موضوعات وبسایت : سوالات آیین نامه اصلی
سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

مسافتی که از زمان ترمز تا زمان توقف طی میشود

نویسنده : نادر | زمان انتشار : 07 اسفند 1399 ساعت 11:05

جهت درج تبلیغات با قیمت مناسب در این سایت میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید

@AlirezaSepand



در این پست یک مطلب با عنوان مسافتی که از زمان ترمز تا زمان توقف طی میشود را مطالعه خواهید کرد.

گروه جامعه: در این بخش به نکته‌ها و نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب مربوط به برخورد و واکنش رانندگان در هنگام رانندگی میپردازیم. نکات قابل توجه عبارتند از :

سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

زمان لازم برای توقف خودرو : زمانی که طول میکشد تا خودروی شما متوقف شود به چند عامل بستگی دارد :اول زمان واکنش : یعنی زمانی که راننده تشخیص میدهد نیاز به توقف دارد تا لحظه ی به کار گرفتن ترمز‌ها ، زمان واکنش نام دارد. در طول این زمان خودروی شما مسافتی را طی کرده است.
دوم مسافت ترمز : مسافتی که از زمان ترمز تا زمان توقف طی میشود مسافت ترمز نام دارد.
و سوم مسافت توقف: که به مجموع مسافت ترمز و مسافتی که در زمان واکنش طی میشود گفته میشود.
نکته ی قابل توجه دیگر در این مورد روش 2 ثانیه زمان است.در این روش یک موضع ثابت جلوتر از خودروی خود انتخاب میکنید و آن را به عنوان یک نقطه در نظر میگیرید.این نقطه میتواند هر چیزی باشد. زمانی که خودروی جلویی از این نقطه عبور کرد شمارش را به صورن هزار و یک ، هزار و دو انجام دهید.چنانچه در این فاصله ی زمانی به نقطه ی مورد نظر رسیدید فاصله ی شما مناسب است و اگر خودروی جلویی ناگهان ترمز کرد ، شما هم میتوانید به موقع توقف کنید.این روش در حالت معمول و زمانی که وضعیت آب و هوا نرمال باشد قابل اجرا است.
زمانی که جاده مرطوب است زمان توقف خودرو افزایش می‌یابد.بنابراین به یاد داشته باشید فاصله ی طولی را رعایت کنید  و با دنده ی سنگین حرکت کنید و از ترمز گیری شدید خودداری کنید.

نکته ی دیگر روش توقف در سطوح شیبدار است :
در راه‌های دارای جدول : پارک در سربالایی : فرمان را به سمت چپ ( در جهت خلاف عقربه‌های ساعت ) بچرخانید  به نحوی که چرخ جلوی سمت راست از عقب با جدول درگیر شوند.ترمز دستی را کشیده و خودرو را در وضعیت دنده قرار دهید.
پارک در سرازیری : فرمان را به سمت راست (در جهت عقربه‌های ساعت ) بچرخانید به نحوی که چرخ جلوی سمت راست از قسمت جلو با جدول درگیر شود. ترمز دستی را کشیده و خودرو را در وضعیت دنده قرار دهید.
راه‌های بدون جدول : پارک در سربالایی : فرمان را به سمت راست بچرخانید به نحوی که چراغ‌های جلو در وضعیتی قرار گیرند که در صورت حرکت غیر منتظره ، وسیله ی نقلیه به سمت حاشیه ی راه کشانده شود.ترمز دستی را کشیده و خود رو را در وضعیت دنده قرار دهید.بهتر است یک سنگ یا چوبی در پشت چرخ‌ها قرار دهید.
پارک در سرازیری :فرمان را به سمت راست بچرخانید به نحوی که چرخ‌های جلو در وضعیتی قرار گیرند که در صورت حرکت غیر منتظره ، وسیله ی نقلیه به سمت حاشیه ی راه کشیده شود.ترمز دستی را کشیده و خودرو را در وضعیت دنده قرار دهید.و یک سنگ یا چوبی در جلوی چرخ‌ها در سمت شیب قرار دهید.

نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب
سوال 1 : ما بین شما واتومبیل جلویی فاصله ی 2 ثانیه ایی مناسب خواهد بود چنانچه :
الف : وضعیت راه خشک و هوا خوب باشد
 ب : هوا مه آلود باشد
ج : هوا بارانی باشد
د : هوا مرطوب و جاده خیس باشد
جواب : گزینه ی الف
 
سوال 2 : با سرعت مجاز در حال رانندگی هستید ، اتومبیل پشت سر میخواهد از شما سبقت بگیرد ، آیا میتوانید مانع سرعت او شوید؟
الف : بله برای اینکه راننده ی مذکور قانون شکنی میکند
ب : بله برای اینکه راننده ی مذکور کار خطرناکی انجام میدهد
ج : نه به هیچوجه
د : نه ، مگر اینکه این کار بی خطر باشد
جواب : گزینه ی ج
 
سوال 3 : در کدام محل سبقت ممنوع است و راننده موظف به رعایت آن است؟
الف : تقاطع‌ها ، پل‌ها ، تونل‌ها ، سربالایی‌ها ، پیچهای تند و محلهایی که با نصب علائم و خط کشی ممنوع است
ب : در خیابان‌های یک طرفه
ج : در بزرگراه‌ها و خیابان‌های دو طرفه
د : خیابان‌های دو طرفه ، تقاطع‌ها و پل‌ها
جواب : گزینه ی الف
 
سوال 4 : با سرعت مجاز در حال حرکت هستید ، اتومبیلی به سرعت از پشت به شما نزدیک میشود و با دادن چراغ از شما راه میخواهد. چکار باید انجام دهید؟
 الف : سرعت را حفظ کنید و مانع از سبقت وسیله ی مذکور شوید.
ب : اجازه میدهید اتومبیل مذکور سبقت بگیرد
ج : آهسته ترمز کنید تا چراغ ترمز عقب روشن شود
د : بر شتاب خود بیافزایید تا اینکه با اتومبیل مذکور فاصله ی ایمن را حفظ کنید
جواب : گزینه ی ب
 
سوال 5 : در خیابان شلوغ و پرترافیک با سرعت مجاز در حال حرکت هستید. راننده ی اتومبیل پشت سر سعی میکند سبقت بگیرد. چه کار باید انجام دهید؟
الف : بر سرعت خود اضافه میکنید تا اینکه راننده ی پشت سر فاصله بگیرد
ب : مسیر صحیح و مستقیم خود را ادامه میدهید تا راننده ی مذکور سبقت بگیرد
ج : با دست به راننده ی پشت سر علامت میدهید تا زمانی که خطری نیست سبقت بگیرد
د : به اتومبیل جلویی نزدیک میشوید تات راننده نتواند سبقت بگیرد
جواب : گزینه ی ب
 
سوال 6 : یک وسیله ی نقلیه ی کند رو را هدایت میکنید. تعدادی وسیله ی نقلیه ی دیگر پشت سر شما منتظر هستند.چه کار باید انجام دهید؟
الف : وقتی که راه باز شد با دست به آنها اشاره میکنید تا عبور کنند
ب : زمانیکه احساس کردید خطری متوجه شما نمیباشد کنار بکشید و اجازه ی سبقت بدهید
ج : تا حد امکان به حاشیه ی جاده نزدیک نشوید
د : هیچ اقدامی نمیکنید
جواب : گزینه ی ب
 
سوال 7 : اتومبیلی  ناگهان در جلوی شما از یک فرعی بیرون می‌اید ، چکار باید انجام دهید؟
الف : از سرعت خود بکاهید و آماده ی توقف شوید
ب : با شتاب از کنار او عبور کنید
ج : چراغ داده و پشت سر او قرار بگیرید
د : با سرعت از کنارش گذشته و بوق بزنید
جواب : گزینه ی الف
 
سوال 8 : در یک خیابان یک طرفه در حال رانندگی هستید و قصد دارید به راست بپیچید. باید خود را در چه وضعیتی قرار دهید؟
الف : تنها در قسمت چپ وسط قرار بگیرید
ب : در باند سمت چپ قرار بیگیرید
ج : در هر باندی که امکان دارد با توجه به وضعیت ترافیک قرار بگیرید
د : در باند سمت راست قرار بگیرید
جواب : گزینه ی د
 
سوال 9 : در موقع دنده عقب گرفتن اتومبیل به علتی قادر به دید پشت سر خود نیستید.چه کار باید بکنید؟
الف : به ایینه ی بغل نگاه کنید
ب : در را باز کرده و به پشت سر نگاه کنید
ج : از افرادی بخواهید که شما را کمک کنند و به شما فرمان بدهند
د : شیشه را پایین اورده و پشت سر را نگاه کنید
جواب : گزینه ی ج

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی
سوال 10 : به دنبال یک کامیون در حال حرکت هستید. کامیون در حال گردش به راست و وارد شدن به یک جاده ی باریک است.چه اقدامی انجام میدهید؟
الف : قبل از اینکه کامیون وارد جاده ی باریک شود به سرعت از او سبقت میگیرید
ب : از او سبقت میگیرید
ج : به طرف راست رفته و با گردش کامیون به راه خود ادامه میدهید
د: آماده میشوید پشت سر او بایستید
جواب : گزینه ی د
 
سوال 11 : چرا سبقت گرفتن از کامیون طویل ( کشنده و یدک ) خطرناک تر از سبقت گرفتن از یک اتومبیل معمولی است؟
الف : کامیون‌ها با سرعت کمتری از تپه‌ها بالا میروند
ب : کامیون‌ها نسبت به اتومبیل‌ها کشیده تر هستند و برای سبقت گرفتن از انها به مسافت و زمان بیشتری نیاز میباشد
ج : ترمز‌های کامیون‌ها به خوبی ماشین‌های دیگر نیستند
د : کامیون‌ها ممکن است ناگهان کنار کشیده و ترمز کنند
جواب : گرینه ی ب
 
سوال 12 : چرا باید قبل از اقدام به سبقت از یک کامیون طویل فاصله با آن را کاملا حفظ کنیم؟
الف : زیرا بتوانید از موقعیت جلوی کامیون اطلاع داشته باشید و در نقطه ی کور قرار نگیرید
ب : در صورت توقف کامیون دنده عقب بگیرید
ج : زیرا برای سبقت گرفتن در پیچ‌ها شتاب کافی داشه باشید
د : برای اینکه در نقطه ی کور قرار بگیرید
جواب : گزینه ی الف
 
سوال 13 : تصمیم دارید بر روی سراشیبی اتومبیل خود را پارک کنید.کدام اقدام را باید انجام دهید؟
الف : چرخ را روی جدول قرار دهید ، ترمز دستی را بکشید ، د دنده ی جلو قرار دهید
ب : نزدیک به سپر اتومبیل جلویی پارک کنید ، ترمز دستی را بکشید ، در دنده ی جلو قرار دهید
ج : ترمز دستی را بکشید ، در دنده ی جلو قرار دهید و با فاصله از جدول بایستید
د : چرخ‌ها را به سمت جدول بچرخانید ، ترمز دستی را بکشید و اتومبیل را در حالت دنده عقب قرار دهید
جواب : گزینه ی د
 
سوال 14 : در خیابان یا جاده با شرایط خوب در حال رانندگی هستید.چگونه میتوانید اطمینان حاصل کنید که فاصله ی ایمن را با اتومبیل جلویی رعایت کرده اید؟
الف : باید یک فاصله ی یک ثانیه ایی بین شما و اتومبیل جلویی باشد
ب : فاصله ی شما و اتومبیل جلویی باید دو برابر وسیله ی نقلیه ی شما باشد
ج : فاصله ی شما و اتومبیل جلویی باید به اندازه ی فاصله ی خط ترمز کردن شما باشد
د : ما بین شما و اتومبیل جلویی باید یک فاصله ی زمانی 2 ثانیه ایی وجود داشته باشد.
جواب : گزینه ی د
 
 سوال 15 : وظیفه ی رانندگان در موقع برخورد با وسایل نقلیه ی امدادی که دستگاه‌های صوتی و خبری خود را به کار انداخته باشند چیست\؟
الف : باید وسیله ی نقلیه را به منتها الیه سمت راست راه هدایت و عند الزوم تا گذشتن وسایل نقلیه امدادی متوقف شوند
ب : در کنار وسیله ی نقلیه ی امدادی حرکت کنند
ج : به سمت چپ متمایل شوند
د : به مسیر خود ادامه دهند
جواب : گزینه ی الف
چند نکته ی دیگر برای قبولی در آزمون آیین نامه اصلی ۹۸ :
زمانی که اتومبیلی از پشت سر به شما نزدیک میشود و به شما علامت میدهد که میخواهد سبقت بگیرد باید با رعایت نکات ایمنی به او اجازه ی سبقت بدهید و سرعت مجاز خود را حفظ کنید.
زمانی که در خیابان اصلی در حال حرکت هستید و یک اتومبیل از یک خیابان فرعی بیرون می‌آید باید از سرعت خود بکاهید و آماده ی توقف شوید تا از بروز تصادفات جلوگیری کنید.
حتی الامکان از حرکت با دنده عقب باید خودداری شود زیرا راننده نمیتواند پشت سر خود را به درستی و کامل ببیند اما اگر مجبور به این عمل باشند باید 1 : به فضای پشت سر خود نگاه کنند و میدان دید عقب را کنترل کنند.2 : به آرامی در دنده عقب حرکت کنند. 3 : از سمت راست راننده بپیچند و به عقب بروند. 4 : از فردی به عنوان کمک راننده استفاده کنند.
منبع:
https://questions-driving-regulations.com/
 
 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟


منبع: www.baharnews.ir



ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر