موضوعات وبسایت : سوالات آیین نامه اصلی
سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

نمونه گواهینامه موتورسیکلت

نمونه گواهینامه موتورسیکلت

نویسنده : علیرضا | زمان انتشار : 20 بهمن 1399 ساعت 18:16

😉 دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون آیین نامه اصلی موتورسیکلت

Questions of the original motorcycle driving license

سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

افرادی که قصد گرفتن گواهینامه موتورسیکلت دارند باید مراحل آزمون آیین نامه را بگذرانند. یکی از بهترین راه‌ها برای رسیدن به بهترین نتیجه در کوتاه‌ترین زمان در اختیار داشتن سوالات آیین نامه اصلی موتورسیکلت سال ۹۹ است.

دقیقا این سوالات در آزمون اصلی موتورسیکلت داده می شود

اگر سوالات را کامل مطالعه کنید ۱۰۰ در ۱۰۰ در همان آزمون اول قبول خواهید شد

دانلود عین سوالات آیین نامه اصلی pdf :

بخش ۱بخش ۲بخش ۳

😉 آزمون آیین نامه اصلی موتورسیکلت شماره یک

سؤال ۱: رانندگی با موتورسیکلت نیازمند … است که بدون رعایت آن ها، رانندگی ایمن امکان پذیر نمی باشد؟

الف) آمادگی جسمانی

ب) مهارت کافی

ج) تمرکز

د) همه موارد

سؤال ۲: از پای چپ برای کنترل چه چیزی استفاده می شود؟

الف) گاز

ب) ترمز عقب

ج) کلاچ

د) پدال دنده

سؤال ۳: موتور سوار به دلیل استفاده از تمامی اعضای بدن در رانندگی، به ویژه … و … باید از سلامت جسمانی بهره مند باشد؟

الف) دست و پا

ب) دست و چشم

ج) پا و چشم

د) دست و گوش

سؤال ۴: میزان سطوح تماس وسیله با زمین و تعادل موتورسیکلت، رابطه … با یکدیگر دارند، یعنی هر چه سطح اتکا … باشد، تعادل وسیله نیز … می یابد؟

الف) مستقیم – کمتر – افزایش

ب) عکس – بیشتر – افزایش

ج) مستقیم – کمتر – کاهش

د) مستقیم – کمتر – افزایش

مشاهده جواب

ج) مستقیم – کمتر – کاهش

سؤال ۵: بیشترین نوع آلودگی وسایل نقلیه موتوری کدام است؟

الف) آلودگی دیداری

ب) آلودگی شنیداری

ج) آلودگی هوا

د) همه موارد

سؤال ۶: هنگام تصادف از بغل یا واژگونی، اولین قسمتی که بیشتر آسیب می بیند … و … است؟

الف) ساق و مچ دست

ب) سر و گردن

ج) ساق و مچ پا

د) دست و پا

مشاهده جواب

ج) ساق و مچ پا

سؤال ۷: در کدام نوع موتورسیکلت فاصله بین دو چرخ زیاد و ارتفاع زین کم و دستگیره ها بلند می باشند؟

الف) مسافرتی

ب) ورزشی یا مسابقه ای

ج) کروزر یا تفریحی

د) استاندارد یا شهری

مشاهده جواب

ج) کروزر یا تفریحی

سؤال ۸: هنگام کج کردن موتورسیکلت به منظور عبور از پیچ ها، سطح اتکا … می یابد و باید سرعت را … داد؟

الف) افزایش – کاهش

ب) کاهش – کاهش

ج) کاهش – افزایش

د) افزایش – افزایش

مشاهده جواب

ب) کاهش – کاهش

سؤال ۹: کدام نوع موتورسیکلت برای استفاده در جاده های صاف و آسفالته طراحی شده و دارای چرخ های کوچک و بدنه اسپرت و فانتزی می باشد؟

الف) موتوکراس

ب) تریال

ج) اسکوتر

د) تورینگ

سؤال ۱۰: چرخ های موتورسیکلت به چه منظور به صورت پره ای ساخته می شود؟

الف) کاهش وزن

ب) کاهش قیمت

ج) حفظ منطقی استحکام

د) همه موارد

سؤال ۱۱: موتورهای دو زمانه به دلیل … منسوخ شده اند؟

الف) قیمت بالا

ب) آلایندگی بالا

ج) قدرت کم

د) همه موارد

مشاهده جواب

ب) آلایندگی بالا

سؤال ۱۲: وظیفه روغن در موتور چیست؟

الف) روان نمودن حرکت قطعات

ب) خنک کاری

ج) تمیز نمودن بلوک موتور

د) همه موارد

سؤال ۱۳: انتقال نیرو در ترمز جلو توسط …. انجام می شود؟

الف) اهرم

ب) روغن ترمز

ج) سیم های فلزی

د) پدال

سؤال ۱۴: مهمترین بخش های سیستم انتقال قدرت … و … می باشد؟

الف) کلاچ و گیربکس

ب) گیربکس و موتور

ج) چرخ ها و موتور

د) زنجیر چرخ و گیربکس

مشاهده جواب

الف) کلاچ و گیربکس

سؤال ۱۵: وظیفه کلاچ، قطع و وصل ارتباط میان … و … می باشد؟

الف) بلوک موتور و چرخ ها

ب) بلوک موتور و گیربکس

ج) زنجیر چرخ و چرخ ها

د) بلوک موتور و زنجیر چرخ

مشاهده جواب

ب) بلوک موتور و گیربکس

سؤال ۱۶: میزان مناسب آزادی یا سفتی زنجیر چرخ باید چه مقدار باشد؟

الف) ۱۵ میلیمتر

ب) ۱۰ میلیمتر

ج) ۲۵ میلیمتر

د) ۱۰ میلیمتر

مشاهده جواب

الف) ۱۵ میلیمتر

سؤال ۱۷: بدترین نوع آسیب در تصادف موتورسیکلت از ناحیه … و … می باشد؟

الف) دست و پا

ب) سر و گردن

ج) سر و قفسه سینه

د) سر و پا

سؤال ۱۸: کدام قطعه ولتاژ باتری را تا چند هزار برابر افزایش و سپس به شمع انتقال می دهد؟

الف) وایر شمع

ب) باتری

ج) دینام

د) کوئل

سؤال ۱۹: کلاه ایمنی استاندارد باید حداقل تا … درجه به هر طرف، تأمین میدان دید نماید؟

الف) ۴۵

الف) ۱۸۰

الف) ۳۶۰

الف) ۱۰۵

سؤال ۲۰: چراغ نور پایین موتورسیکلت باید تا چه مسافتی را روشن نماید؟

الف) ۳۰ متر

ب) ۳۵ متر

ج) ۶۰ متر

د) ۱۵۰ متر

سؤال ۲۱: چرا باید از لباس های مخصوص موتور سواری با رنگ روشن استفاده کرد؟

الف) مقاومت بیشتر نسبت به رنگ تیره

ب) راحتی بیشتر نسبت به رنگ تیره

ج) زیبایی بیشتر نسبت به رنگ تیره

د) جلب توجه سایر رانندگان به خود و موتورسیکلت

مشاهده جواب

د) جلب توجه سایر رانندگان به خود و موتورسیکلت

سؤال ۲۲: طبق قوانین و مقررات، موتور سواری بدون استفاده از … ممنوع است؟

الف) دستکش مخصوص

ب) کلاه ایمنی

ج) عینک مخصوص

د) کفش مخصوص موتور سواری

سؤال ۲۳: چراغ نور بالا موتورسیکلت باید تا چه مسافتی را روشن نماید؟

الف) ۳۰ متر

ب) ۳۵ متر

ج) ۶۰ متر

د) ۱۵۰ متر

سؤال ۲۴: تایرهای موتورسیکلت باید نزدیک به … میلیمتر آج داشته باشند؟

الف) یک

ب) دو

ج) یک و نیم

د) دو و نیم

سؤال ۲۵: صدای بوق موتورسیکلت باید حداقل از فاصله … شنیده شود؟

الف) ۱۰۰ متری

ب) ۷۰ متری

ج) ۵۰ متری

د) ۳۰ متری

سؤال ۲۶: آسیب پذیرترین اعضا در موتور سواری عبارت اند از: …؟

الف) دست ها، پاها، سر

ب) چشم ها، دست ها، بینی

ج) کمر، پاها، سر

د) سر و دست ها

مشاهده جواب

الف) دست ها، پاها، سر

سؤال ۲۷: جک بغل و وسط موتورسیکلت به ترتیب دارای … و … پایه می باشد؟

الف) یک و دو

ب) دو و یک

ج) دو و دو

د) یک و سه

سؤال ۲۸: معمولاً کلیدهای چراغ های جلو در سمت … و کلیدهای چراغ های راهنما در سمت … فرمان می باشد؟

الف) راست – چپ

ب) چپ – راست

ج) چپ – چپ

د) راست – راست

مشاهده جواب

الف) راست – چپ

سؤال ۲۹: کلاه ایمنی استاندارد، کلاهی است که دارای …. باشد؟

الف) مقاومت

ب) طلق جلو

ج) وزن کم

د) مجوز سازمان ملی استاندارد ایران

مشاهده جواب

د) مجوز سازمان ملی استاندارد ایران

سؤال ۳۰: چرا راکب موتورسیکلت هنگام تصادف در معرض آسیب پذیری بیشتری می باشد؟

الف) سرعت زیاد موتورسیکلت

ب) سرعت زیاد خودرو

ج) حفاظ کمتر موتورسیکلت

د) عدم استفاده از کلاه ایمنی

مشاهده جواب

ج) حفاظ کمتر موتورسیکلت

✅ قبولی ۱۰۰% تضمینی و آسان ✅ صرفه جویی در هزینه و زمان ✅ ضمانت بی قید و شرط بازگشت وجه

بنده به عنوان مدیر آموزشگاه رانندگی موتورسیکلت، به شما این تضمین را می دهم که در صورت عدم رضایت از کیفیت و محتوای پکیج طلایی سوالات آیین نامه ، ۱۰۰% مبلغ پرداختی را بی قید و شرط به شما بازگردانم.

محتویات بسته طلایی :

۱- عین سوالات آزمون آیین نامه موتورسیکلت سال ۹۹ با جواب

۲- عین سوالات فنی آزمون آیین نامه موتورسیکلت سال ۹۹ با جواب

۳- سخت ترین سوالات آیین نامه موتورسیکلت سال ۹۹

نکته : قابل اجرا در کامپیوتر، تبلت، گوشی های اندروید و آیفون IOS

فقط یک قدم تا قبولی در آزمون آیین نامه مانده

این پکیج با ۵۰% تخفیف به قیمت ۹۹۰۰ تومان فروخته می شود.فقط تا آخر این هفته مهلت دارید از تخفیف استفاده کنید. لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت به صورت اتوماتیک نمایش داده می شود.

سوالات آیین نامه موتورسیکلت تابلو

😉 آزمون آیین نامه اصلی موتورسیکلت شماره دو

✅ سؤال ۱: انتقال نیرو در سیستم ترمز پایی توسط …. انجام می شود؟

الف) اهرم

ب) روغن ترمز

ج) سیم فلزی

د) پدال

✅ سؤال ۲: در صورتی که در حادثه ای، قفسه سینه بیمار حرکت می کند اما جریان هوا شنیده یا احساس نشود نشانه چیست؟

الف) انسداد ریه و رسیدگی فقط توسط دکتر متخصص

ب) انسداد راه هوایی و باید راه هوایی را باز کرد

ج) ایست قلبی و تماس با اورژانس

د) هیچکدام

مشاهده جواب

ب) انسداد راه هوایی و باید راه هوایی را باز کرد

✅سؤال ۳: منظور از کشیدن دنده معکوس چیست؟

الف) کاهش دنده از سبک به سنگین در شرایط عادی

ب) کاهش دنده از سبک به سنگین در شرایط غیر معمول

ج) کاهش دنده از سنگین به سبک در شرایط عادی

د) کاهش دنده از سنگین به سبک در شرایط غیر معمول

مشاهده جواب

ب) کاهش دنده از سبک به سنگین در شرایط غیر معمول

✅ سؤال ۴: رفتارهای نابهنجار ترافیکی باعث ایجاد چه مشکلی می گردند؟

الف) پرخاشگری اجتماعی و ترافیکی

ب) مشکلات روحی و روانی

ج) مشکلات ترافیک و شخصیتی

د) ایجاد آلودگی صوتی و آلودگی هوا

مشاهده جواب

الف) پرخاشگری اجتماعی و ترافیکی

✅ سؤال ۵: منظور از فاصله ۵ ثانیه ای، فاصله ایست که … ؟

الف) وسیله نقلیه شما در مدت ۵ ثانیه طی می کند

ب) وسیله نقلیه شما در مدت ۵ ثانیه به سرعت مورد نظر می رسد

ج) وسیله نقلیه شما در مدت ۵ ثانیه مسافت ۵۰۰ متر را طی می کند

د) هیچکدام

مشاهده جواب

الف) وسیله نقلیه شما در مدت ۵ ثانیه طی می کند

✅ سؤال ۶: اولین کاری که در یک صحنه تصادف باید انجام داد کدام مورد است؟

الف) جلوگیری از وقوع حادثه دیگر

ب) حفظ صحنه تصادف

ج) خروج مصدومان

د) روشن کردن فلاشرهای خودرو

مشاهده جواب

الف) جلوگیری از وقوع حادثه دیگر

✅سؤال ۷: کم کردن دنده نسبت به افزایش دنده … است؟

الف) دشوارتر

ب) آسانتر

ج) تفاوتی ندارد

د) امکان پذیر نیست

✅ سؤال ۸: علائم هشدار دهنده برای خطر به چه شکلی ترسیم می شوند؟

الف) دایره

ب) مثلث

ج) لوزی

د) مربع

✅ سؤال ۹: لرزش فرمان در سرعت های بالا نشانه چیست؟

الف) کم بودن باد تایرها

ب) زیاد بودن باد تایرها

ج) بالانس نبودن چرخ ها

د) همه موارد

مشاهده جواب

ج) بالانس نبودن چرخ ها

✅سؤال ۱۰: از پای راست برای کنترل کدام پدال ها استفاده می شود؟

الف) گاز

ب) ترمز

ج) کلاچ

د) گزینه الف و ب

✅ سؤال ۱۱: راه محلی چگونه راهی می باشد؟

الف) خیابان های شریانی فرعی را به اصلی متصل می کند

ب) کوچه ها را به خیابان های شریانی اصلی متصل می کند

ج) کوچه ها را به خیابان های شریانی فرعی متصل می کند

د) خیابان های فرعی را به خیابان های اصلی متصل می کند

مشاهده جواب

ج) کوچه ها را به خیابان های شریانی فرعی متصل می کند

✅ سؤال ۱۲: وظیفه …. ایجاد تعادل میان سرعت و نیرو می باشد؟

الف) دیفرانسیل

ب) کلاچ

ج) گیربکس

د) پدال گاز

✅ سؤال ۱۳: آلودگی دیداری به چه معناست؟

الف) تأثیر بر میزان دید راننده

ب) هوای مه آلود

ج) تأثیرات گازهای خروجی مخرب از وسایل

د) تأثیر عینی نامطلوب ناشی از دید وسیله نقلیه

مشاهده جواب

د) تأثیر عینی نامطلوب ناشی از دید وسیله نقلیه

✅ سؤال ۱۴: چه کسانی مجاز به هدایت ترافیک هستند؟

الف) نیروی کمکی

ب) با تشخیص خودمان

ج) رانندگان دارای گواهینامه پایه یک

د) پلیس راهنمایی و پلیس مدرسه و کارگران تعمیرات

مشاهده جواب

د) پلیس راهنمایی و پلیس مدرسه و کارگران تعمیرات

✅ سؤال ۱۵: پدال دنده مستقیماً با کدام قسمت ارتباط دارد؟

الف) دیفرانسیل

ب) گیربکس

ج) جعبه دنده

د) گزینه ب و ج

مشاهده جواب

د) گزینه ب و ج

✅ سؤال ۱۶: وظیفه سیم ترمز چیست؟

الف) حرکت موتور

ب) روشن کردن چراغ ترمز

ج) انتقال نیرو

د) همه موارد

مشاهده جواب

ج) انتقال نیرو

✅ سؤال ۱۷: انتقال نیرو در ترمز جلو توسط …. انجام می شود؟

الف) اهرم

ب) روغن ترمز

ج) سیم های فلزی

د) پدال

مشاهده جواب

ج) سیم های فلزی

✅ سؤال ۱۸: کدام یک از گزینه ها نقص فنی محسوب نمی شود؟

الف) نداشتن چراغ های جلو و عقب

ب) نداشتن ترمز جلو

ج) کم بودن باد لاستیک ها

د) همه موارد

مشاهده جواب

ج) کم بودن باد لاستیک ها

✅ سؤال ۱۹: در صورتی که با تغییر مسیر ناگهانی وارد حاشیه راه و سطوح شنی و لغزنده می شوید، بهتر است ابتدا سرعت خود را … داده و سپس به … تغییر مسیر دهید؟

الف) افزایش – آرامی

ب) کاهش – آرامی

ج) افزایش – سرعت

د) کاهش – سرعت

مشاهده جواب

د) کاهش – سرعت

✅ سؤال ۲۰: ممکن است رانندگان پشت سر موتورسیکلت در روز، متوجه ترمز گرفتن موتورسیکلت نشوند، چه راه کاری پیشنهاد می کنید؟

الف) فشردن متناوب پدال ترمز

ب) روشن کردن راهنما

ج) فشردن پایدار پدال ترمز

د) استفاده از بوق

مشاهده جواب

الف) فشردن متناوب پدال ترمز

✅ سؤال ۲۱: در هنگام سر خوردن چرخ عقب موتورسیکلت به هر سمت، فرمان را باید …. ؟

الف) به همان سمت سر خوردن بگیرید

ب) به سمت مخالف سر خوردن بگیرید

ج) رها کرد و ترمز گرفت

د) فرمان را باید محکم گرفت

مشاهده جواب

الف) به همان سمت سر خوردن بگیرید

✅ سؤال ۲۲: از پای چپ برای کنترل کدام پدال استفاده می شود؟

الف) گاز

ب) ترمز

ج) دنده

د) هیچکدام

✅ سؤال ۲۳: قبل از ترک موتورسیکلت مطمئن شوید که …. ؟

الف) موتورسیکلت در دنده یک قرار گرفته باشد

ب) چرخ جلو قفل شده باشد

ج) سوئیچ را برداشته باشید

د) همه موارد

✅ سؤال ۲۴: هنگام حرکت در پشت سر یک اتومبیل همیشه در مسیری حرکت کنید که از طریق … سایر وسایل نقلیه در میدان دید آن ها قرار بگیرید؟

الف) آینه بغل

ب) آینه جلو

ج) پنجره کناری

د) همه موارد

✅ سؤال ۲۵: انتقال نیرو در سیستم ترمز پایی توسط …. انجام می شود؟

الف) اهرم

ب) روغن ترمز

ج) سیم فلزی

د) پدال

✅ سؤال ۲۶: در رانندگی در روز و هوای مه آلود چه کار باید انجام داد؟

الف) از نور بالا استفاده کرد

ب) از نور پایین استفاده کرد

ج) از چراغ های راهنما استفاده کرد

د) چراغ ها باید خاموش باشند

مشاهده جواب

ب) از نور پایین استفاده کرد

✅ سؤال ۲۷: مبدل کاتالیستی در کجا قرار دارد و چه کاری انجام می دهد؟

الف) شمع – توان موتور را افزایش می دهد

ب) شمع – باعث افزایش سرعت خودرو می شود

ج) اگزوز – گازهای مضر را به بی ضرر تبدیل می کند

د) اگزوز – باعث کاهش صدای ناهنجار موتور می شود

مشاهده جواب

ج) اگزوز – گازهای مضر را به بی ضرر تبدیل می کند

✅ سؤال ۲۸: یکی از موارد افزایش احتمال خطر در شب ….

الف) استفاده از چراغ ها

ب) استفاده از سایبان

ج) کم بودن میدان دید راننده

د) خواب آلودگی راننده

مشاهده جواب

ج) کم بودن میدان دید راننده

✅ سؤال ۲۹: هنگامی که در پشت سر یک وسیله نقلیه در حرکت هستید برای جلوگیری از تصادف با آن وسیله نقلیه، قانون … را رعایت کنید؟

الف) فاصله ۵ ثانیه ای

ب) مسافت ۵ ثانیه ای

ج) ۲ ثانیه ای

د) حق تقدم عبور

✅ سؤال ۳۰: چه زمانی تایر موتورسیکلت نیاز به تعویض دارد؟

الف) ارتفاع آج به کمتر از ۱ میلیمتر برسد

ب) ارتفاع آج به کمتر از ۲ میلیمتر برسد

ج) ارتفاع آج به کمتر از ۳ میلیمتر برسد

د) هر سال یکبار

مشاهده جواب

الف) ارتفاع آج به کمتر از ۱ میلیمتر برسد

😉 آزمون آیین نامه اصلی موتورسیکلت شماره سه

✅ سؤال ۱: در شرایط بارندگی و لغزندگی راه، فاصله زمانی خود را با خودرو جلویی به بیش از … افزایش دهید؟

الف) ۲ ثانیه

ب) ۳ ثانیه

ج) ۴ ثانیه

د) ۵ ثانیه

✅ سؤال ۲: سوار کردن کودکان … در جلوی موتورسیکلت ممنوع است؟

الف) کمتر از ۷ سال

ب) کمتر از ۱۰ سال

ج) کمتر از ۱۲ سال

د) در هر سنی

مشاهده جواب

ب) انسداد راه هوایی و باید راه هوایی را باز کرد

✅ سؤال ۳: استفاده از چراغ های چشمک زن و رنگارنگ در وسیله نقلیه:

الف) مجاز است.

ب) در کنار وسیله نقلیه جهت جلوگیری از خطر مجاز است.

ج) جلوی موتورسیکلت مانعی ندارد.

د) ممنوع است.

✅ سؤال ۴: در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند با هم وارد خیابان مجاور واحدی شوند:

الف) حق تقدم عبور با وسیله ای است که به سمت راست گردش می کند.

ب) حق تقدم عبور با وسیله ای است که به سمت چپ گردش می کند.

ج) هر دو می توانند عبور کنند.

د) هر کدام سریعتر حرکت می کند.

مشاهده جواب

الف) حق تقدم عبور با وسیله ای است که به سمت راست گردش می کند.

✅ سؤال ۵: سبقت گرفتن از سمت راست وسیله ای که در حال گردش به چپ می باشد:

الف) ممنوع است.

ب) مجاز است.

ج) به دستور مقامات ممکن است.

د) باید پست وسیله ماند و بعد از گردش از او سبقت گرفت.

✅ سؤال ۶: در یک تقاطع با چراغ چشمک زن قرمز مواجه می شوید، چه کار می کنید؟

الف) بدون توقف به حرکت ادامه می دهید.

ب) ایست کرده و با رعایت حق تقدم عبور می کنید.

ج) توقف می کنید و منتظر می شوید چراغ سبز شود.

د) به حرکت ادامه می دهید.

مشاهده جواب

ب) ایست کرده و با رعایت حق تقدم عبور می کنید.

✅ سؤال ۷: تمام وسایل نقلیه در میدان باید از سمت … حرکت کنند و از سمت … خارج شوند؟

الف) راست – چپ

ب) چپ – راست

ج) چپ – چپ

د) راست – راست

مشاهده جواب

د) راست – راست

✅ سؤال ۸: برای سبقت از موتورسیکلت و دوچرخه کدام گزینه باید در نظر گرفته شود؟

الف) فضای کمتری برای وسیله نقلیه در نظر گرفته شود.

ب) با سرعت بیشتری سبقت می گیریم.

ج) فضای بیشتری برای وسیله نقلیه در نظر می گیریم.

د) با بوق زدن راه را باز می کنیم.

مشاهده جواب

ج) فضای بیشتری برای وسیله نقلیه در نظر می گیریم.

✅ سؤال ۹: منظور از انتخاب مسیر درست برای گردش چیست؟

الف) پیش از گردش باید در مسیر درست قرار بگیرید.

ب) پس از گردش باید در مسیر درست قرار بگیرید.

ج) هنگام گردش باید در مسیر درست قرار بگیرید.

د) استفاده از راهنما پیش از گردش

مشاهده جواب

الف) پیش از گردش باید در مسیر درست قرار بگیرید.

✅ سؤال ۱۰: در هنگام مواجه شدن با اتومبیل مقابل در شب از فاصله چند متری از نور پایین استفاده می کنید؟

الف) فاصله ۱۰۰ متری

ب) فاصله ۱۵۰ متری

ج) فاصله ۷۰ متری

د) فاصله ۱۱۰ متری

مشاهده جواب

ب) فاصله ۱۵۰ متری

✅ سؤال ۱۱: هنگام گردش و تغییر مسیر با موتورسیکلت در راهی که دارای خط کشی است، از چه فاصله ای باید راهنما زد؟

الف) ۱۰۰ متری

ب) ۱۵۰ متری

ج) ۷۰ متری

د) ۳۰ متری

✅ سؤال ۱۲: محدود نمودن سرعت در راه ها چگونه مشخص می شوند؟

الف) علائم

ب) تابلو

ج) فلش ها

د) خط کشی ها

✅ سؤال ۱۳: منظور از تقاطع کور تقاطعی است که … و به همین دلیل دارای میدان دید مناسب نیست؟

الف) گوشه های آن فاقد انحنا مناسب است

ب) فاقد چراغ راهنمایی است

ج) فاقد خط کشی عرضی است

د) همه موارد

مشاهده جواب

الف) گوشه های آن فاقد انحنا مناسب است

✅ سؤال ۱۴: در حین موتور سواری چه موقع می توانید از تلفن همراه استفاده کنید؟

الف) نیاز به انجام تلفن ضروری باشد.

ب) وسیله نقلیه دارای دنده اتوماتیک باشد.

ج) مهارت کافی داشته و فرمان را با یک دست بگیرید.

د) هیچ وقت

✅ سؤال ۱۵: اگر در قسمت چپ تقاطع، خودرویی قصد گردش به راست دارد، مسیر حرکت خود را به کدام سمت باید تغییر مسیر دهید؟

الف) چپ

ب) راست

ج) مستقیم

د) نیاز به تغییر مسیر نیست

✅ سؤال ۱۶: در بزرگراه ها از چه فاصله ای باید راهنما زد؟

الف) ۱۰۰ متری

ب) ۱۵۰ متری

ج) ۲۰۰ متری

د) ۷۰ متری

✅ سؤال ۱۷: برای کمک به فرد مصدوم چه کار باید انجام داد؟

الف) بالا و پایین رفتن قفسه سینه بیمار را نگاه کنید

ب) به خروجی هوا طی بازدم گوش کنید

ج) جریان هوا را با برخورد به صورت خود احساس کنید

د) همه موارد

✅ سؤال ۱۸: حمل بار به معنای اصطلاحی آن برای موتورسیکلت …. ؟

الف) مجاز است

ب) مجاز نیست

ج) در حد متعارف مجاز است

د) قانونی برای آن تعریف نشده است

✅سؤال ۱۹: هنگامی که در پشت سر یک وسیله نقلیه در حرکت هستید برای جلوگیری از تصادف با آن وسیله نقلیه، قانون … را رعایت کنید؟

الف) فاصله ۵ ثانیه ای

ب) مسافت ۵ ثانیه ای

ج) حق تقدم عبور

د) ۲ ثانیه ای

✅ سؤال ۲۰: مهمترین عامل تصادفات رانندگی چیست؟

الف) مسائل مکانیکی

ب) اشتباه رانندگان

ج) شرایط آب و هوایی

د) شرایط جاده

مشاهده جواب

ب) اشتباه رانندگان

✅ سؤال ۲۱: تابلو به شکل مثلث به معنای تقاطع از کدام نوع تابلوها می باشد؟

الف) هشدار دهنده یا اخطاری

ب) بازدارنده یا انتظامی

ج) آگاهی دهنده یا اخباری

د) محلی

مشاهده جواب

الف) هشدار دهنده یا اخطاری

✅ سؤال ۲۲: حرکت گروهی موتورسیکلت ها در معابر شهری …. ؟

الف) مجاز است

ب) ممنوع است

ج) با رعایت قوانین مجاز است

د) فقط در شب مجاز است

✅ سؤال ۲۳: منظور از سطوح خطرناک چیست؟

الف) سطوح با عرض کم

ب) سطوح سراشیبی

ج) سطوح با اصطکاک کم

د) گزینه الف و ب

مشاهده جواب

ج) سطوح با اصطکاک کم

✅ سؤال ۲۴: هنگام بارندگی، مه گرفتگی، گرد و غبار یا کاهش میدان دید، از … استفاده کنید؟

الف) نور بالا

ب) نور پایین

ج) فلاشر

د) گزینه الف و ج

✅ سؤال ۲۵: آزادراه به راهی گفته می شود که حداقل دارای … خط اتومبیل رو و یک شانه حداقل به عرض … برای هر طرف رفت و برگشت داشته باشد؟

الف) دو – سه متر

ب) سه – سه متر

ج) دو – دو متر

د) سه – دو متر

مشاهده جواب

الف) دو – سه متر

✅ سؤال ۲۶: هنگام کج کردن موتورسیکلت به منظور عبور از پیچ ها، سطح اتکا … می یابد و باید سرعت را … داد؟

الف) افزایش – کاهش

ب) کاهش – کاهش

ج) کاهش – افزایش

د) افزایش – افزایش

مشاهده جواب

ب) کاهش – کاهش

✅ سؤال ۲۷: بدترین نوع آسیب در تصادف موتورسیکلت از ناحیه … و … می باشد؟

الف) دست و پا

ب) سر و گردن

ج) سر و قفسه سینه

د) سر و پا

✅ سؤال ۲۸: اگر در قسمت راست تقاطع، خودرویی قصد ورود به تقاطع را دارد، مسیر حرکت خود را باید به کدام سمت تغییر مسیر دهید؟

الف) راست

ب) چپ

ج) مستقیم

د) نیاز به تغییر مسیر نیست

✅ سؤال ۲۹: در حرکت گروهی موتورسیکلت ها در جاده، فاصله ایمن را بنابر قانون …. رعایت کنید؟

الف) دو ثانیه

ب) سه ثانیه

ج) پنج ثانیه

د) حق تقدم عبور

✅ سؤال ۳۰: هرگاه پلاک، کارت مشخصات یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مفقود یا از بین برود مالک یا نماینده قانونی وی مکلف است:

الف) مراتب را ظرف ۴۸ ساعت به نزدیک ترین کلانتری اطلاع دهد

ب) مراتب را ظرف یک هفته به نزدیک ترین کلانتری اطلاع دهد

ج) مراتب را ظرف ۴۸ ساعت به واحد شماره گذاری راهنمایی و رانندگی اعلام کند

د) مراتب را ظرف یک هفته به واحد شماره گذاری راهنمایی و رانندگی اعلام کند

مشاهده جواب

ج) مراتب را ظرف ۴۸ ساعت به واحد شماره گذاری راهنمایی و رانندگی اعلام کند

😉 آزمون آیین نامه اصلی موتورسیکلت شماره چهار

✅ سؤال ۱: کدامیک از موارد زیر لازمه شروع رانندگی است؟

الف) گرفتن اهرم کلاچ

ب) پوشیدن کلاه کاسکت

ج) کم باد نبودن لاستیک ها

د) پوشیدن کفش مناسب

مشاهده جواب

ب) پوشیدن کلاه کاسکت

✅ سؤال ۲: راهی است که در برخورد با راه دیگر به طور معمول عریض تر است و با نصب علائم راهنمایی و رانندگی، اصلی تلقی می گردد؟

الف) جاده اصلی

ب) جاده فرعی

ج) آزادراه

د) بزرگراه

مشاهده جواب

الف) جاده اصلی

✅ سؤال ۳: عبور موتورسیکلت و موتور گازی و دوچرخه سوار از پیاده رو و وسط دسته جات و بازار …. ؟

الف) مجاز است

ب) ممنوع است

ج) در صورت خلوت بودن مجاز است

د) با سرعت کم و احتیاط مجاز است

✅ سؤال ۴: راندن موتورسیکلت و موتور گازی هنگام لغزنده بودن راه …. ؟

الف) مجاز است

ب) ممنوع است

ج) با احتیاط مجاز است

د) در شب ممنوع است

✅ سؤال ۵: اگر آینه درست تنظیم شده باشد، … را در آن خواهید دید؟

الف) قسمتی از سر و گردنتان

ب) قسمتی از شانه و بازویتان

ج) بازوهایتان

د) ساق دستتان

مشاهده جواب

ب) قسمتی از شانه و بازویتان

✅ سؤال ۶: در شرایط یخبندان چگونه می توان از لغزش چرخ های موتورسیکلت جلوگیری کرد؟

الف) سفت گرفتن فرمان

ب) با دنده سنگین و سرعت کم

ج) با دنده سبک و سرعت کم

د) از ترمز جلو استفاده شود

مشاهده جواب

ب) با دنده سنگین و سرعت کم

✅ سؤال ۷: بی توجهی به علائم و مقررات رانندگی نشانه ….

الف) عدم بینایی چشم

ب) عدم تجربه ی رانندگی

ج) عدم سواد کافی

د) عدم توانایی در رانندگی

مشاهده جواب

د) عدم توانایی در رانندگی

✅ سؤال ۸: باربند در عقب موتورسیکلت به چه منظوری استفاده می شود؟

الف) جهت نشستن کودکان

ب) جهت نشستن سرنشین اضافی

ج) جهت قرار دادن و بستن بار اضافی

د) جلوگیری از آسیب موتورسیکلت هنگام تصادف

مشاهده جواب

ج) جهت قرار دادن و بستن بار اضافی

✅ سؤال ۹: کدامیک از موارد زیر مهمترین عامل تصادف است؟

الف) اشتباهات رانندگان

ب) شرایط راه

ج) نقص فنی

د) آب و هوا

مشاهده جواب

الف) اشتباهات رانندگان

✅ سؤال ۱۰: کدام اقدام در زمان مواجه شدن با حیوانات لازم است؟

الف) از بوق استفاده می کنیم

ب) آرام حرکت کرده و آماده توقف می شویم

ج) سریع از آنها سبقت می گیریم

د) هیچکدام

مشاهده جواب

ب) آرام حرکت کرده و آماده توقف می شویم

✅ سؤال ۱۱: اگر آینه ها از نوع محدب باشند، آنچه را می بینید … از فاصله واقعی می باشد؟

الف) دورتر

ب) نزدیکتر

ج) فاصله واقعی می باشد

د) هیچکدام

✅ سؤال ۱۲: زمانی که در یک جاده دو طرفه در حال حرکت هستید و اتومبیلی بدون رعایت فاصله جلوی شما قرار می گیرد چه اقدامی باید انجام دهید؟

الف) فاصله گرفته و فاصله ایمن را رعایت می کنیم

ب) ترمز می کنیم

ج) با زدن چراغ و بوق راننده را جهت یاد گرفتن فاصله با اطلاع می کنیم

د) احتیاجی به رعایت فاصله در جاده دو طرفه نیست

مشاهده جواب

الف) فاصله گرفته و فاصله ایمن را رعایت می کنیم

✅ سؤال ۱۳: کدامیک از موارد زیر کنترل شما را بر روی وسیله نقلیه کاهش می دهد؟

الف) ترمز کردن

ب) استفاده بیش از حد از دنده

ج) استفاده از دنده های سبک

د) مدت زیادی اهرم کلاچ را فشردن

مشاهده جواب

د) مدت زیادی اهرم کلاچ را فشردن

✅ سؤال ۱۴: کدامیک از موارد زیر قدرت واکنش و هماهنگی و تشخیص سرعت را مختل می کند؟

الف) مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر

ب) مصرف خوراکی در هنگام رانندگی

ج) صحبت کردن با راننده

د) همه موارد

مشاهده جواب

الف) مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر

✅ سؤال ۱۵: عامل مهم در کنترل موتور سیکلت کدام مورد می باشد؟

الف) ابعاد

ب) وزن موتورسیکلت

ج) راننده

د) همه موارد

✅ سؤال ۱۶: چرا در سطح جاده های خیس برفی لغزنده باید از دنده سنگین استفاده شود؟

الف) جهت ترمز سریع

ب) جهت حرکت صحیح

ج) جهت ممانعت از لغزش چرخ ها

د) جهت ممانعت از چپ و راست رفتن موتورسیکلت

مشاهده جواب

ج) جهت ممانعت از لغزش چرخ ها

✅ سؤال ۱۷: موتور سوار می تواند به طور کامل به آینه ها اطمینان کند؟ چرا؟

الف) خیر زیرا آینه ها تمام فضای پشت سر شما را پوشش نمی دهد

ب) بله زیرا آینه ها تمام فضای پشت سر شما را پوشش می دهد

ج) خیر زیرا تصویر در آینه نزدیکتر نشان داده می شود

د) خیر زیرا تصویر در آینه دورتر نشان داده می شود

مشاهده جواب

الف) خیر زیرا آینه ها تمام فضای پشت سر شما را پوشش نمی دهد

✅ سؤال ۱۸: مشاهده پیش بینی تمرکز آگاهی عدم حواس پرتی مربوط به کدام یک از موارد زیر است؟

الف) آمادگی در رانندگی

ب) مهارت در رانندگی

ج) آگاهی از خطر

د) رعایت حق تقدم

مشاهده جواب

الف) آمادگی در رانندگی

✅ سؤال ۱۹: کدام گزینه از موارد زیر در هنگام عبور احشام از جاده صحیح می باشد؟

الف) باید فاصله مناسب را حفظ کنیم

ب) از بوق زدن خودداری کنیم

ج) از سرعت خود کاسته و آماده توقف می شویم

د) تمام موارد

✅ سؤال ۲۰: زمانی که تجربه کافی ندارید و به تازگی گواهینامه گرفته اید نسبت تصادف شما به سایر رانندگان چقدر می باشد؟

الف) خیلی زیاد

ب) تجربه نیاز نیست

ج) قبولی امتحان شهر کافی می باشد

د) فرقی نمی کند

مشاهده جواب

الف) خیلی زیاد

✅ سؤال ۲۱: چرا راکب موتورسیکلت هنگام تصادف در معرض آسیب پذیری بیشتری می باشد؟

الف) سرعت زیاد موتورسیکلت

ب) سرعت زیاد خودرو

ج) حفاظ کمتر موتورسیکلت

د) عدم استفاده از کلاه ایمنی

مشاهده جواب

ج) حفاظ کمتر موتورسیکلت

✅ سؤال ۲۲: به منظور حفظ کنترل صحیح بر روی پدال های دنده و ترمز عقب، کدامیک از موارد زیر اهمیت زیادی دارد؟

الف) پوشیدن کفش های مناسب

ب) پوشیدن لباس مناسب

ج) تنظیم کردن آیینه

د) پوشیدن کلاه کاسکت

مشاهده جواب

الف) پوشیدن کفش های مناسب

✅ سؤال ۲۳: زمانی که راننده پشت سر در یک خیابان شلوغ و پر ترافیک از شما می خواهد سبقت بگیرد و شما با سرعت مجاز در حال رانندگی هستید کدام اقدام صحیح تر است؟

الف) بلافاصله ترمز کرده و راه را برای سبقت آزاد می کنیم

ب) مسیر صحیح خود را ادامه داده تا به راننده پشت سر فرصت دهید بی­خطر سبقت بگیرد

ج) بر سرعت خود افزوده و از خودرو فاصله می گیریم

د) از خود واکنش نشان داده و اجازه سبقت نمی دهیم

مشاهده جواب

ب) مسیر صحیح خود را ادامه داده تا به راننده پشت سر فرصت دهید بی­خطر سبقت بگیرد

✅ سؤال ۲۴: در هنگام رانندگی چنانچه متوجه بوی بنزین شدید از موتورسیکلت شدیم کدامیک از موارد زیر را باید رعایت کنیم؟

الف) با بوی بنزین شدید مشکلی پیش نمی آید

ب) با احیتاط رانندگی می کنیم

ج) توقف نموده تا بوی بنزین از بین برود

د) توقف نموده و مسئله را کاملاً بررسی می نماییم

مشاهده جواب

د) توقف نموده و مسئله را کاملاً بررسی می نماییم

😉 آزمون آیین نامه اصلی موتورسیکلت شماره پنج

✅ سؤال ۱: در رانندگی در روز و هوای مه آلود چه کار باید انجام داد؟

الف) از نور بالا استفاده کرد

ب) از نور پایین استفاده کرد

ج) از چراغ های راهنما استفاده کرد

د) چراغ ها باید خاموش باشند

مشاهده جواب

ب) از نور پایین استفاده کرد

✅ سؤال ۲: چه عاملی می تواند میزان خطر ناشی از آسیب دیدگی سر و گردن را در مواقع تصادف کم کند؟

الف) عدم استفاده از ترمز جلو

ب) پوشیدن کلاه کاسکت استاندارد

ج) استفاده از بادگیر موتورسیکلت

د) پوشیدن لباس مناسب و محکم

مشاهده جواب

ب) پوشیدن کلاه کاسکت استاندارد

✅ سؤال ۳: اگر باد لاستیک زیاد باشد چه خطرهایی به دنبال دارد؟

الف) کشیده شدن به یک سمت

ب) کوبش

ج) خطر ترکیدن

د) همه موارد

✅ سؤال ۴: موتور سوار به دلیل استفاده از تمامی اعضای بدن در رانندگی، به ویژه … و … باید از سلامت جسمانی بهره مند باشد؟

الف) دست و پا

ب) دست و چشم

ج) پا و چشم

د) دست و گوش

✅ سؤال ۵: حق تقدم در میدانی که علامت و چراغ ندارد چگونه است؟

الف) حق تقدم با وسیله ای است که به میدان وارد می شود

ب) حق تقدم با وسیله ای است که درون میدان در حال حرکت است

ج) حق تقدم با وسیله ای است که سمت راست آن باشد

د) وسیله ای که مستقیم حرکت می کند

مشاهده جواب

ب) حق تقدم با وسیله ای است که درون میدان در حال حرکت است

✅ سؤال ۶: کدام یک از علائم زیر بر فرمان پلیس مقدم می باشد؟

الف) چراغ راهنما

ب) تابلوهای بازدارنده

ج) خط کشی زوجی

د) هیچکدام

✅ سؤال ۷: در کدام نوع موتورسیکلت فاصله بین دو چرخ زیاد و ارتفاع زین کم و دستگیره ها بلند می باشند؟

الف) مسافرتی

ب) ورزشی یا مسابقه ای

ج) کروزر یا تفریحی

د) استاندارد یا شهری

مشاهده جواب

ج) کروزر یا تفریحی

✅ سؤال ۸: در شرایط هوایی بسیار گرم سطح جاده نرم است کدامیک از موارد زیر تحت تأثیر نرمی جاده قرار می گیرند؟

الف) هدایت و گردش موتورسیکلت و ترمز کردن

ب) تعویض دنده

ج) میزان باد تایر

د) کلاچ سفت می شود

مشاهده جواب

الف) هدایت و گردش موتورسیکلت و ترمز کردن

✅ سؤال ۹: کدامیک جان راننده را به خطر می اندازد؟

الف) فقدان تنفسی

ب) خونریزی شدید

ج) حالت بیهوشی

د) تمام موارد

✅ سؤال ۱۰: چرا در شرایط غیر عادی مانند برف و باران باید از دنده سنگین استفاده کرد؟

الف) راحت تر ترمز کرد

ب) جهت جلوگیری از لغزش چرخ ها

ج) تا در صورت لغزش بتوانیم دنده عوض کنیم

د) تمام موارد

مشاهده جواب

ب) جهت جلوگیری از لغزش چرخ ها

✅ سؤال ۱۱: خستگی در رانندگی چه علائمی دارد؟

الف) کم شدن توجه به رانندگی

ب) عدم درک مناسب از موقعیت و شرایط موجود

ج) کاهش سرعت تصمیم گیری

د) تمام موارد

✅ سؤال ۱۲: رانندگی خطرساز و تهاجمی چیست؟

الف) حرکت با سرعت زیاد

ب) حرکت مارپیچ

ج) مجموعه رفتارهای منفی در رانندگی

د) سبقت های ممنوع پی در پی

مشاهده جواب

ج) مجموعه رفتارهای منفی در رانندگی

✅ سؤال ۱۳: در پشت تقاطع جاده و راه آهن راننده چه هنگام مجاز به عبور است؟

الف) هنگامی که قطار عبور می کند

ب) زمانی که چراغ محل همچنان روشن بماند

ج) هنگامی که چراغ محل تقاطع خاموش می شود

د) هنگامی که قطار عبور کرد

مشاهده جواب

ج) هنگامی که چراغ محل تقاطع خاموش می شود

✅ سؤال ۱۴: در کدامیک از موقعیت های زیر وزش باد شدید می تواند بر مسیر شما تأثیر بگذارد؟

الف) بعد از سبقت از وسیله نقلیه بزرگ، در مسیرهای باز، بدون درخت و موانع طبیعی

ب) در شهرها

ج) در تونل ها

د) در جاده ها

مشاهده جواب

الف) بعد از سبقت از وسیله نقلیه بزرگ، در مسیرهای باز، بدون درخت و موانع طبیعی

✅ سؤال ۱۵: کدام نوع موتورسیکلت برای استفاده در جاده های صاف و آسفالته طراحی شده و دارای چرخ های کوچک و بدنه اسپرت و فانتزی می باشد؟

الف) موتوکراس

ب) تریال

ج) اسکوتر

د) تورینگ

✅ سؤال ۱۶: در تقاطع در صورت نداشتن خط ایست در چه فاصله ای از چراغ راهنمایی توقف می کنیم؟

الف) ۱ متری

ب) ۳ متری

ج) ۵ متری

د) ۷ متری

✅ سؤال ۱۷: در طول عبور از خط راه آهن نباید ….

الف) دنده عوض کرد

ب) نباید ایست کرد

ج) ترمز گرفت

د) تمام موارد

✅ سؤال ۱۸: تجاوز وسیله نقلیه به مسیر مقابل در جاده دو طرفه:

الف) ممنوع است.

ب) مجاز است.

ج) در زمان سبقت با رعایت ضوابط سبقت، مجاز است.

د) در صورت خلوت بودن مسیر ایرادی ندارد

مشاهده جواب

ج) در زمان سبقت با رعایت ضوابط سبقت، مجاز است.

✅ سؤال ۱۹: مسافت توقف در چه جاده هایی افزایش خواهد یافت؟

الف) جاده آغشته به قیر

ب) جاده ای که شن و ماسه در سطح آسفالت وجود داشته باشد

ج) شرایط آب و هوایی بد

د) تمامی موارد

مشاهده جواب

د) تمامی موارد

✅ سؤال ۲۰: توقف در چه سطوحی نیازمند طی زمان و مسافت بیشتری می باشد؟

الف) لغزنده

ب) سرازیری

ج) سربالایی

د) گزینه الف و ب

مشاهده جواب

د) گزینه الف و ب

✅ سؤال ۲۱: وسیله نقلیه ای که در مسیر مجاز در حرکت است حق تقدم دارد بر …

الف) وسیله نقلیه در حال جلو رفتن

ب) وسیله نقلیه در حال دور زدن

ج) وسیله نقلیه در حال توقف یا در حال شروع حرکت

د) همه موارد

✅ سؤال ۲۲: چه عاملی باعث افزایش مسیر توقف شده و احتمال بروز حادثه و تصادف را بالا می برد؟

الف) عدم دقت در رانندگی

ب) عدم استفاده از کلاه کاسکت

ج) خرابی و نقص ترمز

د) حرکت با دنده خلاص

مشاهده جواب

ج) خرابی و نقص ترمز

✅ سؤال ۲۳: زیاد بودن باد تایر باعث چه می شود؟

الف) فرمان پذیری موتورسیکلت را کاهش می دهد و باعث ایجاد خطر می شود

ب) فرمان پذیری موتورسیکلت را افزایش می دهد

ج) کاهش مصرف سوخت

د) حرکت سریع و پر شتاب

مشاهده جواب

الف) فرمان پذیری موتورسیکلت را کاهش می دهد و باعث ایجاد خطر می شود

✅ سؤال ۲۴: کم بودن باد تایر باعث چه می شود؟

الف) فرسایش تایرها

ب) افزایش مصرف سوخت

ج) از دست رفتن تعادل، هدایت پذیری و فرمان پذیری

د) تمام موارد

✅ سؤال ۲۵: مهمترین بخش های سیستم انتقال قدرت … و … می باشد؟

الف) کلاچ و گیربکس

ب) گیربکس و موتور

ج) چرخ ها و موتور

د) زنجیر چرخ و گیربکس

مشاهده جواب

الف) کلاچ و گیربکس

✅ سؤال ۲۶: وظیفه روغن در موتور چیست؟

الف) روان نمودن حرکت قطعات

ب) خنک کاری

ج) تمیز نمودن بلوک موتور

د) همه موارد

✅ سؤال ۲۷: معاینه فنی به وسیله چه کسی صورت می پذیرد؟

الف) تعمیرکار مجاز

ب) مهندسان یا کاردان های فنی دارای گواهی انجام کار

ج) نمایندگی خودرو

د) مهندس مکانیک

مشاهده جواب

ب) مهندسان یا کاردان های فنی دارای گواهی انجام کار

✅ سؤال ۲۸: جک بغل و وسط موتورسیکلت به ترتیب دارای … و … پایه می باشد؟

الف) یک و دو

ب) دو و یک

ج) دو و دو

د) یک و سه

✅ سؤال ۲۹: کلیدی ترین ابزار در کنترل موتورسیکلت چیست؟

الف) فرمان

ب) پدال دنده

ج) پدال ترمز

د) کلاچ

✅ سؤال ۳۰: نور چراغ جلو و خطر عقب باید از چند متری دیده شود؟

الف) ۱۰۰ متری

ب) ۱۵۰ متری

ج) ۲۰۰ متری

د) ۳۰۰ متری

😉 آزمون آیین نامه اصلی موتورسیکلت شماره شش

✅ سؤال ۱: چه زمانی تایر موتورسیکلت نیاز به تعویض دارد؟

الف) ارتفاع آج به کمتر از ۱ میلیمتر برسد

ب) ارتفاع آج به کمتر از ۲ میلیمتر برسد

ج) ارتفاع آج به کمتر از ۳ میلیمتر برسد

د) هر سال یکبار

مشاهده جواب

الف) ارتفاع آج به کمتر از ۱ میلیمتر برسد

✅ سؤال ۲: قبل از ترک موتورسیکلت مطمئن شوید که …. ؟

الف) موتورسیکلت در دنده یک قرار گرفته باشد

ب) چرخ جلو قفل شده باشد

ج) سوئیچ را برداشته باشید

د) همه موارد

✅ سؤال ۳: در شرایط جاده خیس و یخبندان در حال رانندگی هستید، کدام مورد باید هنگام نزدیک شدن به پیچ تند رعایت شود؟

الف) هنگام رسیدن به پیچ با سرعت بیشتری برانید

ب) به آرامی ترمز دستی را بکشید

ج) در تمامی مدت کلاچ را پایین نگه دارید

د) قبل از رسیدن به پیچ سرعت را کم کرده و با دنده سنگین حرکت کنید

مشاهده جواب

د) قبل از رسیدن به پیچ سرعت را کم کرده و با دنده سنگین حرکت کنید

✅ سؤال ۴: عوامل افزایش دهنده مصرف سوخت چیست؟

الف) تغییر ناگهانی سرعت موتورسیکلت

ب) کم بودن باد لاستیک ها

ج) بالا رفتن دور موتور در ترافیک

د) هر سه مورد

✅ سؤال ۵: معاینه و آزمایش فنی وسایل نقلیه شامل چیست؟

الف) تشخیص اصالت

ب) سلامت زیست محیطی و فنی

ج) تجهیزاتی و ایمنی وسیله نقلیه

د) همه موارد

✅ سؤال ۶: فشار داخلی لاستیک ها هر چند وقت باید بررسی گردد؟

الف) هر ماه یکبار

ب) هر روز یک بار

ج) یک بار در هفته

د) هر ماه دو بار

مشاهده جواب

ج) یک بار در هفته

✅ سؤال ۷: در صورتی که قفسه سینه بیمار حرکت می کند اما جریان هوا شنیده یا احساس نشود نشانه چیست؟

الف) فشار خون

ب) انسداد راه هوایی ریه

ج) قلب

د) ستون فقرات

مشاهده جواب

ب) انسداد راه هوایی ریه

✅ سؤال ۸: در صورتی که با تغییر مسیر ناگهانی وارد حاشیه راه و سطوح شنی و لغزنده می شوید، بهتر است ابتدا سرعت خود را … داده و سپس به … تغییر مسیر دهید؟

الف) افزایش – آرامی

ب) کاهش – آرامی

ج) افزایش – سرعت

د) کاهش – سرعت

مشاهده جواب

د) کاهش – سرعت

✅ سؤال ۹: جهت گرم کردن موتور مناسب ترین عمل چه می باشد؟

الف) در جا کار کردن

ب) گاز دادن پی در پی

ج) چند کیلومتر اول را آهسته و با دنده پایین برانیم

د) ابتدا با سرعت می رانیم

مشاهده جواب

ج) چند کیلومتر اول را آهسته و با دنده پایین برانیم

✅ سؤال ۱۰: پدال دنده مستقیماً با کدام قسمت ارتباط دارد؟

الف) دیفرانسیل

ب) گیربکس

ج) جعبه دنده

د) گزینه ب و ج

مشاهده جواب

د) گزینه ب و ج

✅ سؤال ۱۱: مهمترین آلودگی حمل و نقل چیست؟

الف) آلودگی صوتی

ب) آلودگی هوا

ج) آلودگی دیداری

د) آلودگی موانع

مشاهده جواب

ج) آلودگی دیداری

✅ سؤال ۱۲: مهمترین عامل آلودگی هوا در حمل و نقل چیست؟

الف) دی اکسید کربن

ب) مونواکسید کربن

ج) ذرات معلق در هوا

د) هیدرو کربن ها

مشاهده جواب

ب) مونواکسید کربن

✅ سؤال ۱۳: از پای راست برای کنترل کدام پدال ها استفاده می شود؟

الف) گاز

ب) ترمز

ج) کلاچ

د) گزینه الف و ب

✅ سؤال ۱۴: منظور از کشیدن دنده معکوس چیست؟

الف) کاهش دنده از سبک به سنگین در شرایط عادی

ب) کاهش دنده از سبک به سنگین در شرایط غیر معمول –

ج) کاهش دنده از سنگین به سبک در شرایط عادی

د) کاهش دنده از سنگین به سبک در شرایط غیر معمول

مشاهده جواب

ب) کاهش دنده از سبک به سنگین در شرایط غیر معمول

✅ سؤال ۱۵: مهمترین عامل اتلاف سوخت و انرژی در موتورسیکلت ها چیست؟

الف) عدم تنظیم موتور و احتراق ناقص در سیلندرها

ب) تنظیم باد تایرها

ج) سرعت نا مناسب

د) بالا بودن دور موتور

مشاهده جواب

الف) عدم تنظیم موتور و احتراق ناقص در سیلندرها

✅ سؤال ۱۶: معمولاً کلیدهای چراغ های جلو در سمت … و کلیدهای چراغ های راهنما در سمت … فرمان می باشد؟

الف) راست – چپ

ب) چپ – راست

ج) چپ – چپ

د) راست – راست

مشاهده جواب

الف) راست – چپ

✅ سؤال ۱۷: در صورتی که لاستیک موتورسیکلت صاف باشد باعث می شود که هنگام ترمز کردن ….

الف) موتورسیکلت فوراً متوقف می شود

ب) موتورسیکلت به موقع توقف ننموده و باعث تصادف می گردد

ج) تأثیری در کیفیت توقف ندارد

د) هیچکدام

✅ سؤال ۱۸: برای سبقت گرفتن در روز چگونه باید عمل کرد؟

الف) با چند بوق زدن کوتاه

ب) با چراغ زدن

ج) با حرکت دست

د) با زدن راهنما

مشاهده جواب

ج) در زمان سبقت با رعایت ضوابط سبقت، مجاز است.الف) با چند بوق زدن کوتاه

✅ سؤال ۱۹: چرا راکب موتورسیکلت هنگام تصادف در معرض آسیب پذیری بیشتری می باشد؟

الف) سرعت زیاد موتورسیکلت

ب) سرعت زیاد خودرو

ج) حفاظ کمتر موتورسیکلت

د) عدم استفاده از کلاه ایمنی

مشاهده جواب

د) تمامی موارد

✅ سؤال ۲۰: طبق قوانین و مقررات، موتور سواری بدون استفاده از … ممنوع است؟

الف) دستکش مخصوص

ب) کلاه ایمنی

ج) عینک مخصوص

د) کفش مخصوص موتور سواری

✅ سؤال ۲۱: اهرم ترمز که بر روی فرمان است، بر کدام چرخ (ها) عمل می کند؟

الف) جلو

ب) عقب

ج) تمامی چرخ ها

د) هیچکدام

✅ سؤال ۲۲: رانندگی با وسیله نقلیه ای که برگ معاینه فنی معتبر نداشته باشد؟

الف) بلا مانع است

ب) فقط داخل شهر مجاز است

ج) ممنوع است

د) فقط خارج از شهر

✅ سؤال ۲۳: وظیفه روغن در موتور چیست؟

الف) روان نمودن حرکت قطعات

ب) خنک کاری

ج) تمیز نمودن بلوک موتور

د) همه موارد

✅ سؤال ۲۴: در صورت تغییر محل سکونت مالک وسیله نقلیه باید …..

الف) آدرس محل جدید را ظرف ۱۰ روز به نیروی انتظامی اطلاع دهید

ب) آدرس محل جدید را ظرف ۴۸ ساعت به نیروی انتظامی اعلام نمایید

ج) آدرس محل جدید را ظرف ۴۸ ساعت به اداره پست اعلام نمایید

د) اقدام خاصی لازم نیست انجام بدهید

مشاهده جواب

ب) آدرس محل جدید را ظرف ۴۸ ساعت به نیروی انتظامی اعلام نمایید

✅ سؤال ۲۵: در چهار راه حق تقدم به ترتیب با کدام اتومبیل می باشد؟

%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-150x133.pngالف) قرمز زرد آبی

ب) آبی زرد قرمز

ج) زرد قرمز آبی

د) قرمز آبی زرد

مشاهده جواب

الف) قرمز زرد آبی

✅ سؤال ۲۶: در چهار راه روبرو حق تقدم را تعیین نمایید؟

%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%D8%9F-150x129.png

الف) قرمز مشکی سفید

ب) مشکی قرمز سفید

ج) سفید قرمز با هم بعد مشکی

د) سفید مشکی قرمز

مشاهده جواب

ب) مشکی قرمز سفید

✅ سؤال ۲۷: رعایت حق تقدم در تقاطع را تعیین نمایید؟

%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-150x131.png

الف) سفید زرد دوچرخه

ب) دوچرخه زرد سفید

ج) دوچرخه سفید زرد

د) زرد دوچرخه سفید

مشاهده جواب

ج) دوچرخه سفید زرد

✅ سؤال ۲۸: در تقاطع رعایت حق تقدم با کدام خودرو می باشد؟

%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-150x112.png

الف) خودرو قرمز دوچرخه اتوبوس آبی

ب) اتوبوس آبی خودرو قرمز دوچرخه

ج) هیچکدام حق تقدم ندارند

د) خودرو قرمز اتوبوس آبی دوچرخه

مشاهده جواب

الف) خودرو قرمز دوچرخه اتوبوس آبی

✅ سؤال ۲۹: در تقاطع رعایت حق تقدم با کدام خودرو می باشد؟

%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D8%9F.pngالف) آبی قرمز زرد

ب) آبی زرد قرمز

ج) زرد قرمز آبی

د) قرمز زرد آبی

مشاهده جواب

ب) آبی زرد قرمز

✅ سؤال ۳۰: در تقاطع رعایت حق تقدم با کدام خودرو می باشد؟

%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D8%9F-1-150x150.png

الف) قرمز زرد آبی

ب) قرمز آبی زرد

ج) زرد قرمز آبی

د) آبی قرمز زرد

مشاهده جواب

د) آبی قرمز زرد

تست آزمون آیین نامه موتور سیکلت

😉 افرادی که گواهی نامه پایه سه دارند برای گرفتن گواهی نامه موتور راه ساده‌تری دارند

آزمون آیین نامه اصلی که برای گواهی‌نامه پایه سوم میگذرانید شباهت‌های بسیار زیادی با آزمون اصلی آیین نامه موتور دارد بنابراین افرادی که گواهی نامه پایه سوم دارند خصوصا اگر به تازگی این گواهی‌نامه را اخذ کردند بسیاری از راه را رفته‌اند و تنها کافیست با بخش‌های مختلف موتور آشنا شوند و قوانین محدودی که در مورد تردد موتور وجود دارد را بدانند.

این افراد تنها با دانلود نمونه سوالات آیین نامه اصلی موتورسیکلت می‌توانند با خواندن چند نمونه اول به موفقیت برسند.

😉 کدام نمونه سوالات آیین نامه اصلی موتورسیکلت به درد می‌خورد؟

باید چند ویژگی مشخص در مورد سوالات را بررسی کنید تا مطمئن شوید که نمونه سوالات آیین نامه اصلی موتورسیکلت به دردتان می خورد. اولین نکته اعتبار وب سایت و سابقه آن است، اعتبار سوالات و پاسخ‌نامه بسیار مهم است.

نظرات را بررسی کنید. میزان بازدید و بازخورد سوالات را چک کنید. نکته دوم صحت پاسخ نامه است. پاسخ نامه باید بارها و بارها توسط افسران و مربیان با تجربه چک شود تا به هیچ عنوان نقصی در آن وجود نداشته باشد. نکته دیگر تاریخ سوالات است.

سوالاتی که مربوط به بیش از ۱۰ سال گذشته هستند به درد نمی‌خورد. بدانید که هر چه سوالات جدیدتری تهیه کنید شانس قبولی شما بالا خواهد رفت.

دانلود سوالات آیین نامه موتورسیکلت

در صورتی که نمونه سوالات آیین نامه اصلی موتورسیکلت احتمال آنکه تغییر رویکردی طی سال‌های اخیر به وجود آید که شما از آن بی خبر باشید زیاد است به این ترتیب به مشکل می‌خورید. نکته دیگر کیفیت سوالات است.

در صورتی که سوالات به صورت فایل پی دی اف در اختیار شما قرار میگیرد باید کیفیت و اندازه تصاویر مناسب باشد، باید بتوان این فایل‌ها را در گوشی و تبلت نیز استفاده کرد. بنابراین باید در زمینه کیفیت بصری نیز وسواس کافی به خرج داده شود. در صورتی که نمونه سوالات آیین نامه اصلی موتورسیکلت به صورت نرم افزارهایی ارائه می‌شود چک کنید که سیستم مورد نیاز شما را پوشش می‌هد یا خیر.

😉 فکر راندن موتور بدون گواهینامه را از سر بیرون کنید

متاسفانه سال‌هاست که شاهد طیف وسیعی از موتورسواران بدون گواهی‌نامه هستیم. راندن موتور بدون گواهی‌نامه حماقت محض است. به هیچ عنوان فکر راندن موتور بدون گواهی‌نامه به سرتان نزند حتی اگر بر این دستگاه مسلط هستید.

مطمئن باشید که حادثه یکبار اتفاق می‌افتد و همان یک بار ممکن است زندگی شما را نابود کند. به جای این ریسک خطرناک می‌تواند به راحتی و بدون هدر دادن وقت زیاد به دنبال اخذ گواهی نامه بروید. ابتدا باید آزمون مقدماتی را پشت سر بگذارید و سپس آزمون اصلی آیین نامه را تا در نهایت به سراغ آزمون عملی بروید.

برای گذراندن آزمون‌های آیین نامه پیش از هر چیز نمونه سوالات آیین نامه اصلی موتورسیکلت را دانلود کنید. داشتن مجموعه کامل به شما کمک بسیار زیادی خواهد کرد. نمونه سوالات آیین نامه اصلی موتورسیکلت شامل قوانین و مقررات جاده و خیابان و تابلوها و مسائل دیگر موتور تا حد محدودی بعلاوه سوالات حق تقدم است.

سوالاتی که مختص آیین نامه موتور است به سرعت خودش را نشان می‌دهد. می‌توانید با مرور سریع سوالات، سوالات ویژه موتور را بیابید.

نکات مهم آیین نامه موتور سیکلت

%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%AA.jpg

😉 شیوه مطالعه نمونه سوالات آیین نامه اصلی موتورسیکلت

برای مطالعه نمونه سوالات آیین نامه رانندگی ابتدا باید پیش زمینه کلی در مورد آیین نامه داشته باشید. در مورد آیین نامه موتور طیف وسیعی از هنرجویان پیش‌تر گواهی نامه پایه سوم گرفتند و آیین نامه را بلد هستند.

اگر شما از آن دسته نیستید نگران نباشید. گام به گام مباحث را به طور کلی نگاه بیندازید و به صورت روزنامه وار از آیین نامه بخوانید سپس به سراغ نمونه سوالات آیین نامه اصلی موتورسیکلت بروید و با حوصله تک به تک آزمون‌ها را پاسخ دهید و پاسخ‌نامه را چک کنید. به راحتی در آزمون قبول خواهید شد.

مطالب مرتبط :

هزینه ثبت نام گواهینامه موتور سیکلت

سوالات آیین نامه اصلی

سوالات فنی آیین نامه موتورسیکلت

سوالات متداول:

برای آزمون آیین نامه موتور سیکلت فقط کتاب آیین نامه کافیست یا سوالات آزمون هم مطالعه شود؟

هر چند خواندن آیین نامه مفید است اما خواندن سوالات اصلی آیین نامه موتور را به شدت توصیه می کنیم. چون اگر فقط بخواهید کتاب آیین نامه موتورسیکلت را بخوانید قبولی شما در آزمون بسیار سخت خواهد شد.

اگر به تازگی گواهینامه پایه ۳ گرفته باشم، آیا بازهم برای گواهینامه موتور باید معاینه چشم بروم؟

تمام مراحل گواهینامه موتور شما مجزا از گواهینامه پایه ۳ می باشد. حتی اگر یک روز هم از گواهینامه پایه ۳ شما گذشته باشد، باز هم باید برای معاینه چشم اقدام کنید.

آیا کتاب آیین نامه موتور و ماشین فرق می کند؟

بله در کلاسهای تئوری به شما کتاب آیین نامه موتور سیکلت داده می شود. البته این دو کتاب نکات مشترک زیادی دارند، امتحان آیین نامه موتور سیکلت هم بسیار مشابه با آزمون پایه ۳ است که طبیعی است. زیرا تابلوها برای هر دو یکیست. اما در جزییات بخصوص سوالات فنی مربوط به موتور سیکلت تفاوتهایی وجود دارد. بهتر است برای شرکت در آزمون گواهینامه از کتاب آیین نامه موتور سیکلت استفاده کنید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟


منبع: testdriving.irارسال نظر

نام


ایمیل


نظر