهینامه پایه دو مختص رانندگی با ماشین هایی با ظرفیت حداکثر ۱۵ نفر و همچنین خودرو های با وزن حداکثر ۳۵۰ کیلوگرم (مانند تاکسی، خودرو های آموزشی، خودروی مدارس، کامیونت، ماشین آتش نشانی، آمبولانس، وانت، سواری کار و …) می باشد. در اینجا شما را با …

بیشتر بخوانید »

محدودیت گواهینامه ب1

3 هفته پیش آیین نامه رانندگی

Untitled-6-310x165.png

محدودیت گواهینامه ب1 بر اساس ماده 27 آئين نامه راهنمايي و رانندگي برای گواهينامه ب 1  محدودیت هایی وجود دارد. که در اینجا قصد داریم در رابطه با محدودیت گواهینامه ب1 بحث کنیم. براي درخواست كنندگان گواهینامه ب 1 در اولين مرحله با اعتبار موقت يكساله صادر مي شود. دارنده …

بیشتر بخوانید »

ازمایش خون برای گواهینامه رانندگی

3 هفته پیش آیین نامه رانندگی

Untitled-1.png2_-1-310x165.png

ازمایش خون برای گواهینامه رانندگی در این مطلب می‌خواهیم در رابطه با ازمایش خون برای گواهینامه رانندگی و شرایط گواهینامه رانندگی صحبت کنیم. این گواهینامه در سال‌های نه چندان دور به‌نام پایه 2شناخته می‌شد. اما این نامگذاری تغییر کرد و به پایه 3 تبدیل شد. اعتبار گواهینامه‌ها تا سن ۶۵ …

بیشتر بخوانید »

نیسان گواهینامه پایه چند میخواد؟

3 هفته پیش آیین نامه رانندگی

6-1-310x165.png

نیسان گواهینامه پایه چند میخواد؟ مدتی است هنرجویان گرامی سوالات متعددی می پرسند. یکی از این سوالات این است که ” نیسان گواهینامه پایه چند میخواد؟ “در این مطلب به طور کامل در مورد گواهینامه صحبت خواهیم کرد. انواع گواهینامه رانندگی: گواهینامه های صادره از ۶ نوع به سه نوع …

بیشتر بخوانید »

گواهینامه بدون کارت پایان خدمت

4 هفته پیش آیین نامه رانندگی

Untitled.png1_-310x165.png

گواهینامه بدون کارت پایان خدمت با موافقت ستاد کل نیروهای مسلح، گرفتن گواهینامه بدون کارت پایان خدمت ممکن شد. شرط وجود کارت پایان خدمت و یا معافیت از سربازی حذف شده  است. در سال های گذشته گرفتن گواهینامه برای پسران منوط به داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت بود. اما …

بیشتر بخوانید »

صكادرات رانندگي

4 هفته پیش آیین نامه رانندگی

Untitled-2-310x165.png

صكادرات رانندگي قصد داریم شما را با نحوه ی صحیح راه اندازی خودرو و با مفهوم کلمه صكادرات رانندگي آشنا کنیم، همان طور که می دانید صکادرات شامل ۷ مرحله است که بایستی در رانندگی این هفت مرحله را رعایت کنید. در زیر هر یک از حروف موجود در صکادرات …

بیشتر بخوانید »

شرایط گرفتن گواهینامه پایه 3

ژانویه 25, 2021 آیین نامه رانندگی

8-2-310x165.png

شرایط گرفتن گواهینامه پایه 3 با توجه به اهمیت و ضرورت یادگیری تقریبا 90 درصد افراد برای گرفتن گواهینامه اقدام کرده اند. اما بیشتر آن ها شرایط گرفتن گواهینامه پایه 3 به طور اطلاع ندارند. در این مطلب به طور کامل تمام موارد و لینک نمونه سوالات آیین نامه و …

بیشتر بخوانید »سایر منابع و مطالب مرتبط با نمونه سوالات ایین نامه [ برای قرار گرفتن در این لیست از صفحه تماس با ما اقدام کنید ]
test-drive.ir .
آزمون های اصلی آیین نامه 99 {نمونه سوالات آیین نامه رانندگی ...

Aban 21, 1399 AP — نمونه سوالات آیین نامه اصلی شامل بخش های فنی، فرهنگ رانندگی، تابلوها وعلائم راهنمایی و رانندگی و... می شود. استفاده از آزمون های آیین نامه اصلی ... ادامه...


questions-driving-regulations.com .
نمونه سوالات آیین نامه رایگان آخرین تغییرات [ ۱۵ تا ۳۰ اسفند ...

جدید ترین نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی رایگان را اینجا خواهید دید. قبولی ۱۰۰ درصد در بار اول را تجربه کنید. یکبار برای همیشه قبول شو. ادامه...


testdriving.ir .
دقیقا عین سوالات آیین نامه اصلی 99【100% قبولی ۹۹ + دانلود ...

Jump to 👮 نمونه سوالات آیین نامه جدید‎ — توجه داشته باشید که نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب را دانلود کنید تا نتیجه آزمون‌ها برایتان مشخص باشد. ادامه...


testdriving.ir .
ازمون ایین نامه اصلی رانندگی 99【مهمترین آزمونهای رانندگی ...

Jump to آزمون آیین نامه اصلی به همراه سوالات فنی‎ — مفهوم تابلوی زیر چیست ؟ نمونه سوالات آیین نامه. ۱- حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است ادامه...


www.govahiran.ir .
سوالات آیین نامه رانندگی ( دانلود اصل سوالات اسفند 99 ) قبولی ...

سوالات آیین نامه _ دانلود فوری اصل نمونه سوالات آیین نامه رانندگی ( تکرار میکنیم " اصل سوالات _ آپدیت 99 " ) میتوانید از طریق همین ... ادامه...


www.smartsurvey.co.uk .
دانلود رایگان سوالات آیین نامه رانندگی ۹۸-۹۹ - SmartSurvey

مورد قوانین راهنمایی رانندگی و نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی جواب رایگان دانلود آزمون اصلی جولای ساعدنیوز این مقاله بررسی نمونه سوالات آیین نامه اصلی همراه ... ادامه...


xn------3yexadbv1g5a5ojkmbtg82wak.com .
نمونه سوالات آیین نامه اصلی جدید ۹۹

نمونه سوالات آیین نامه اصلی به همراه پاسخ‌نامه مجموعه‌ای از نکات ضروری را در اختیار شما می‌گذارد و در صورتی که هوشمندانه مطالعه را پیش ببرید با همین نمونه سوالات آیین ... ادامه...


govahiyar.ir .
دانلود نمونه سوالات آیین نامه اصلی 99 با جواب - گواهیار

ازمون ایین نامه اصلی سخت ترین مرحله گرفتن گواهینامه است اما با خواندن نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب ویرایش سال 97 میتوانید به راحتی در بار اول در آزمون اصلی ... ادامه...


www.driveing.ir .
سوالات آیین نامه ۹۹ اصلی (آپدیت اسفند ) قبولی 100% - درایوینگ

Jump to نمونه سوالات سوالات آیین نامه ۹۹‎ — نمونه ای از عکس جدید ترین کارتکس سوالات آیین نامه 99 که سرجلسه امتحان به شما می دهند را مشاهده کنید. به صورت ... ادامه...


xn-----wsdsadr3e2hqaibpc00ra.com .
نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب 99 - نمونه ...

نمونه سوالات آیین نامه آنلاین با جواب و کاملا رایگان را در این بخش مشاهده خواهید کرد. برای قبولی 100 درصد باید این نمونه سوالات را بخوانید. ادامه...


virgool.io .
نمونه سوالات آیین نامه 99 + پاسخ های رایگان - ویرگول

در حقیقت اگر در این آزمون به نمره قبولی دست نیابید، برای شرکت در آزمون عملی شهر، حائز شرایط نبوده و باید در همین آزمون آیین نامه دوباره شرکت نمایید. به شکلی باید ... ادامه...


www.est-razav.ir .
نمونه سوالات آیین نامه اصلی ۹۸: بسته استثنایی قبولی صد در ...

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی , دانلود سوالات آیین نامه اصلی 98 با جواب , دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه سوم با جواب ویژه سال 98 و 99 , بسته ... ادامه...


soal-aeennameh.com .
نمونه سوالات آیین نامه 99 با جواب | قبولی 100% تضمینی | سوال ...

دانلود سوالات آیین نامه اصلی , نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی , نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۹۹ , Sample questions of regulations. ادامه...


www.drdriving.ir .
دانلود pdf سوالات آیین نامه اصلی | قبولی 100% با بسته صورتی

دانلود pdf سوالات آزمون آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی با جواب . نمونه سوالات آیین نامه اصلی سال 99 . قبولی 100 درصد در آزمون اصلی آیین نامه با دانلود بسته صورتی ... ادامه...


blogs.cuit.columbia.edu .
دانلود سوالات آزمون آیین نامه رانندگی اصلی 99 با تضمین قبولی ...

Aban 22, 1399 AP — نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی با جواب رایگان 99 , دانلود نمونه سوالات آیین نامه اصلی,آزمون آیین نامه اصلی 99 ,دانلود سوالات ایین نامه اصلی ... ادامه...


hdaneshjoo.ir .
نمونه سوالات آیین نامه اصلی 99【اصل سوالاتی که در آزمون ۹۹ داده ...

Dey 22, 1399 AP — چرا؟ چون کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی گمراه کننده هستش و این مورد باعث گیج شدن شما می شود ولی وقتی شما عین سوالات رو میخونید و وقتی میخواید ... ادامه...


namnak.com .
سوالات آیین نامه اصلی با جواب و نمونه آزمون راهنمایی رانندگی - نمناک

مرجع مجموعه نمونه سوالات آیین نامه رانندگی ، آزمون های معتبری می باشد که در همین سال یعنی سال 1397 برگزار شده اند که صد البته به عنوان مرجعی دقیق و معتبر به حساب ... ادامه...


www.instagram.com .
نمونه سوالات آیین نامه/رانندگی (@azmoon_drive) • Instagram ...

14.1k Followers, 48 Following, 78 Posts - See Instagram photos and videos from نمونه سوالات آیین نامه/رانندگی (@azmoon_drive) ادامه...


www.nemone-soal.ir .
بسته طلایی سوالات آیین نامه رانندگی اصلی ... - بانک نمـــونه سوال

بسته طلایی سوالات آیین نامه رانندگی شامل همه آزمونهای رانندگی فنی , مقدماتی و اصلی مروبط به سال ۱۳۹۸ – یک مجموعه بسیار کامل میباشد و تضمین میکنیم برای قبولی ... ادامه...


play.google.com .
سوالات ایین نامه رانندگی اصلی و فنی و آموزش - برنامه‌ها در Google ...

این برنامه شامل سولات پرتکرار آزمون آیین نامه و 1680 سوال به صورت دسته بندی شده و 56 آزمون (شامل 43 ازمون اصلی و 13 ازمون فنی ) می باشد که هر هفته به روز میشود و ... ادامه...


z4car.com .
نمونه سوالات آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی | Z4Car

مطالعه نمونه سوالات آیین نامه اصلی ، باعث افزایش احتمال قبولی در آزمون آیین نامه می شود. نمونه سوالات آیین نامه اصلی را می توانید از وب سایت تست درایو دانلود کنید. ادامه...


www.eghtesadonline.com .
نمونه سوالات آزمون آیین نامه اصلی با جواب بسته طلایی | اقتصاد ...

Ordibehesht 31, 1399 AP — ما در این مطلب می خواهیم به شما کمک کنیم با مطالعه نمونه سوالات آزمون آیین نامه اصلی با جواب خود را برای قبولی در آزمون آیین نامه اصلی آماده نمایید. ادامه...


cafebazaar.ir .
برنامه نمونه سوالات ازمون راهنمایی رانندگی - دانلود | کافه بازار

تصدیق همان بار اول قبول شوید آموزش آیین نامه نمونه سوالات ایین نامه اصلی و مقدماتی مطابق آزمون آیین نامه رانندگی 99. ادامه...ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر