موضوعات وبسایت : سوالات آیین نامه اصلی
سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

نمونه سوال کمک های اولیه با پاسخنامه

نویسنده : محمد پارسایی | زمان انتشار : 08 شهریور 1400 ساعت 02:59

نمونه سوالات کمک های اولیه و احیا و پاسخنامه

سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

1– کدام گزینه در مورد قطع عضو نادرست است؟

الف  )عضو قطع شده را بردارید و در صورت امکان همراه مصدوم ببرید.

ب )عضو قطع شده را تمیز نگه دارید.

ج) - آن را در یک گاز استریل خشک و یا آغشته به نرمال سالین بپیچید.

د- عضو قطع شده را خنک نگه دارید.

۲ – موسس صلیب سرخ چه کسی است؟

الف – گاندی

ب – نلسون ماندلا

ج - هانری دونان

د - هیچکدام

3- کدام گزینه درست است؟

الف - در مواقع سوختگی چشم با نور خورشید هر دو چشم را با دستمال سرد و نمدار بپوشانید. به مصدوم بگویید که چشمانش را مالش ندهد.

ب - در موقع سوختگی چشم با نور خورشید از انگشتان خود استفاده کنید و تا آنجا که می‌توانید چشم را باز نگه دارید.

ج - در موقع سوختگی چشم بانور خورشید هر دو چشم را خیلی ملایم باند پیچی کنید.

د - موقع سوختگی چشم بانور خورشید به سرعت با آب پرفشار چشم را بشوئید.

۴ – خونریزی خارجی چند نوع است و خطرناکترین نوع آن کدام است؟

الف ۳ نوع – شریانی

ب ۴ نوع – وریدی

ج ۳ نوع – مویرگی

د – هیچکدام

۵ – در مواقعی که اعضای درون شکم بیرون می‌زند چه کاری باید انجام داد؟

الف - برای آنکه ناحیه آسیب‌دیده گرم بماند روی پانسمان یک کیسة آب گرم بگذارید.

ب -  روی اعضا و جوارح بیرون زده را با یک پانسمان مرطوب و استریل بپوشانید.

ج - مصدوم را طوری قرار دهید که سرو شانه‌هایش کمی پائین‌تر باشد و زانو‌ها خم شود و بالا قرار گیرد.

د - مقداری نوشیدنی ولرم به مصدوم بخورانید.

6- چند دسته شکستگی وجود دارد، نام ببرید؟

الف - ۳ نوع- شکستگی ساده / شکستگی باز/ ترکیب

ب -  ۲ نوع- شکستگی باز / شکستگی مرکب

ج -  ۲ نوع- شکستگی بسته / شکستگی باز

د - ۳ نوع – شکستگی ساده / بسته/ شکستگی مرکب

7- کدام گزینه در مورد آتل صحیح می‌باشد؟

الف - هر وسیله‌ای که برای بی‌‌حرکت کردن بدن انسان به کار می‌رود را آتل گویند.

ب - آتل خودی آتلی است که در آن اندام آسیب دیده را به اندام سالم می‌بندند.

ج - آتل نرم بیشتر برای بی‌حرکت کردن شکستگی ‌های سر و جمجمه بکار می‌رود.

د - همه گزینه‌ها صحیح است

8- حمل دو یا سه نفره مصدوم را نام ببرید؟

      الف حمل چهارمچ / حمل دو مچ/ حمل دو عصایی / حمل زیگزاگی

      ب حمل صندلی / حمل آتش نشانی / حمل عصایی / حمل آغوشی

     ج حمل زیگزاگی / حمل زنبه‌ای / حمل چارمچ / حمل کولی

     د حمل نی/ حمل دو مچ / حمل دوعصایی/ حمل آغوشی

۹ – علایم و نشانه‌های سرماگزیدگی سطحی چیست؟

الف - رنگ پوست قهوه‌ای مایل به خاکستری است.
ب - ناحیه آسیب خیلی سرد و بی حس است. ممکن است احساس سوزش، یا درد نیز داشته باشد.

ج - ممکن است در هنگام سرما تاول بزند

د - در محل آسیب دیده سفتی احساس می‌شود و در اثر فشار فرو می‌رود.

۱۰ – کدام گزینه در مورد روش تنفس دادن به شیرخوار (زیر ۱ سال) صحیح می‌باشد؟

الف - دهان به محافظ – دهان به بینی – دهان به استوم

ب - دهان به استوم – دهان به دهان – دهان به محافظ

ج - دهان به محافظ – دهان به دهان – دهان به بینی

د - دهان به محافظ – دهان به دهان و بینی – دهان به بینی

11- کدام یک از موارد ذیل جزو اصول هفتگانه هلال احمر نمی باشد؟

الف - انسانیت

ب - بی غرضی

ج - بی طرفی

د – وابستگی

12- کدام گزینه نادرست است؟

الف - همة سوختگی‌های گرمایی در اثر شعله آتش نیست.

ب - سوختگی شیمیای ناشی از سه نوع ماده (اسیدی، قلیایی، مواد آلی) می‌باشد.

ج - سوختگی‌ها را به دو دسته، درجه یک و درجه دو تقسیم می‌کنند.

د – هیچکدام.

13-  بیماری‌های منتقله از راه خون کدام است؟

الف - HBV ویروس هپاتیت B

ب - HCV ویروس هپاتیت C

ج - HIV ویروس تضعیف‌کننده سیستم ایمنی انسان

د - همه موارد

14-  هدف از ارزیابی اولیه چیست؟

الف - آیا آسیب تهدیدکنندة حیات است و جان فرد را به خطر می‌اندازد یا خیر. شامل بررسی راه هوایی مصدوم A/ تنفس B/ و گردش خون C است.

ب - آیا آسیب تهدیدکننده حیات است یا خیر ارزیابی شامل بررسی راه هوایی مصدوم A / گردش خونB / و تنفس C است

ج - آیا آسیب جان فرد را به خطر می‌اندازد یا خیر. ارزیابی شامل تنفس A/ راه هوایی مصدوم B / و گردش خون C است.

د - آیا آسیب تهدیدکننده حیات است یا خیر. ارزیابی شامل گردش خون A/ تنفس B / و راه هوایی مصدوم C است.


15- برای مراقبت از یک زخم سطحی کدام گزینه نادرست است؟

الف - ذرات کوچکی را که با شستشو پاک نمی‌شود با یک پنس استریل بردارید.

ب - . از پمادهای آنتی بیوتیک ترکیبی شامل سه آنتی بیوتیک وسیع الطیف باسیترایسین، نئومایسین، و پولی میکسین بی استفاده کنید.

ج - برای زخمی که نیاز به بخیه دارد یا سوراخ شده است از پماد آنتی بیوتیک استفاده نمائید.

د - تعویض پانسمان را هر روز، و اگر مرطوب یا کثیف شده زودتر انجام دهید.

16-از نشانه های خونریزی داخلی می باشد :

الف) مدفوع سیاهرنگ یا حاوی خون قرمز روشن              ب) کبودی یا له شدگی پوست

ج) اضطراب و بی قراری                                             د) موارد الف و ب

17- خانمی 55 ساله در اثر برق گرفتگی دچار سوختگی در ناحیه ی دست چپ و صورت شده است. درصد سوختگی و نوع سوختگی را مشخص کنید ؟

الف) 19% - درجه 2             ب) 18% - درجه 1               ج) 27% - درجه 3               د) 9% - درجه1

18-)بر روی دست یک کارگر مقدار پودر ناشناخته ریخته کدام اقدام اولیه برای جلوگیری از سوختگی های شیمیایی بهتر است؟

الف) بیمار را با ظرف پودر سریعا به نزد پزشک بفرستید

ب) با مایع فراوان پودر را بشویید

ج) با یک برس پودر را روی پوست پاک کنید و سپس با آب بشویید

د) منطقه آلوده را با یک دستمال یا گاز بپوشانید

19- اگر مصدومی با یک جسم نوک تیز مانند چاقو مورد اصابت قرار گرفته باشد و یک زخم عمقی در شکم او وجود داشته باشد کدام گزینه درست است؟

الف) به جسم نوک تیز دست نزنید و آنرا در محل ثابت کنید ب) جسم نوک تیز را به آرامی خارج کنید  

ج) به جسم دست نزنید و نیازی به محافظت نیست

20- در چه مواردی نباید مصدوم دچار مسمومیت را وادار به استفراغ کرد؟

الف ) زن باردار            ب ) افراد بزرگسال               ج) کودک زیر یکسال             د)گزینه الف و ج

پاسخنامه سوالات کمک های اولیه

1-     ب

2-    ج

3-    الف

4-    الف

5-    ب

6-    ج

7-    د

8-    الف

9-    ب

10-  ج

11-  د

12- ج

13- د

14- الف

15- ج

16- ج

17- ب

18- ب

19- الف

20- د


منبع: ebm.persianblog.irارسال نظر

نام


ایمیل


نظر