موضوعات وبسایت : سوالات آیین نامه اصلی
سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

آموزش رانندگی با سمند

نویسنده : محمد پارسایی | زمان انتشار : 03 شهریور 1400 ساعت 21:21

بخش اول:
آشنايي،نحوه استقرار و استفاده از اتومبيل
قبل از شروع به رانندگي اطلاع از عملکرد اتومبيل مورد استفاده بسيار ضروريست.آشنايي وتسلط به ابزارهاي کنترل،شما را به سوي رانندگي مطمئن و سالم هدايت ميکند، براي رانندگي ايمن بايدبه تمامي وسايل هدايت و کنترل اتومبيل خود آشنايي و دسترسي داشته باشيد.
بايد نزديک شدن و سوار شدن صحيح به اتومبيل ،بازکردن درب و نشستن اصولي را بدانيد. صندلي را در وضعيت مناسب قرار دهيد(پشت سري خود را تنظيم کنيد)به نحوي که به تمام ابزارهاي هدايت و کنترل دسترسي داشته باشيد.آشنايي کامل با گاز ترمز،کلاچ، ترمز دستي ، دنده ،فرمان ،چراغ راهنما،تنظيم صندلي،و مطمئن شدن از بسته بودن دربها قبل از روشن کردن اتومبيل و حرکت ضروريست.همچنين آشنايي با کليد برف پاکن و کليد چراغها و دسته راهنما و نحوه روشن کردن صحيح اتومبيل نيز از ضروريات رانندگي استکه در ادامه توضيحات بيشتري داده خواهد شد.
1.JPG

سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

روشن کردن صحيح اتومبيل
براي روشن کردن اتومبيل اعمال زير را به ترتيب انجام دهيد:
1- ابتداپدال کلاچ را با پاي چپ فشار داده در انتها نگه داريد.
2- دسته دنده را در حالت دنده خلاص قرار دهيد.(بايد اطمينان داشته باشيد که اين کار به درستي انجام گرفته باشد زيرا در صورتي که دنده خلاص نباشد و استارت بزنيم اتومبيل حرکت نموده و خطراتي را به همراه خواهد داشت)
3- سوئيچ اتومبيل را در جهت موافق عقربه ساعت چرخانيده و استارت بزنيد.
4- همزمان با استارت زدن پدال گاز را با پاي راست کمي فشار داده تا اتومبيل روشن شود.
5- پس از روشن شدن اتومبيل سوئيچ را رها کنيد.
6- آمپر و نشان دهندهاي وضعيت موتور مانند فشار روغن ،دور موتور و مقدار بنزين را کنترل نمائيد.

تنظيم آينه

آينه هاي اتومبيل نقش بسيار مهمي در تامين ايمني هنگام رانندگي دارند،زيرا رانندگان حين حرکت،تغيير مسير و توقف بايد از اطراف و پشت سر آگاهي داشته باشندو اين مهم بوسيله آئينه هاي جانبي و داخل اتومبيل تامين مي گردد.
بنابراين قبل از حرکت بايد آنها را به خوبي تنظيم نماييد،برخي از نقاط کنار خودرو به ويژه در هنگام گردش يا زاويه تند،بوسيله آئينه هاقابل رويت نيستند،در چنين شرايطي لازم است علاوه بر استفاده از آئينه ها با چرخاندن سر به چپ يا راست ، اطراف اتومبيل را نگاه کنيد.

تنظيم صندلي

با اهرم مخصوص ،صندلي را آزاد کنيد به نحوي که شرايط ذيل را براي شما مهيا شود،
1- به فرمان تسلط کامل داشته باشيد.
2- به پدالهاي گاز ،ترمز و کلاج کاملا مسلط باشيد.
3- به راحتي بتوانيد دنده را تعويض کنيد.
4- احساس راحتي و تسلط بر اتومبيل را داشته باشيد.
5-ميدان ديد طبيعي شما تامين گردد.

طريقه حرکت
        2.JPG
پس از روشن شدن موتور و آماده بودن براي حرکت بترتيب زير عمل کنيد:
1- ابتدا کمربند ايمني خودرا ببنديد و مطمئن شويد که سر نشينان نيز کمربند ايمني را بسته اند.
2- ترمز پايي را با چند بار فشار دادن پدال ترمز با پاي راست آزمايش کنيد تا از سلامت ترمز پايي مطمئن شويد.
3- در حالي که با پاي راست ترمز گرفته ايد با پاي چپ پدال کلاج را تا انتها فشار دهيد.
4- دسته دنده را در وضعيت دنده يک قرار دهيد.
5- ترمز دستي را خلاص کنيد.
6- از طريق آينه به سمت چپ مسير را کنترل و براي آگاهي ساير رانندگان از چراغ راهنماي اتومبيل استفاده نمائيد.
7- ترمز را رها نموده و به آرامي و به آرامي پدال گاز را همزمان با رها نمودن تدريجي پدال کلاج فشار دهيد و با رعايت حق تقدم عبور ساير وسايل نقليه در حال حرکت از پارک خارج شويد.
        
توجه:
وسيله نقليه اي که در حال حرکت است نسبت به وسايل نقليه متوقفي که در حال حرکت کردن به جلويا عقب و گردش يا دور زدن هستند حق تقدم دارد.

چگونه ترمز کنيم
    3.JPG
در زمان رانندگي و استفاده از ترمز پاشنه پا را روي کف اتومبيل بگذاريد و با سينه پا به پدال ترمز را فشار دهيد و سپس در مراحل بعدي روي پدال براي ترمز گرفتن کامل فشار دهيد.بطور ناگهاني و سريع از ترمز استفاده ننمائيد. امکان دارد کنترل اتومبيل شما با مشکل مواجه گردد.

چگونه فرمان را بگيريم
             4.JPG
در حالت معمول رانندگي ،نيمه بالاي فرمان را مانند شکل نشان داده شده گرفته و آنرا ثابت نگه داريد.مخصوصا در زماني که سرعت اتومبيل افزايش مي يابد و هميشه براي عکس العمل مناسب با فرمان آماده باشيد.هرگز دست خود را داخل فرمان قرار ندهيد،چرا که در صورت بروز حادثه امکان مجروح شدن وجود دارد.سعي کنيد از دو دست استفاده کنيد که خودرو را راحت کنترل و در صورت مواجه با خطر در اندک زماني عکس العمل لازم را نشان دهيد.

دور زدن:

در هنگام رانندگي گاهي نياز است مسير خود را تغيير داده و در جهت مخالف قرار گيريد، براي اين منظور بايد در محلهاي مجاز اقدام به دور زدن نماييد.

دور يک فرمانه:

1- سمت راست راه توقف نماييد.
2- بررسي نماييد محدوديت و ممنوعيت دورزدن در اين مکان وجود نداشته باشد.
3- با استفاده از چراغ راهنما ، ديگر رانندگان وسايل نقليه را از اقدام خود براي دور زدن آگاه سازيد.
4- با چرخانيدن سر به طرف شانه چپ ،پشت سر و سمت چپ وسيله نقليه را نگاه کنيد.
5- با رعايت حق تقدم وسايل نقليه اي که در آن مسير در حرکتند با چرخش فرمان بسمت چپ اقدام بحرکت و دورزدن نمائيد.
6- پس از رسيدن به محور يا خط وسط راه،سمت راست راه را نگاه کنيدوسپس با رعايت حق تقدم عبور وسايل نقليه اي که در آن مسير قرار دارند به حرکت خود ادامه داغده و دورزدن را تکميل نماييد.

توجه:
دور زدن در فاصله 150 متري پيچها ، تقاطعها،سربالايي ها،تونل و پل ها، در محلهايي که ديد کافي وجود ندارد و در محلهايي که خط ممتد وجود دارد ممنوع است و خطر تصادف را در پي دارند،از دور زدن در اين مکانها اجتناب کنيد.

دور دو فرمانه
   5.JPG
گاهي عرض راهي که شما قصد دور زدن در آن را داريد مسدود است و با يک فرمان نمي توانيد با وسيله نقليه دور بزنيدواتومبيل را در مسير مورد نظر قرار دهيد، در اين گونه راهها شمامجبور خواهيد بود با دو يا چند بار چرخش فرمان و به جلووعقب راندن اتومبيل اقدام به دور زدن نماييد.براي ايجاد ايمني بيشتر و تسهيل در انجام اينکار مطابق شکل مقابل و به طريق ذيل عمل نماييد:
1- در منتهي اليه سمت راست توقف نماييد.
2- ترافيک خيابان را کنترل نموده و از مساعد بودن شرايط عبور و مرور اطمينان حاصل نماييد.
3- ديگر رانندگان را با استفاده از چراغ راهنما نسبت به اقدام خود آگاه کنيد.
4- با چرخش فرمان به سمت چپ و با رعايت حق تقدم عبور به آرامي حرکت نماييد.
5- قبل از رسيدن به جدول مقابل توقف کنيد.
6- با بر گرداندن فرمان به سمت راست با احتياط شروع به حرکت به سمت عقب نماييدتا در شرايط مناسب براي حرکت به جلو قرار گيريد.
7- با آرامي به سمت جلو حرکت کنيد، فرمان را به سمت چپ بچرخانيدتا در مسير مستقيم قرار گرفته و به حرکت ادامه دهيد.

استفاده از روش (دست روي دست)

اين روش براي دور زدن يا پارکنمودن خودروبين دو اتومبيل و يا در مواقعي که ضرورت دارد از تمام زاويه چرخش چرخهاي اتومبيل استفاده شود بکار برده ميشود. با اتخاذ اين روش چرخش فرمان آسان صورت ميگيرد،يک دست همواره روي فرمان قرار دارد وميدان ديدراننده از بين نمي رود، از خطرات احتمالي کاسته و ايمني بيشتري را فراهم مي سازد.

توضيحي در مورد شکل                    
                                                6.JPG
1- دست هاي شما در موقعيت 3و9 هستند،شروع به چرخش فرمان به سمت چپ نماييد.
2-با دست راست به بالا و چپ و با دست چپ به پائين وراست فشار دهيد.
3- دست چپ را روي دست راست عبور دهيد و فرمان رابگيريد.
4- در زماني که با دست چپ مشغول کشيدن فرمان هستيد،دست راست را آزاد کنيدو به سمت راست فرمان بياوريد.
5- مجددا دست ها را در موقعيت عادي قرار دهيد(ساعت 3و 9).

پارک دوبل

رانندگان وسايل نقليه بايد در منتهي اليه سمت راست و محلهاي مجاز اقدام به پارک اتومبيل نمايند.توقف در محلهاي غير مجاز موجب انسدادراه،سنگيني ترافيک ، بي نظمي دررفت و آمد مي شود و خلاف مقررات است.
متداول ترين نوع پارک کردن در شهر ها پارک دوبل است و براي آن ، رانندگان جديد نياز به تمرين لازم و کافي دارند.
در اين حالت آرام و ملايم به فضاي پارک و عقب حرکت کنيد زيرا راحت تر مي توانييد اتومبيل را کنترل نمائيد، روش انجام آن در زير نمايش داده شده است.
فضاي مناسبي که از طول يک اتومبيل بيشتر باشد پيدا کنيد،علامت بدهيد و توقف کنيد، به اندازه مناسب حدود 50 سانتي متر با اتومبيل پارک شده فاصله بگيريد و به صورت موازي و يک مقدار جلوتر از آن بايستيد و پشت سر را کنترل کنيد و شروع به حرکت نمائيد.(شکل 1)
به آرامي به سمت عقب حرکت کنيد  به محض مشاهده انتهاي اتومبيل  پارک شده از شيشه درب عقب سمت راست ، فرمان را کاملا به سمت راست بچرخانيد. به ياد داشته باشيد جلوي سمت چپ اتومبيل شما به سمت ترافيک مي چرخد لذا بايد دقت لازم را بنمائيد.(شکل 2)
زمانيکه به عقب ميرويد مواظب باشيد چرخهاي عقب با جدول برخورد ننمايد(وقتي که از وسط شيشه درب جلوي سمت راست ،عقب اتومبيل پارک شده را ديديد) فرمان را کاملا به سمت چپ بچرخانيد و همزمان شروع به حرکت به عقب بنمائيد، بنابراينجلوي اتومبيل شما به سمت اتومبيل جلوئي مي چرخد، مراقب باشيد با اتومبيل عقب برخورد ننمائيد.(شکل 3)
                         7.JPG
پس از آنکه مطمئن شديد با اتومبيل عقب بر خورد نمي کنيد توقف کرده و فرمان را به حالت مستقيم بر گردانيد وبه سمت جلو حرکت کرده وسط محل پارک قرار بگيريد. فاصله جانبي شما با جدول نبايستي زياد نزديک و يا دور باشد.(شکل 4)
                 8.JPG
فاصله مناسب 1 متر از جلوف 1 متر از عقب، 45 سانتي متر از جدول است.زمانيکه با دنده عقب به عقب حرکت مي نمائيد نياز است بدن و سر را برگردانيد و ميدان ديد شما از شيشه عقب اتومبيل تنظيم گردد.

روش هاي توقف در سطح شيب دار

1- راه بدون جدول و پارک در سربالايي:
در هنگام پارک کردن وسيله نقليه ، فرمان را بسمت راست (در جهت عقربه هاي ساعت)بچرخانيدبه نحوي که چرخهاي جلو در وضعيتي قرار گيرند که در صورت حرکت غيره منتظره ،وسيله نقليه بسمت حاشيه راه کشانده شودو از ورود به سطح سواره رو ممانعت به عمل آيد.(تصوير شماره 1)

                                       10.JPG
   
2- راه داراي جدول کناري و پارک در سربالايي:

در هنگام پارک کردن در چنين شرايطي ، فرمان را بسمت چپ(در جهت خلاف عقربه هاي ساعت )بچرخانيد به نحوي که چرخ جلو سمت راست از قسمت عقب با جدول درگير شوند،در اين صورت جدول مانع به حرکت در آمدن وسيله نقليه مي گردد.(تصوير شماره 2)
                            11.JPG

3- راه داراي جدول کناري و پارک در سرازيري :
در هنگام پارک کردن در چنين شرايطي ،فرمان را به دسمت راست (در جهت عقربه هاي ساعت) بچرخانيد به نحوي که چرخ جلو سمت راست از قسمت جلو با جدول در گير شود،در اينصورت جدول مانع به حرکت در آمدن وسيله نقليه ميگردد(تصویر شماره ۳ )

+ نوشته شده در ساعت 0:53 توسط علی  | 
ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر