موضوعات وبسایت : سوالات آیین نامه اصلی
سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

آموزش کنترل کلاج

نویسنده : محمد پارسایی | زمان انتشار : 22 بهمن 1399 ساعت 00:03

حركت دادن اتومبيل به صورت سانتي متري جهت انجام كارهايي كه به دقت و مراقبت بسيار زيادي نياز است مانند دور زدن يا پارك دوبل را حركت لاك پشتي مي گوييم كه فقط در دنده يك و دنده عقب قابل اجراست.

سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

اوج كنترل اتومبيل زماني است كه شناخت كاملي از كلاج و نقاط مختلف آن داشته و نحوه استفاده از آن جهت حركت دادن اتومبيل به صورت سانتيمتري را ياد گرفته باشيم و به راحتي بتوانيم از آن بهره ببريم بنابراين ابتدا بايد نقاط مختلف كلاج را بشناسيم . كلاج از چهار قسمت تشكيل شده است :

نقطه صفر (‌انتها و پايين ترين حد كلاج )
نقطه يك حركت ( ما بيشتر با اين نقطه كار داريم چرا كه سرعت اتومبيل در اين نقطه به صورت سانتي متري است )
نقطه دو حركت ( جهت آغاز يك حركت عادي )‌
نقطه سه حركت ( بالاترين حد كلاج كه رها و آزاد مي شود )

حال به تشريح اين نقاط مي پردازيم.

نقطه صفر
وقتي مي خواهيم اقدام به حركت كنيم ابتدا كلاج را تا آخر مي گيريم و دسته دنده را درون دنده 1 يا دنده عقب ( به هر سمتي كه نياز باشد ) قرار مي دهيم كه اين نقطه از كلاج را نقطه صفر مي‌گويند. در نقطه صفر با اينكه دسته دنده درون دنده يك است ولي هر چقدر گاز دهيم اتومبيل حركت نمي كند. نقطه صفر كلاج در همه ي اتومبيلها يكسان است يعني انتهاي كلاج همه اتومبيل‌ها نقطه صفر محسوب مي شود.

نقطه يك حركت
هنگام حركت وقتي كلاج را تا آخر گرفتيم و دسته دنده را درون دنده مورد نظر گذاشتيم و آماده حركت شديم طبيعي است كه اول گاز مي دهيم بعد كلاج را بالاتر م ياوريم تا به نقطه حركت برسيم اولين نقطه از كلاج را كه ارتباط بين چرخ و موتور برقرار است و اتومبيل ما حالت حركت به خود مي گيرد و مي خواهد به صورت سانتيمتري حركت كند را نقطه پيك حركت مي گوييم. زماني كه مي‌خواهيم نقطه‌ي يك حركت را پيدا كنيم بايد به بيرون اتومبيل نگاه كنيم تا از روي ميزان سرعت اتومبيل را بفهميم كلاج روي يك نقطه قرار دارد يا نه فاصله ي بين نقطه ي صفر تا نقطه ي يك حركت در همه ي اتومبيلها يكسان نيست ممكن است در يك اتومبيل اين فاصله ( نقطه صفر تا نقطه يك ) 2 سانتيمتر باشد و در ديگري 3 يا 4 يا 5 سانتيمتر باشد اگر فاصله ي بين صفر و يك زياد باشد مي‌گوييم كلاج اين اتومبيل بالاست و اگر اين فاصله كم باشد اصطلاحا مي‌گوييم كلاج اين اتومبيل پايين است.

نقطه دوم حركت
اگر از نقطه يك حركت حداقل 1 سانتيمتر كلاج را بالاتر بياوريم ملاحظه مي كنيم كه شتاب اتومبيل ما بيشتر شده و حركت به صورت عادي انجام مي گيرد به اين نقطه از كلاج نقطه دوم حركت مي گويند توجه داشته باشيد كه بهترين راننده مسلط به كلاج راننده اي ست كه لرزش در گير شدن كلاج را فقط خودش متوجه شده نه ديگر سرنشينان خودرو .

نقطه سوم حركت( رها شدن كلاج )
وقتي از نقطه دوم حركت كلاج را 1 سانتيمتر بالا بياوريم اتومبيل ما با زهم با شتاب بيشتري حركت مي كند و در ضمن كلاج ما به بالاترين حد خود رسيده و در اين حالت پاي ما از روي كلاج رها شده و اين نقطه از كلاج نقطه سوم حركت يا رها شدن كلاج مي گوييم . حالا كه با نقاط مختلف كلاج آشنا شديم اين نكته را متذكر مي شويم كه در هنگام استفاده از اين نقاط گاز ما بايد حتما ثابت بوده و هرگز قطع نشود و كلاج همانند ولوم تنظيم كننده ي ميزان سرعت اقدام كند.

هنرجويان عزيز اگر مي خواهيد پارك دوبله ي بسيار عالي داشته باشيد به اين قسمت توجه كنيد.


طريقه انجام حركت لاك پشتي ( سانتيمتري )
براي اينكه بتوانيم سرعت اتومبيل را تحت كنترل خودمان داشته باشيم بايد كلاج را تا آخر ( نقطه صفر ) گرفته و دنده را به يك منتقل مي كنيم . خوب اكنون اتومبيل ما كاملا ايستاده و ما مي خواهيم رو به جلو به صورت لاك پشتي ( سانتي متري ) حركت كنيم. كمي گاز به صورت ثابت (طوري كه قطع نشود) كلاج را آرام آرام بالا مي آوريم. تا كجا بالا بياوريم؟ پاسخ اين است كه تا نقطه يك حركت، كلاج را بالا مي آوريم طوري كه سرعت حركت اتومبيل با سرعت اتومبيل ما با سرعت لاك پشتي با هم يكي بوده و به صورت سانتيمتري باشد زماني كه حس كرديم سرعت ما از سرعت لاك پشت بيشتر شده بدون اينكه گاز را قطع كنيم كلاج را مجددا بايد تا نقطه صفر پايين ببريم وقتي كلاج را تا نقطه صفر پايين ببريم كلاج در اين حالت باعث تقريبا ايست اتومبيل ميشود لذا گاز بايد ثابت باشد و كلاج بين نقطه صفر و نقطه يك حركت جا به جا شود به اين حركت كردن كه به كنترل شديد كلاج همراه است حركت به صورت لاك پشتي يا سانتيمتري مي گوييم چرا كه سرعت ما از سرعت لاك پشت تجاوز نمي كند و اين بيانگر اوج كنترل كلاج است در حركت لاك پشتي ما با نقطه 2و3 كلاج هيچ كاري نداريم و بعد از اتمام حركت لاك پشتي اگر نياز شد كلاج را بالا مي آوريم و حركت عادي انجام مي دهيم.

لازم به ذكر است براي انجام حركت لاك پشتي در جايي كه حالت سرازيري دارد بايد اولا كلاج را تا نقطه صفر پايين ببريم ثانيا گاز را قطع مي كنيم و به وسيله ترمز سرعت را كنترل مي نماييم بايد حركت اتومبيل به صورت لاك پشتي را به كمك ترمز انجام داد در اينجا كنترل كننده اصلي ترمز مي باشد.

موارد استفاده از حركت لاك پشتي:
خروج از پارك
بردن اتومبيل در پارك كردن آن در داخل حياط يا پاركينگ
دور يك و دو فرمان

پارك دوبل به طور كلي هر جا نياز باشد حركت اتومبيل به صورت بسيار كند و سانتيمتري باشد بايد از حركت لاك پشتي استفاده شود در ضمن در اين گونه موقعيتها اگر سرعت بيشتر شود دقت ما كمتر مي شود و احتمال تصادف و بر خورد وجود دارد بنابراين حتما بايستي از حركت لاك پشتي استفاده كرد .

حركت لاك پشتي در دنده عقب
در دنده عقب نيز بايد گاز ثابت باشد و كلاج بين نقطه صفر و يك حركت جابجا شود و همان حالت رو به جلو انجام مي شود يعني كنترل حركت و سرعت اتومبيل كنترل به وسيله كنترل كلاج در نقطه صفر و يك حركت مي باشد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟


منبع: www.guilandr.irارسال نظر

نام


ایمیل


نظر