این وب‌سایت یک موتور جستجوگر اینترنتی است و هیچ دخالت انسانی در دریافت و چینش مطالب وجود ندارد.

موضوعات وبسایت : سوالات آیین نامه اصلی

مسافتی که از زمان ترمز تا زمان توقف طی میشود

نویسنده : نادر | زمان انتشار : 07 اسفند 1399 ساعت 11:05

جهت درج تبلیغات با قیمت مناسب در این سایت میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید

@AlirezaSepandدر این پست یک مطلب با عنوان مسافتی که از زمان ترمز تا زمان توقف طی میشود را مطالعه خواهید کرد.

گروه جامعه: در این بخش به نکته‌ها و نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب مربوط به برخورد و واکنش رانندگان در هنگام رانندگی میپردازیم. نکات قابل توجه عبارتند از :

زمان لازم برای توقف خودرو : زمانی که طول میکشد تا خودروی شما متوقف شود به چند عامل بستگی دارد :اول زمان واکنش : یعنی زمانی که راننده تشخیص میدهد نیاز به توقف دارد تا لحظه ی به کار گرفتن ترمز‌ها ، زمان واکنش نام دارد. در طول این زمان خودروی شما مسافتی را طی کرده است.
دوم مسافت ترمز : مسافتی که از زمان ترمز تا زمان توقف طی میشود مسافت ترمز نام دارد.
و سوم مسافت توقف: که به مجموع مسافت ترمز و مسافتی که در زمان واکنش طی میشود گفته میشود.
نکته ی قابل توجه دیگر در این مورد روش 2 ثانیه زمان است.در این روش یک موضع ثابت جلوتر از خودروی خود انتخاب میکنید و آن را به عنوان یک نقطه در نظر میگیرید.این نقطه میتواند هر چیزی باشد. زمانی که خودروی جلویی از این نقطه عبور کرد شمارش را به صورن هزار و یک ، هزار و دو انجام دهید.چنانچه در این فاصله ی زمانی به نقطه ی مورد نظر رسیدید فاصله ی شما مناسب است و اگر خودروی جلویی ناگهان ترمز کرد ، شما هم میتوانید به موقع توقف کنید.این روش در حالت معمول و زمانی که وضعیت آب و هوا نرمال باشد قابل اجرا است.
زمانی که جاده مرطوب است زمان توقف خودرو افزایش می‌یابد.بنابراین به یاد داشته باشید فاصله ی طولی را رعایت کنید  و با دنده ی سنگین حرکت کنید و از ترمز گیری شدید خودداری کنید.

نکته ی دیگر روش توقف در سطوح شیبدار است :
در راه‌های دارای جدول : پارک در سربالایی : فرمان را به سمت چپ ( در جهت خلاف عقربه‌های ساعت ) بچرخانید  به نحوی که چرخ جلوی سمت راست از عقب با جدول درگیر شوند.ترمز دستی را کشیده و خودرو را در وضعیت دنده قرار دهید.
پارک در سرازیری : فرمان را به سمت راست (در جهت عقربه‌های ساعت ) بچرخانید به نحوی که چرخ جلوی سمت راست از قسمت جلو با جدول درگیر شود. ترمز دستی را کشیده و خودرو را در وضعیت دنده قرار دهید.
راه‌های بدون جدول : پارک در سربالایی : فرمان را به سمت راست بچرخانید به نحوی که چراغ‌های جلو در وضعیتی قرار گیرند که در صورت حرکت غیر منتظره ، وسیله ی نقلیه به سمت حاشیه ی راه کشانده شود.ترمز دستی را کشیده و خود رو را در وضعیت دنده قرار دهید.بهتر است یک سنگ یا چوبی در پشت چرخ‌ها قرار دهید.
پارک در سرازیری :فرمان را به سمت راست بچرخانید به نحوی که چرخ‌های جلو در وضعیتی قرار گیرند که در صورت حرکت غیر منتظره ، وسیله ی نقلیه به سمت حاشیه ی راه کشیده شود.ترمز دستی را کشیده و خودرو را در وضعیت دنده قرار دهید.و یک سنگ یا چوبی در جلوی چرخ‌ها در سمت شیب قرار دهید.

نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب
سوال 1 : ما بین شما واتومبیل جلویی فاصله ی 2 ثانیه ایی مناسب خواهد بود چنانچه :
الف : وضعیت راه خشک و هوا خوب باشد
 ب : هوا مه آلود باشد
ج : هوا بارانی باشد
د : هوا مرطوب و جاده خیس باشد
جواب : گزینه ی الف
 
سوال 2 : با سرعت مجاز در حال رانندگی هستید ، اتومبیل پشت سر میخواهد از شما سبقت بگیرد ، آیا میتوانید مانع سرعت او شوید؟
الف : بله برای اینکه راننده ی مذکور قانون شکنی میکند
ب : بله برای اینکه راننده ی مذکور کار خطرناکی انجام میدهد
ج : نه به هیچوجه
د : نه ، مگر اینکه این کار بی خطر باشد
جواب : گزینه ی ج
 
سوال 3 : در کدام محل سبقت ممنوع است و راننده موظف به رعایت آن است؟
الف : تقاطع‌ها ، پل‌ها ، تونل‌ها ، سربالایی‌ها ، پیچهای تند و محلهایی که با نصب علائم و خط کشی ممنوع است
ب : در خیابان‌های یک طرفه
ج : در بزرگراه‌ها و خیابان‌های دو طرفه
د : خیابان‌های دو طرفه ، تقاطع‌ها و پل‌ها
جواب : گزینه ی الف
 
سوال 4 : با سرعت مجاز در حال حرکت هستید ، اتومبیلی به سرعت از پشت به شما نزدیک میشود و با دادن چراغ از شما راه میخواهد. چکار باید انجام دهید؟
 الف : سرعت را حفظ کنید و مانع از سبقت وسیله ی مذکور شوید.
ب : اجازه میدهید اتومبیل مذکور سبقت بگیرد
ج : آهسته ترمز کنید تا چراغ ترمز عقب روشن شود
د : بر شتاب خود بیافزایید تا اینکه با اتومبیل مذکور فاصله ی ایمن را حفظ کنید
جواب : گزینه ی ب
 
سوال 5 : در خیابان شلوغ و پرترافیک با سرعت مجاز در حال حرکت هستید. راننده ی اتومبیل پشت سر سعی میکند سبقت بگیرد. چه کار باید انجام دهید؟
الف : بر سرعت خود اضافه میکنید تا اینکه راننده ی پشت سر فاصله بگیرد
ب : مسیر صحیح و مستقیم خود را ادامه میدهید تا راننده ی مذکور سبقت بگیرد
ج : با دست به راننده ی پشت سر علامت میدهید تا زمانی که خطری نیست سبقت بگیرد
د : به اتومبیل جلویی نزدیک میشوید تات راننده نتواند سبقت بگیرد
جواب : گزینه ی ب
 
سوال 6 : یک وسیله ی نقلیه ی کند رو را هدایت میکنید. تعدادی وسیله ی نقلیه ی دیگر پشت سر شما منتظر هستند.چه کار باید انجام دهید؟
الف : وقتی که راه باز شد با دست به آنها اشاره میکنید تا عبور کنند
ب : زمانیکه احساس کردید خطری متوجه شما نمیباشد کنار بکشید و اجازه ی سبقت بدهید
ج : تا حد امکان به حاشیه ی جاده نزدیک نشوید
د : هیچ اقدامی نمیکنید
جواب : گزینه ی ب
 
سوال 7 : اتومبیلی  ناگهان در جلوی شما از یک فرعی بیرون می‌اید ، چکار باید انجام دهید؟
الف : از سرعت خود بکاهید و آماده ی توقف شوید
ب : با شتاب از کنار او عبور کنید
ج : چراغ داده و پشت سر او قرار بگیرید
د : با سرعت از کنارش گذشته و بوق بزنید
جواب : گزینه ی الف
 
سوال 8 : در یک خیابان یک طرفه در حال رانندگی هستید و قصد دارید به راست بپیچید. باید خود را در چه وضعیتی قرار دهید؟
الف : تنها در قسمت چپ وسط قرار بگیرید
ب : در باند سمت چپ قرار بیگیرید
ج : در هر باندی که امکان دارد با توجه به وضعیت ترافیک قرار بگیرید
د : در باند سمت راست قرار بگیرید
جواب : گزینه ی د
 
سوال 9 : در موقع دنده عقب گرفتن اتومبیل به علتی قادر به دید پشت سر خود نیستید.چه کار باید بکنید؟
الف : به ایینه ی بغل نگاه کنید
ب : در را باز کرده و به پشت سر نگاه کنید
ج : از افرادی بخواهید که شما را کمک کنند و به شما فرمان بدهند
د : شیشه را پایین اورده و پشت سر را نگاه کنید
جواب : گزینه ی ج

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی
سوال 10 : به دنبال یک کامیون در حال حرکت هستید. کامیون در حال گردش به راست و وارد شدن به یک جاده ی باریک است.چه اقدامی انجام میدهید؟
الف : قبل از اینکه کامیون وارد جاده ی باریک شود به سرعت از او سبقت میگیرید
ب : از او سبقت میگیرید
ج : به طرف راست رفته و با گردش کامیون به راه خود ادامه میدهید
د: آماده میشوید پشت سر او بایستید
جواب : گزینه ی د
 
سوال 11 : چرا سبقت گرفتن از کامیون طویل ( کشنده و یدک ) خطرناک تر از سبقت گرفتن از یک اتومبیل معمولی است؟
الف : کامیون‌ها با سرعت کمتری از تپه‌ها بالا میروند
ب : کامیون‌ها نسبت به اتومبیل‌ها کشیده تر هستند و برای سبقت گرفتن از انها به مسافت و زمان بیشتری نیاز میباشد
ج : ترمز‌های کامیون‌ها به خوبی ماشین‌های دیگر نیستند
د : کامیون‌ها ممکن است ناگهان کنار کشیده و ترمز کنند
جواب : گرینه ی ب
 
سوال 12 : چرا باید قبل از اقدام به سبقت از یک کامیون طویل فاصله با آن را کاملا حفظ کنیم؟
الف : زیرا بتوانید از موقعیت جلوی کامیون اطلاع داشته باشید و در نقطه ی کور قرار نگیرید
ب : در صورت توقف کامیون دنده عقب بگیرید
ج : زیرا برای سبقت گرفتن در پیچ‌ها شتاب کافی داشه باشید
د : برای اینکه در نقطه ی کور قرار بگیرید
جواب : گزینه ی الف
 
سوال 13 : تصمیم دارید بر روی سراشیبی اتومبیل خود را پارک کنید.کدام اقدام را باید انجام دهید؟
الف : چرخ را روی جدول قرار دهید ، ترمز دستی را بکشید ، د دنده ی جلو قرار دهید
ب : نزدیک به سپر اتومبیل جلویی پارک کنید ، ترمز دستی را بکشید ، در دنده ی جلو قرار دهید
ج : ترمز دستی را بکشید ، در دنده ی جلو قرار دهید و با فاصله از جدول بایستید
د : چرخ‌ها را به سمت جدول بچرخانید ، ترمز دستی را بکشید و اتومبیل را در حالت دنده عقب قرار دهید
جواب : گزینه ی د
 
سوال 14 : در خیابان یا جاده با شرایط خوب در حال رانندگی هستید.چگونه میتوانید اطمینان حاصل کنید که فاصله ی ایمن را با اتومبیل جلویی رعایت کرده اید؟
الف : باید یک فاصله ی یک ثانیه ایی بین شما و اتومبیل جلویی باشد
ب : فاصله ی شما و اتومبیل جلویی باید دو برابر وسیله ی نقلیه ی شما باشد
ج : فاصله ی شما و اتومبیل جلویی باید به اندازه ی فاصله ی خط ترمز کردن شما باشد
د : ما بین شما و اتومبیل جلویی باید یک فاصله ی زمانی 2 ثانیه ایی وجود داشته باشد.
جواب : گزینه ی د
 
 سوال 15 : وظیفه ی رانندگان در موقع برخورد با وسایل نقلیه ی امدادی که دستگاه‌های صوتی و خبری خود را به کار انداخته باشند چیست\؟
الف : باید وسیله ی نقلیه را به منتها الیه سمت راست راه هدایت و عند الزوم تا گذشتن وسایل نقلیه امدادی متوقف شوند
ب : در کنار وسیله ی نقلیه ی امدادی حرکت کنند
ج : به سمت چپ متمایل شوند
د : به مسیر خود ادامه دهند
جواب : گزینه ی الف
چند نکته ی دیگر برای قبولی در آزمون آیین نامه اصلی ۹۸ :
زمانی که اتومبیلی از پشت سر به شما نزدیک میشود و به شما علامت میدهد که میخواهد سبقت بگیرد باید با رعایت نکات ایمنی به او اجازه ی سبقت بدهید و سرعت مجاز خود را حفظ کنید.
زمانی که در خیابان اصلی در حال حرکت هستید و یک اتومبیل از یک خیابان فرعی بیرون می‌آید باید از سرعت خود بکاهید و آماده ی توقف شوید تا از بروز تصادفات جلوگیری کنید.
حتی الامکان از حرکت با دنده عقب باید خودداری شود زیرا راننده نمیتواند پشت سر خود را به درستی و کامل ببیند اما اگر مجبور به این عمل باشند باید 1 : به فضای پشت سر خود نگاه کنند و میدان دید عقب را کنترل کنند.2 : به آرامی در دنده عقب حرکت کنند. 3 : از سمت راست راننده بپیچند و به عقب بروند. 4 : از فردی به عنوان کمک راننده استفاده کنند.
منبع:
https://questions-driving-regulations.com/
 
 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟


منبع: www.baharnews.ir

برچسب ها : مسافتی زمان ترمز توقف میشود


سایر منابع و مطالب مرتبط با مسافتی که از زمان ترمز تا زمان توقف طی میشود [ برای قرار گرفتن در این لیست از صفحه تماس با ما اقدام کنید ]
www.baharnews.ir .
نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب پایه 3 رایگان - بهار نیوز

Khordad 23, 1398 AP — در طول این زمان خودروی شما مسافتی را طی کرده است. دوم مسافت ترمز : مسافتی که از زمان ترمز تا زمان توقف طی میشود مسافت ترمز نام دارد. و سوم مسافت ... ادامه...


test-drive.ir .
نمونه سوالات آیین نامه با پاسخنامه کاملا جدید【بخونی یه ضرب ...

۱۰ از زمانی که راننده تشخیص می دهد نیاز به توقف دارد تا لحظه به کار گرفتن ترمزها چه نام دارد؟ ۱-مسافت توقف ۲-مسافت ترمز ۳-زمان واکنش ۴-زمان ترمز ✓ ... ادامه...


test-drive.ir .
آزمون آیین نامه رانندگی اصلی (فنی) ۳۷ - تست درایو

Aban 24, 1399 AP — در طراحی سوالات سعی شده تا مطابق با استاندارد آزمون آیین نامه اصلی عمل شود ... مجموع مسافت ترمز و مسافتی که در زمان واکنش طی می شود، مسافت توقف ... ادامه...


fa.wikipedia.org .
مسافت ترمز - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مسافت ترمز یکی از دو مؤلفه اصلی مسافت کلی توقف است. مؤلفه دیگر زمان واکنش است که وابسته به سرعت و زمان درک واکنش از سوی راننده است. زمان واکنش ۱.۵ ... می دانیم انرژی جنبشی E توسط فرمول زیر محاسبه می‌شود: ... که μ ضریب اصطکاک بین سطح جاده و لاستیک ، g شتاب جاذبه زمین و d فاصله ای است که وسیله نقلیه طی می کند . ادامه...


www.drdriving.ir .
سوالات آزمون اصلی آیین نامه 97 و سوالات فنی با جواب

این سوالات از کتاب جدید طرح می شود . آزمون اصلی آیین نامه که توسط افسر راهنمایی و رانندگی از متقاضیان گواهینامه رانندگی ... در حدود ۸ تا ۱۰ هزار کیلومتر; در حدود ۲ هزار کیلومتر; در حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار ... رسی به بخش های موتور تسمه تایم پس از طی چه مسافتی بایستی تعویض شود ؟ ... مسافت توقف; مسافت ترمز; زمان واکنش; زمان ترمز. ادامه...


www.drdriving.ir .
سخت ترین نمونه سوالات آیین نامه

۴- پس از سبقت چه زمان می بایست به خط اولیه بازگشت؟ الف) وقتی به اتومبیل ... ۶- در شرایط یخبندان مسافت توقف ممکن است چند برابر افزایش یابد؟ الف) 10 برابر. ادامه...


testdriving.ir .
سخت ترین سوالات آیین نامه اصلی 99【سوالات نفس گیر و گیج ...

وقتی صحبت از علائم راهنمایی و رانندگی می شود، اغلب افراد تصور می کنند که این بخش بسیار راحت و ساده است. اما نکته ی ... دور زدن تا چه فاصله‌ای از پیچ‌ها که میدان دید کافی ندارد، ممنوع است؟ ۱) ۲۵۰ متری ۲) ... ۱) مسافت توقف ۲) مسافت ترمز ۳) زمان واکنش ۴) زمان ترمز. ❓ توقف و ... ۱) با سرعت بیشتری پیچ‌ها را طی می‌کنند. ۲) تغییرات ... ادامه...


udriver.ir .
آزمون آیین نامه اصلی سال 1399 شماره 20 - اولین سامانه آزمون آیین ...

Mordad 7, 1399 AP — به اقدامات اولیه ای می گویند که مصدوم را در محل حادثه از خطر مرگ نجات دهد. 2. به اقدامات ... مسافتی که از زمان ترمز تا زمان توقف طی می شود ……..نام دارد؟ 1. ادامه...


xn-----wsdsadr3e2hqaibpc00ra.com .
نمونه سوالات آیین نامه اصلی آزمون رانندگی

Dey 15, 1396 AP — ۱- در راه های شیب دار کوهستانی که در آن ها عبور دو وسیله نقلیه کنارهم مشکل می باشد ... از آسیب رسی به بخش های موتور تسمه تایم پس از طی چه مسافتی بایستی عوض شود ؟ ... ۷- از زمانی که راننده تشخیص می دهد نیاز به توقف دارد تا لحظه به کار گرفتن ترمز ها چه نام دارد ؟ مسافت توقف; مسافت ترمز; زمان واکنش; زمان ترمز. ادامه...


dande6.com .
مفهوم ترمزگيرى و مسافت مورد نياز براى توقف كامل - دنده 6

Esfand 7, 1395 AP — مسافتى كه راننده در زمان عكس العمل را نيز طى مى كند تا پدال ترمز را فشار دهد نيز به طور ميانگين بيش از ١٠٠ فوت است. مسافت مورد نياز براى توقف ... ادامه...


trafiko.se .
فاصله توقف،فاصله واکنش و فاصله ترمز | Trafiko

فاصله توقففاصله‌ای که خودرو از زمان تشخیص خطر توسط راننده تا زمانی که خودرو به‌طور کامل متوقف می‌شود طی می‌کند، فاصله توقف نام دارد. فاصله توقف عواملي كه بر ... ادامه...


avtotachki.com .
فاصله ترمز اتومبیل - نحوه محاسبه فاصله توقف و توقف ...

Esfand 5, 1398 AP — چگونه می توان کل زمان توقف و کل فاصله را محاسبه کرد؟ ... فاصله ترمز مسافتی است که خودرو پس از فعال کردن سیستم ترمز تا زمان توقف طی می کند. ... (راننده پدال را فشار داد) تا توقف کامل وسیله نقلیه ، فاصله توقف گفته می شود. ادامه...


jamejamonline.ir .
چه میزان مسافت برای توقف خودرو مورد نیاز است؟ - جام جم

Esfand 7, 1395 AP — در واقع هر خودرویی برای توقف کامل احتیاج دارد که مسافتی را طی کند. ... و لنت های فرسوده متوقف می شود، ترمز ضد قفل نیزمی تواند عملکرد ترمز را بهبود ... مسافتی که راننده در زمان عکس العمل را نیز طی می کند تا پدال ترمز را فشار دهد ... ادامه...


www.driversho.com .
فصل دوم آیین نامه - کتاب آیین نامه رانندگی | درایورشو

فاصله گرفتن،مسافت توقف،روش یک طول اتومبیل،روش ۲ ثانیه زمان،سبقت ... آگاه باشید که مسافت توقف به چندین عامل بستگی داره و سیستم ترمز مناسب همه‌ی ماجرا ... ۱) از دست رفتن زمان (از زمان مواجه شدن با خطر تا تصمیم‌گیری و عکس العمل مناسب ... 4 وسیله باشند وهیچ گونه تابلو و چراغی نباشد حق تقدم از کدام وسیله شروع می‌شود. ادامه...


oborudow.ru .
فاصله ترمز با سرعت 100 کیلومتر ساعت چه چیزی طول ترمز را ...

در زندگی روزمره ، این اصطلاح اغلب با توقف فاصله اشتباه گرفته می شود ، با این حال ... در حالت دوم ، مسافتی از لحظه ای که راننده متوجه نیاز به ترمز به سرعت 0 کیلومتر در ... در همین زمان ، خودرو قابلیت کنترل پذیری را حفظ می کند ، اما فاصله ترمز آن به ... در جدول نشان داده شده است که ماشین تا چند مرحله متوقف خواهد شد و حرکت آن همچنان ادامه ... ادامه...


main-regulations-questions.smartglasses.ir .
سوالات آیین نامه اصلی

در طول این زمان خودروی شما مسافتی را طی کرده است. دوم مسافت ترمز : مسافتی که از زمان ترمز تا زمان توقف طی میشود مسافت ترمز نام دارد. و سوم مسافت توقف: که به مجموع ... ادامه...


rallystore.ru .
"زمان واکنش راننده" در دیکشنری های دیگر چیست

در نتیجه تحقیق ، مشخص شد که زمان واکنش آنها به خطر در طی یک روز کاری 7 تا 8 ... این باعث کاهش زمان پاسخگویی درایو ترمز و کاهش فاصله توقف بیشتر می شود. ... بر ثانیه ، مسافت طی شده توسط ماشین در طی یک واکنش ساده در شرایط رانندگی عادی 0.6 ... ادامه...


dotic.ir .
آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي

به ماده 1 آيين‌نامه صدور انواع گواهينامه رانندگي مصوب 9/11/1390 هيأت‌وزيران كه در همين ... شماره (1) و توضيحات آن است، كه با شرايط زير از سوي راهنمايي و رانندگي صادر مي‌شود: ‌الف ... ۲۴ ‌ـ‌ توقف: ايست و‌سيله نقليه در زمان طولاني بدو‌ن حضور راننده. ... است كه هنگام به‌كار‌بردن ترمز پايي براي كاهش سرعت يا توقف به كار مي‌رو‌د تا توجه لازم را به ... ادامه...


t.me .
سوالات ایین نامه رانندگی و موتور سیکلت با تضمین ...

مسافتی که از زمان ترمز تا زمان توقف طی میشود ، مسافت ترمز گویند. از علایم خستگی و خواب آلودگی : حرکات نوسانی سر و گردن احساس سنگینی در پلک ها ادامه...


www.monta.ir .
نمونه سوال تشریحی از فیزیک 3 (تجربی) فصل دو: دینامیک ...

برای یک راننده دانستن کل مسافت توقف خودرو اهمیت دارد. ... مانع تا ترمز گرفتن طی می‌کند) و مسافت ترمز (مسافتی که خودرو از لحظۀ ترمز گرفتن تا توقف کامل طی می‌کند). الف) دو عامل مؤثر در مسافت واکنش را بنویسید. ب) زمان واکنش راننده‌ای 0.60s است. ادامه...


demc.tbzmed.ac.ir .
امبولانس و رانندگی - مرکز اورژانس تبریز

ﮔﯿﺮي آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آن را از ﺳﯿﺮ ﺟﻠﻮ ﺗﺎ ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮده و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ را ﭘـﺮ. دﮐﺮ ... در ﻃﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎر ، ﻣﺴﯿﺮي را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺎﺷﺪ ... ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادن ﺷﻤﺎ ﺻﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد و زﻣﺎن ﺗﺮﻣﺰ ﮐﺮدن ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ... ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ. اﻧﺪازه. دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻨﮕﻔﺮش ﺧﺸﮏ ﻣﺘﻮﻗﻒ. ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﺮ روي ﯾﺦ ﯾﺎ ﺑﺮف ، ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻪ. 5. ادامه...


www.exp-co.com .
سوالات آزمون رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی کانون کارشناسان ...

1)سرعت متوسط خودرو از زمان ترمز تا لحظه توقف ... 3( وسیله نقلیه‌ای که مسافت بیشتری را طی کرده ... 1)ترمز اضطراری عمل می‌کند که باعث قفل شدن چرخ‌ها می‌گردد. ادامه...


irangovahi.fileon.ir .
سوالات فصل دوم رانندگی ایمن تاریخ 20 دی 1399 - آموزشگاه ایران ...

Dey 20, 1399 AP — اگر از ما میپرسید چه کارکنیم تا در امتحان آیین نامه قبول شوید ؟ ... 2019 — دوم مسافت ترمز : مسافتی که از زمان ترمز تا زمان توقف طی میشود مسافت ... ادامه...


rc.majlis.ir .
آیین نامه راهنمایی و رانندگی - مرکز پژوهشها

دو پدال ترمز،دو آیینه‌، تابلوی ویژه روی سقف و علا یم مشخص روی بدنه و متعلق و یا تحت پوشش ... یا روش‌های‌دیگر، اجازه توقف را در زمان معین به خودرو می‌دهد. 26 - توقف ... عبارت از چراغ‌هایی است که در امتداد طول وسایل نقلیه طویل به کار می‌رود تا رانندگان ... آموزش آیین‌نامه ومقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین ارائه گواهی طی دوره کسب مهارت عملی ... ادامه...


abadgar-q.com .
توقف فاصله بینایی - Stopping sight distance - Wikipedia

توقف بینایی فاصله یکی از انواع مختلف فاصله دید است که در طراحی جاده استفاده می شود. این فاصله تقریباً بدترین حالت است که راننده وسیله نقلیه باید بتواند ببیند تا بتواند قبل از برخورد با چیزی در ... در برابر فاصله ترمز پایه با شرایط خوب. ... مسافتی که طی زمان درک-واکنش و زمان مانور طی می شود ، فاصله دید مورد نیاز است. ادامه...ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر