موضوعات وبسایت : سوالات آیین نامه اصلی
سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

پارک دوبل با فرمان درجا

نویسنده : نادر | زمان انتشار : 18 دی 1400 ساعت 19:11

جهت درج تبلیغات با قیمت مناسب در این سایت میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید

@AlirezaSepandدر این پست یک مطلب با عنوان پارک دوبل با فرمان درجا را مطالعه خواهید کرد.

سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

نحوه توقف به فاصله عرضی يك دست

زمانی كه می خواهيم با فاصله عرضی يك دست كنار اتومبيلی كه پشت سر آن قصد پارك كردن را داريم توقف نماييم بايد از فاصله حداقل 30 متری راهنمای سمت راست را روشن كنيم و ضمن نگاه كردن به آينه وسط و سمت راست به نقاط كور آينه ها نيز پوشش بدهيم . ( سرمان را به سمت راست بگردانيم تا نقاطی كه در آينه ديده نمی شود را ببينيم ) و پی از اطمينان از اينكه خطری وجود ندارد سرعت خود را كم كرده و با حداقل سرعت ( دنده 1 يا دنده 2 ) از فاصله دور در امتداد اتومبيل قرار گرفته و نوك خط برجسته وسط كاپوت را با محل برخورد آسفالت و لاستيك سمت چپ اتومبيل كه می خواهيم پشت سر آن پارك كنيم به اندازه 50 سانتی متر فاصله تنظيم كرده و كنار اتومبيل مورد نظر توقف كنيم طوری كه حتی المقدور آينه سمت راست ما از آينه سمت چپ اتومبيل فوق رد شود و حد اكثر به اندازه ای جلو می رويم كه داشبورد ما به نوك گلگير سمت چپ اتومبيل كناری برسد ( يعنی اينكه اتومبيل ما به اندازه يك كاپوت از اتومبيلی كه با آن فاصله عرضی 50 سانتی متر يا فاصله عرضی يك دست را تنظيم كرده ايم جلوتر باشد )اگر طول اتومبيلی كه می خواهيم پشت سر آن پارك كنيم از طول اتومبيل ما كمتر باشد ( مانند رنو و پرايد و فولكس و ژيان و ... ) به اندازه يك كاپوت بايد جلوتر از اتومبيل كناری باشيم ولی در صورتی كه طول اتومبيلی كه می خواهيم پشت سر آن پارك كنيم به اندازه پيكان باشد يا اينكه طول آن بيشتر از پيكان باشد ديگر نيازی نيست كه به اندازه يك كاپوت از آن جلوتر برويم و فقط تا جايی جلو می رويم كه بتوانيم انتهای اتومبيلی كه مي‌خواهيم پشت سر آن پارك نماييم را در شيشه بزرگ اتومبيل خودمان ببينيم ( مانند مينی بوس و كاميون و وانت و نيسان و ... )

پس بنابراين فاصله عرضی يك دست را بايد از فاصله دور تنظيم كنيم و بهترين رو ش اين است كه از فاصله 20 متری نوك خط برجسته وسط كاپوت اتومبيل خودمان را با محل برخورد آسفالت و لاستيك اتومبيلی كه می خواهيم پشت سر آن پارك نماييم ( لاستيك های سمت چپ به اندازه 50 سانت فاصله بدهيم و كنار آن توقف كنيم .

قسمت اول پارك دوبل
قسمت اول همان انجام كار يك پارك 30 سانت كنار اتومبيل جلويی است و در ضمن بايد به اندازه يك كاپوت جلوتر از اتومبيل بغلی بايستيم.

قسمت دوم پارك دوبل ( فرمان اول )
خوب حالا ما با فاصله عرضی يكدست يا 45-30 سانتيمتر كنار اتومبيلی كه می خواهيم پشت سر آن پارك كنيم توقف كرديم و به اندازه يك كاپوت نيز از آن جلوتر هستيم در ضمن اتومبيل ما در داخل خيابان صاف بوده و فرمان ما نيز صاف است بنابراين از روشن بودن راهنمای سمت را مطمئن شده و با دقت و مراقبت كامل رو به عقب به صورت لاك پشتی حركت می كنيم .

اين سوال مطرح می شود كه چه زمانی فرمان اتومبيل خود را سمت راست بچرخانيم كه بدنه اتومبيل ما با اتومبيل كناری برخورد نكند بهترين و مطمئن ترين لحظه برای چرخاندن فرمان به سمت پارك يا سمت راست ( كه به آن فرمان اول می گوييم ) زمانی است كه ما انتهای اتومبيلی كه می خواهيم پشت سر آن پارك كنيم را در گوشه شيشه مثلثی عقب ( شيشه 3 گوش يا شيشه لچكی ) ببينيم و اين لحظه بهترين موقع برای چرخاندن فرمان اول ( به سمت راست ) می باشد و به ما اطمينان می دهد كه بدنه اتومبيل ما با اتومبيل كناری اصلا برخورد نمی كند و حركت ما هنگام چرخاندن فرمان اول بايد خيلی سريع بوده و به آخر سمت راست برسد. نحوه چرخاندن فرمان اول كه قسمت دوم پارك دوبل ما را تشكيل می دهد در همه روشهايی كه در پارك دوبل انجام می دهيم به همين روش می باشد يعنی استفاده از لچكی عقب مبنای شروع فرمان اول می باشد. بنابراين در قسمت دوم كه فرمان اول را تماما به سمت راست می چرخانيم، نصف اتومبيل ما به صورت دنده عقب وارد محوطه پارك می شود.

نكته مهم : ديدن انتهای اتومبيل كناری تضمين می كند كه با شروع فرمان اول قسمت عقب اتومبيل ما با اتومبيل كناری برخورد نمی كند.

قسمت سوم پارك دوبل ( فرمان دوم )
در مرحله قبل فرمان اول اتومبيل را به قصد داخل كردن انتهای اتومبيل به سمت كنار خيابان يا سمت راست چرخانديم اما بايد بدانيم تا كجا و چه وقت بايد اين مرحله را ادامه دهيم تا اتومبيل ما به جدول برخورد نكند.

پس از آنكه موازات اتومبيل جانبی پارك كرده و با دنده عقب انتهای اتومبيل كناری را در شيشه ی لچكی عقب مشاهده كرديم و تمام فرمان را به سمت راست چرخانديم با همان حركت آهسته لاك پشتی به عقب رفته تا انتهای اتومبیل جانبی را از وسط شیشه جلو(سمت شاگرد) مشاهده کنیم.

اگر به جدول برخورد مي‌كنيد
هنرجويان عزيز در صفحات قبل گفته شد كه اگر شما از كنترل كلاج خوبی برخوردار نباشيد قادر به انجام پارك دوبل صحيح نخواهيد بود چرا كه با آزاد كردن كلاج اضافه با اتومبيل مورب شما شتاب ناگهانی به اتومبيل داده و ديگر فرصت چرخاندن فرمان را نداريد و با يك لحظه چشم به هم زدن اتومبيل شما به جدول برخورد خواهد كرد.

لذا توصيه می شود اگر مشكل پارك دوبل شما برخورد با جدول است در مرحله ی آخر يعنی فرمان دوم برای كنترل شتاب اتومبيل و جلوگيری از پرت شدن اتومبيل به سمت جدول يك مرتبه بين كار ايست نماييد تا اگر سرعت شما بيش از سرعت لاك پشتی كند شود. شما با اين كار فرصت بيشتری برای چرخاندن فرمان دوم به خود می دهيد و امكان برخورد با جدول فوق العاده كم مي‌شود.
    
 اگر از جدول فاصله مي‌گيريد
هنرجويان عزيز اگر شما در اكثر مواقع در زدن پارك دوبل از جدول با فاصله زياد پارك می كنيد دو علت می تواند داشته باشد كه با كمی توجه و دقت حل شدنی است :
يا اينكه شما از ترس افتادن در جوی كنار خيابان نشانه‌ی قدرت تا اندازه لازم نبرده و زودتر از زمان لازم اقدام به برگرداندن فرمان می كنيد. در اين صورت شما بايد با درخواست مربی خود در محل هايی تمرين به پارك دوبل نماييد كه جوی عريض داشته باشد تا ترس شما از انداختن اتومبيل در جوی كنار خيابان بريزد .

يا اينكه در چرخاندن فرمان دوم بسيار تندتر از حد معمول عمل می كنيد. در اين صورت به توضيح زير توجه نماييد : توجه داشته باشيد كه فرمان پرايد وقتی كه از راست كاملا بخواهد به چپ بچرخد فقط 3/5 دور يا نزديك به 4 دور می باشد شما بايد توجه داشته باشيد كه اين 4 دور فرمان را بايد در طول مسير تقسيم كرده و از بسيار سريع چرخاندن فرمان خودداری نماييد. البته نه آنقدر كند كه به جدول برخورد كنيم .

حال كه تا اين مرحله رسيده‌ايد چرا خرابی پارك دوبل خود را در همان آزمون اول اصلاح نمی كنيد و در آزمون مرحله دوم قبول می شويد؟!! آيا حيف نيست با كمی توجه بيشتر هنرجويی كه از تسلط به كلاج خوبی برخوردار است در آزمايش دوم قبول شود؟

در پارك دوبل فقط سه حالت پيش می آيد: - برخورد با جدول . - فاصله استاندارد تا جدول. - فاصله زياد تا جدول


می توانيد با كمی دقت هر دو مورد غير استاندارد فاصله پارك دوبل را به حالت استاندارد يعنی 30 تا 45 سانتی متر تبديل كنيد. چطور ؟

در مرحله آخر پارك دوبل می توانيد از 4 دور فرمان اتومبيل پس از چرخاندن 2 دور يعنی زمانی كه چرخهای اتومبيل حالت مستقيم شد ايست نماييد نه آنقدر طولانی كه موجب اعتراض آزمون گيرنده شود . پس از ايست كردن حالا با يك كارشناسی با تجربه ی خودتان برای 2 دور باقی مانده تصميم تازه بگيريد . اگر حس كرديد كه اتومبيل شما در حالت اول يعنی نزديك به اتومبيل می باشد و امكان برخورد وجود دارد 2 دور باقی مانده ی فرمان را خيلی سريع  انجام داده تا احتمال برخورد با جدول از بين برود .

اگر حس كرديد كه اتومبيل شما در حالت دوم يعنی فاصله ی نرمال استاندارد از جدول قرار گرفته چه بهتر. 2 دور باقيمانده فرمان را همان حالت نرمال و با سرعت نرمال می چرخانيد تا پارك دوبل شما کامل و بی نقض انجام شود و اما اگر حس كرديد كه اتومبيل شما در حالت سوم يعنی فاصله زياد از جدول قرار می گيرد ( نشانه اين است كه قسمتی از اتومبيل شما از اتومبيل جلويی بيرون تر خواهد بود ) می توانيد در اين حالت 2 دور باقيمانده ی فرمان را بسيار كند عمل كرده تا اتومبيل شما با اتومبيل جلويی مقابل هم قرار گيرد .

هنرجويان محترم می توانند در زمان مسلط شدن به پارك دوبل از نقاطی كه در زير دستگيره ی درب عقب قرار دارد استفاده نمايند. خاصيت اين نكته اين است كه هر چه نشانه ی ما از سطح زمين ارتفاع كمتری داشته باشد نتيجه ی بهتری در پارك خواهيم گرفت. بهترين نشانه پايين تر از دستگيره‌ی درب عقب همان زه مشكی رنگ چسبيده به بغل پرايد می باشد . يعنی بايد سر زه کنار پرايد به جوی كنار خيابان رسيده باشد تا فرمان دوم را شروع به چرخاندن نماييم .

 7.JPG8.JPG

 مواردی که افسر در هنگام آزمایش دور یک فرمانه مد نظر قرار می دهد:
1-تسلط به کلاج ، گاز و فرمان
2-حرکت به دنده عقب با دقت و مراقبت و کنترل کامل
3-رعایت فاصله طولی و عرضی مناسب
4-هوشیاری وعکس العمل مناسب نسبت به اعمال سایر رانندگان

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟


منبع: guilandr.ir


سایر منابع و مطالب مرتبط با پارک دوبل با فرمان درجا [ برای قرار گرفتن در این لیست از صفحه تماس با ما اقدام کنید ]
guilandr.ir .
پارك دوبل (پارک در سه حرکت) - آموزش آنلاین رانندگی و آیین نامه

قسمت اول همان انجام كار يك پارك 30 سانت كنار اتومبيل جلويی است و در ضمن بايد به اندازه يك كاپوت جلوتر از اتومبيل بغلی بايستيم. قسمت دوم پارك دوبل ( فرمان اول ) ادامه...


testdriving.ir .
یک روش عالی برای پارک دوبل【فیلم پارک دوبل فارسی ...

در پارک دوبل و فرمان اول باید با حداقل سرعت دنده عقب را طی نمود تا بتوان در زمان مورد نظر انتهای اتومبیل را وارد محوطه پارک نمود. اگر فرمان اول در پارک دوبل به درستی ... ادامه...


testdriving.ir .
چرا در پارک دوبل به جدول می خوریم؟ - "انجمن آموزش رانندگی"

... که سرعت ما در حرکت به عقب کم بوده یا فرمان را درجا و تند چرخانده ایم برای حل مشکل ... پیشنهاد میکنم حتما فیلم های آموزشی و مطالب آموزشی پارک دوبل رو که تو سایت ... ادامه...


nimkelaj.com .
آموزش پارک دوبل صحیح و ساده - نیم کلاج

راننده‌ای که از درک فرمان خوبی در دنده عقب برخوردار نباشد، نمی‌تواند جهت چرخش فرمان را تشخیص دهد و نمی‌تواند پارک دوبل را به صورت صحیح اجراء کند. لذا، می‌بایست ... ادامه...


dasfarmon.ir .
آموزش پارک دوبل - دس فرمون | dasfarmon.ir |مرجع آموزش دیجیتال ...

این نکات در پارک دوبل شما بسیار تاثیر گذارند پس تا آخر این مطلب با ما باشید. ... مي گيريم که سرعت ما در حرکت به عقب کم بوده يا فرمان را درجا و تند چرخانده ايم. ادامه...


koorook.com .
آموزش پارک دوبل با روشهای ساده ( با عکس ) – کوروک

Khordad 23, 1396 AP — اگر لاستیک عقب به جدول خورد ۳۰ سانتی متر با همان فرمان جلو بروید . پارک دوبل پراید. خودرو را صاف کنید . تا جایی که امکان دارد به ماشین عقبی ... ادامه...


www.pooya-ds.com .
تشريح جزء به جزء قسمت هاي مختلف ... - آموزشگاه رانندگی پویا

Khordad 20, 1397 AP — قسمت دوم در پارک دوبل (فرمان اول): از روشن بودن راهنمای سمت راست مطمئن شده و با دقت و مراقبت کامل رو به عقب به صورت لاک پشتی حرکت می کنیم. ادامه...


virgool.io .
پارک دوبل (روش عالی و 100% تضمینی) - ویرگول

متداول ترین نوع پارک کردن در شهرها پارک دوبل می باشد و رانندگان وسایل نقلیه ... پارک شده با جدول و یا فاصله ی خودرو شما با اتومبیل پارک شده زیاد بود فرمان اول را ... ادامه...


www.khodrotak.com .
آموزش پارک دوبل در 3 دقیقه + فیلم - خودروتک

Dey 17, 1397 AP — فرمان را برای هدایت خودرو به سمت داخل محیط پارک بچرخانید. چرخ ها زاویه ۴۵ درجه خواهند داشت و کم کم با همین فرمان و به آرامی به عقب حرکت کنید تا از آینه ... ادامه...


yoozcar.ir .
آموزش پارک دوبل

Mehr 21, 1397 AP — به پارک کردن خودرو با دنده عقب میان دو خودرو پارک دوبل گفته می‌شود. ... در برخی از موارد پارک دوبل با سه بار چرخش فرمان نیز استفاده می شود. ادامه...


fa.alalamtv.net .
با دیدن این فیلم چم و خم پارک کردن خودرو را یاد بگیرید - العالم

Mehr 21, 1395 AP — با دیدن این فیلم چم و خم پارک کردن خودرو را یاد بگیرید ... پس از این اقدام باید فرمان خودرو به طور کامل به سمت راست چرخانده شود و در تمام این مراحل ... ادامه...


www.mp4.ir .
آموزش پارک دوبل خودرو - Mp4.ir

آموزش پارک دوبل خودرو. ... ویدیوهای کانال. پخش خودکار. با بدنساز های عجیب و غریب و قلابی اشنا شوید.. ( تعجب انگیز ). 00:05:09 ... ادامه...


www.elmefarda.com .
پارک دوبل چیست ؟ آموزش پارک دوبل - علم فردا

Dey 19, 1394 AP — اصول پارک دوبل ، آموزش پارک دوبل ، روش صحیح پارک با دنده عقب. ... پارک دوبل یکی از مهارت های رانندگی هست که خیلی پرکاربرده و کسی که پارک ... ادامه...


xn--r1a.website .
آموزشگاه رانندگی راهنورد – Telegram

#پارک_دوبل عواملی که باعث کم وزیاد شدن فاصله در پارک دوبل میشوند 1 درجا پیچیدن فرمان 2 آرام پیچیدن فرمان 3 فاصله کمتر یا بیشترما با اتومبیل ... ادامه...


aramekhater.blogfa.com .
آرام خاطر | دی ۱۳۹۲

پارک دوبل های ما با فاصله بيشتری از جدول پارک می شود نتيجه می گيريم. که سرعت ما درحرکت به عقب کم بوده يا فرمان را درجا و تند چرخانده ايم برای. حل مشکل کافی ... ادامه...


www.ninisite.com .
پارک دوبل | تبادل نظر نی نی سایت

Azar 4, 1397 AP — کسی میتونه پارک دوبل رو کامل توضیح بده اینکه با کلاچ باید رفت یا گاز هم ... و سفته، ولی اگر دستت کنده و تو حرکت دیر میشه، همون درجا فرمون بگیر ... رو ببینینی بعد همونطور فرمان بچیچ به سمت خودت بعد یواش یواش کلاج شل ... ادامه...


babak1357.blogfa.com .
education step by step driving

education step by step driving آموزش اصولی و گام به گام رانندگی از مبتدی تا حرفه ای. ... 9_ تنظیم فرمان قبل از دنده عقب بعد از زدن پارک دوبل (چرخش یک و نیم دور به ... درست شد ، دوباره درجا فرمان را به سمت راست می چرخانیم و باز به صورت حرکت لاک ... ادامه...


telegram.me .
اموزشگاه رانندگی انقلاب – Telegram

6=بعلت لیز بودن زمین فرمان درجا میچرخد درپارک دوبل مراقب باشید درجانچرخانید. ... ✓ پارک دوبل ودنده عقب با حرکت خیلی آروم ولاک پشتی برید(هروقت اتومبیل ... ادامه...


t.me .
قبولی آیین نامه – Telegram

⬅️معمولا افسران اولین اتومبیل پارک شده کنارخیابان را پارک دوبل میگیرند،پس ... ⬅️در دور2 فرمان جاهای کم عرض باید قبل از حرکت کمی فرمان را درجا بچرخانید بعد ... فیلم آموزش دوبله پارک با دستگیره ی درب عقب و دنده عقب رفتن بعد دوبله پارک ادامه...


drivingmaster.ir .
اموزش پارک جانبی(تخصصی و حرفه ای) - اموزش خصوصی رانندگی ...

Mordad 16, 1399 AP — ... بعد از پارک فرمان را نسبت به شرایط در جهتی بچرخانید که خودرو دنده ای یا اتوماتیک بعد از توقف و پارک دوبل درجا تحت هیچ شرایطی حرکت نکند . ادامه...


drivec.rozblog.com .
مطالب ارسال شده توسط admin - رانندگی تصویری

Mordad 5, 1399 AP — شکستگی جلوبندی مشکل: سخت شدن کنترل ماشین و فرمان، را ایجاد میکند. ... علت زیاد بودن فاصله با جدول: سرعت کم در حرکت به عقب يا چرخش فرمان درجا و تند ... می خوای باهاش دوبل بزنی بری، فاصله ماشين پارک شده با جدولو بدونی ... ادامه...


sahar8800.blogfa.com .
مقررات راهنمائی ورانندگی - خورشید فــــــــــــــروزان

2)آموزش صحيح و تكميلي پارك دوبل با رعايت كليه مقررات ... (کلاج –ترمز –خلاص –خاموش کردن موتور –با دست راست ازبین فرمان درب را باز کردن و از عقب ... براي گرم کردن خودرو بجاي درجا کار کردن و گاز دادن بيمورد چند کيلومتر اول را به آهستگي و در ... ادامه...


www.govahiran.ir .
آزمون عملی رانندگی | مهمترین نکاتی که اگر ندونید حتما رد خواهید ...

در آزمون عملی رانندگی همه ی ما حداقل 2 بار مردود شده ایم , اما تعداد بسیار کمی هستند که درجا بار اول قبول می شوند که خیلی عجیب است اما در کل ... حالا با اجازه افسر از پارک خارج می شوید و رسما امتحان عملی رانندگی آغاز می شود . اول راهنما را می زنید , بعد به آرامی با دو دست فرمان را می چرخانید سپس سرتان را ... افسر میگوید پارک دوبل بزنید : ادامه...ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر