موضوعات وبسایت : سوالات آیین نامه اصلی
سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

فاصله مناسب برای پارک دوبل

نویسنده : مینا علی زاده | زمان انتشار : 07 اسفند 1399 ساعت 14:01

جهت درج تبلیغات با قیمت مناسب در این سایت میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید

@AlirezaSepandدر این پست یک مطلب با عنوان فاصله مناسب برای پارک دوبل را مطالعه خواهید کرد.

سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

نحوه توقف به فاصله عرضی يك دست

زمانی كه می خواهيم با فاصله عرضی يك دست كنار اتومبيلی كه پشت سر آن قصد پارك كردن را داريم توقف نماييم بايد از فاصله حداقل 30 متری راهنمای سمت راست را روشن كنيم و ضمن نگاه كردن به آينه وسط و سمت راست به نقاط كور آينه ها نيز پوشش بدهيم . ( سرمان را به سمت راست بگردانيم تا نقاطی كه در آينه ديده نمی شود را ببينيم ) و پی از اطمينان از اينكه خطری وجود ندارد سرعت خود را كم كرده و با حداقل سرعت ( دنده 1 يا دنده 2 ) از فاصله دور در امتداد اتومبيل قرار گرفته و نوك خط برجسته وسط كاپوت را با محل برخورد آسفالت و لاستيك سمت چپ اتومبيل كه می خواهيم پشت سر آن پارك كنيم به اندازه 50 سانتی متر فاصله تنظيم كرده و كنار اتومبيل مورد نظر توقف كنيم طوری كه حتی المقدور آينه سمت راست ما از آينه سمت چپ اتومبيل فوق رد شود و حد اكثر به اندازه ای جلو می رويم كه داشبورد ما به نوك گلگير سمت چپ اتومبيل كناری برسد ( يعنی اينكه اتومبيل ما به اندازه يك كاپوت از اتومبيلی كه با آن فاصله عرضی 50 سانتی متر يا فاصله عرضی يك دست را تنظيم كرده ايم جلوتر باشد )اگر طول اتومبيلی كه می خواهيم پشت سر آن پارك كنيم از طول اتومبيل ما كمتر باشد ( مانند رنو و پرايد و فولكس و ژيان و ... ) به اندازه يك كاپوت بايد جلوتر از اتومبيل كناری باشيم ولی در صورتی كه طول اتومبيلی كه می خواهيم پشت سر آن پارك كنيم به اندازه پيكان باشد يا اينكه طول آن بيشتر از پيكان باشد ديگر نيازی نيست كه به اندازه يك كاپوت از آن جلوتر برويم و فقط تا جايی جلو می رويم كه بتوانيم انتهای اتومبيلی كه مي‌خواهيم پشت سر آن پارك نماييم را در شيشه بزرگ اتومبيل خودمان ببينيم ( مانند مينی بوس و كاميون و وانت و نيسان و ... )

پس بنابراين فاصله عرضی يك دست را بايد از فاصله دور تنظيم كنيم و بهترين رو ش اين است كه از فاصله 20 متری نوك خط برجسته وسط كاپوت اتومبيل خودمان را با محل برخورد آسفالت و لاستيك اتومبيلی كه می خواهيم پشت سر آن پارك نماييم ( لاستيك های سمت چپ به اندازه 50 سانت فاصله بدهيم و كنار آن توقف كنيم .

قسمت اول پارك دوبل
قسمت اول همان انجام كار يك پارك 30 سانت كنار اتومبيل جلويی است و در ضمن بايد به اندازه يك كاپوت جلوتر از اتومبيل بغلی بايستيم.

قسمت دوم پارك دوبل ( فرمان اول )
خوب حالا ما با فاصله عرضی يكدست يا 45-30 سانتيمتر كنار اتومبيلی كه می خواهيم پشت سر آن پارك كنيم توقف كرديم و به اندازه يك كاپوت نيز از آن جلوتر هستيم در ضمن اتومبيل ما در داخل خيابان صاف بوده و فرمان ما نيز صاف است بنابراين از روشن بودن راهنمای سمت را مطمئن شده و با دقت و مراقبت كامل رو به عقب به صورت لاك پشتی حركت می كنيم .

اين سوال مطرح می شود كه چه زمانی فرمان اتومبيل خود را سمت راست بچرخانيم كه بدنه اتومبيل ما با اتومبيل كناری برخورد نكند بهترين و مطمئن ترين لحظه برای چرخاندن فرمان به سمت پارك يا سمت راست ( كه به آن فرمان اول می گوييم ) زمانی است كه ما انتهای اتومبيلی كه می خواهيم پشت سر آن پارك كنيم را در گوشه شيشه مثلثی عقب ( شيشه 3 گوش يا شيشه لچكی ) ببينيم و اين لحظه بهترين موقع برای چرخاندن فرمان اول ( به سمت راست ) می باشد و به ما اطمينان می دهد كه بدنه اتومبيل ما با اتومبيل كناری اصلا برخورد نمی كند و حركت ما هنگام چرخاندن فرمان اول بايد خيلی سريع بوده و به آخر سمت راست برسد. نحوه چرخاندن فرمان اول كه قسمت دوم پارك دوبل ما را تشكيل می دهد در همه روشهايی كه در پارك دوبل انجام می دهيم به همين روش می باشد يعنی استفاده از لچكی عقب مبنای شروع فرمان اول می باشد. بنابراين در قسمت دوم كه فرمان اول را تماما به سمت راست می چرخانيم، نصف اتومبيل ما به صورت دنده عقب وارد محوطه پارك می شود.

نكته مهم : ديدن انتهای اتومبيل كناری تضمين می كند كه با شروع فرمان اول قسمت عقب اتومبيل ما با اتومبيل كناری برخورد نمی كند.

قسمت سوم پارك دوبل ( فرمان دوم )
در مرحله قبل فرمان اول اتومبيل را به قصد داخل كردن انتهای اتومبيل به سمت كنار خيابان يا سمت راست چرخانديم اما بايد بدانيم تا كجا و چه وقت بايد اين مرحله را ادامه دهيم تا اتومبيل ما به جدول برخورد نكند.

پس از آنكه موازات اتومبيل جانبی پارك كرده و با دنده عقب انتهای اتومبيل كناری را در شيشه ی لچكی عقب مشاهده كرديم و تمام فرمان را به سمت راست چرخانديم با همان حركت آهسته لاك پشتی به عقب رفته تا انتهای اتومبیل جانبی را از وسط شیشه جلو(سمت شاگرد) مشاهده کنیم.

اگر به جدول برخورد مي‌كنيد
هنرجويان عزيز در صفحات قبل گفته شد كه اگر شما از كنترل كلاج خوبی برخوردار نباشيد قادر به انجام پارك دوبل صحيح نخواهيد بود چرا كه با آزاد كردن كلاج اضافه با اتومبيل مورب شما شتاب ناگهانی به اتومبيل داده و ديگر فرصت چرخاندن فرمان را نداريد و با يك لحظه چشم به هم زدن اتومبيل شما به جدول برخورد خواهد كرد.

لذا توصيه می شود اگر مشكل پارك دوبل شما برخورد با جدول است در مرحله ی آخر يعنی فرمان دوم برای كنترل شتاب اتومبيل و جلوگيری از پرت شدن اتومبيل به سمت جدول يك مرتبه بين كار ايست نماييد تا اگر سرعت شما بيش از سرعت لاك پشتی كند شود. شما با اين كار فرصت بيشتری برای چرخاندن فرمان دوم به خود می دهيد و امكان برخورد با جدول فوق العاده كم مي‌شود.
    
 اگر از جدول فاصله مي‌گيريد
هنرجويان عزيز اگر شما در اكثر مواقع در زدن پارك دوبل از جدول با فاصله زياد پارك می كنيد دو علت می تواند داشته باشد كه با كمی توجه و دقت حل شدنی است :
يا اينكه شما از ترس افتادن در جوی كنار خيابان نشانه‌ی قدرت تا اندازه لازم نبرده و زودتر از زمان لازم اقدام به برگرداندن فرمان می كنيد. در اين صورت شما بايد با درخواست مربی خود در محل هايی تمرين به پارك دوبل نماييد كه جوی عريض داشته باشد تا ترس شما از انداختن اتومبيل در جوی كنار خيابان بريزد .

يا اينكه در چرخاندن فرمان دوم بسيار تندتر از حد معمول عمل می كنيد. در اين صورت به توضيح زير توجه نماييد : توجه داشته باشيد كه فرمان پرايد وقتی كه از راست كاملا بخواهد به چپ بچرخد فقط 3/5 دور يا نزديك به 4 دور می باشد شما بايد توجه داشته باشيد كه اين 4 دور فرمان را بايد در طول مسير تقسيم كرده و از بسيار سريع چرخاندن فرمان خودداری نماييد. البته نه آنقدر كند كه به جدول برخورد كنيم .

حال كه تا اين مرحله رسيده‌ايد چرا خرابی پارك دوبل خود را در همان آزمون اول اصلاح نمی كنيد و در آزمون مرحله دوم قبول می شويد؟!! آيا حيف نيست با كمی توجه بيشتر هنرجويی كه از تسلط به كلاج خوبی برخوردار است در آزمايش دوم قبول شود؟

در پارك دوبل فقط سه حالت پيش می آيد: - برخورد با جدول . - فاصله استاندارد تا جدول. - فاصله زياد تا جدول


می توانيد با كمی دقت هر دو مورد غير استاندارد فاصله پارك دوبل را به حالت استاندارد يعنی 30 تا 45 سانتی متر تبديل كنيد. چطور ؟

در مرحله آخر پارك دوبل می توانيد از 4 دور فرمان اتومبيل پس از چرخاندن 2 دور يعنی زمانی كه چرخهای اتومبيل حالت مستقيم شد ايست نماييد نه آنقدر طولانی كه موجب اعتراض آزمون گيرنده شود . پس از ايست كردن حالا با يك كارشناسی با تجربه ی خودتان برای 2 دور باقی مانده تصميم تازه بگيريد . اگر حس كرديد كه اتومبيل شما در حالت اول يعنی نزديك به اتومبيل می باشد و امكان برخورد وجود دارد 2 دور باقی مانده ی فرمان را خيلی سريع  انجام داده تا احتمال برخورد با جدول از بين برود .

اگر حس كرديد كه اتومبيل شما در حالت دوم يعنی فاصله ی نرمال استاندارد از جدول قرار گرفته چه بهتر. 2 دور باقيمانده فرمان را همان حالت نرمال و با سرعت نرمال می چرخانيد تا پارك دوبل شما کامل و بی نقض انجام شود و اما اگر حس كرديد كه اتومبيل شما در حالت سوم يعنی فاصله زياد از جدول قرار می گيرد ( نشانه اين است كه قسمتی از اتومبيل شما از اتومبيل جلويی بيرون تر خواهد بود ) می توانيد در اين حالت 2 دور باقيمانده ی فرمان را بسيار كند عمل كرده تا اتومبيل شما با اتومبيل جلويی مقابل هم قرار گيرد .

هنرجويان محترم می توانند در زمان مسلط شدن به پارك دوبل از نقاطی كه در زير دستگيره ی درب عقب قرار دارد استفاده نمايند. خاصيت اين نكته اين است كه هر چه نشانه ی ما از سطح زمين ارتفاع كمتری داشته باشد نتيجه ی بهتری در پارك خواهيم گرفت. بهترين نشانه پايين تر از دستگيره‌ی درب عقب همان زه مشكی رنگ چسبيده به بغل پرايد می باشد . يعنی بايد سر زه کنار پرايد به جوی كنار خيابان رسيده باشد تا فرمان دوم را شروع به چرخاندن نماييم .

 7.JPG8.JPG

 مواردی که افسر در هنگام آزمایش دور یک فرمانه مد نظر قرار می دهد:
1-تسلط به کلاج ، گاز و فرمان
2-حرکت به دنده عقب با دقت و مراقبت و کنترل کامل
3-رعایت فاصله طولی و عرضی مناسب
4-هوشیاری وعکس العمل مناسب نسبت به اعمال سایر رانندگان

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟


منبع: guilandr.ir

برچسب ها : فاصله مناسب پارک دوبل


سایر منابع و مطالب مرتبط با فاصله مناسب برای پارک دوبل [ برای قرار گرفتن در این لیست از صفحه تماس با ما اقدام کنید ]
guilandr.ir .
پارك دوبل (پارک در سه حرکت) - آموزش آنلاین رانندگی و آیین نامه

آموزش تصویری پارك دوبل خودرو (پارک در سه حرکت) ... زمانی كه می خواهيم با فاصله عرضی يك دست كنار اتومبيلی كه پشت سر آن قصد پارك كردن را داريم توقف نماييم بايد از فاصله حداقل 30 ... 4-هوشیاری وعکس العمل مناسب نسبت به اعمال سایر رانندگان. ادامه...


testdriving.ir .
یک روش عالی برای پارک دوبل【فیلم پارک دوبل فارسی ...

قسمت اول: چگونگی ایست به فاصله یک کف دست در زمان پارک دوبل (۵۰ سانتی متر) ... این روش که به آن روش ۴۵ درجه و یا ۷ نیز اطلاق می شود، مناسب افرادی است که به تمام ... ادامه...


testdriving.ir .
آموزش پارک دوبل صحیح و ساده -【نحوه پارک دوبل】testdriving.ir

آموزش پارک دوبل برای امتحان. اگر بخواهیم در مسیری در یک خیابان پر ازدحام پارک نماییم ابتدا باید یک فضای خالی مناسب در کنار خیابان بیابیم. سنجیدن فاصله بین ... ادامه...


nimkelaj.com .
آموزش پارک دوبل صحیح و ساده - نیم کلاج

چنانچه فاصله میان دو خودرو از ۵/۶ کمتر باشد ، دیگر به روش پارک دوبل نیز نمی‌توان خودرو را پارک کرد. در بررسی کامل آموزش پارک دوبل صحیح و ساده همراه نیم کلاج ... ادامه...


www.pooya-ds.com .
تشريح جزء به جزء قسمت هاي مختلف ... - آموزشگاه رانندگی پویا

Khordad 20, 1397 AP — برای اینکه فاصله ی ما بعد از انجام پارک دوبل با کناره ی جدول کم نشود. بایستی کمی زودتر از اینکه راهنمای اتومبیل کناری به دستگیره ی ثابت درب ... ادامه...


virgool.io .
پارک دوبل (روش عالی و 100% تضمینی) - ویرگول

چنانچه فاصله ی بین دو خودرو پارک شده از 5 یا 6 متر کمتر باشد، دیگر به روش پارک دوبل نیز نمی توانید اتومبیل خود را پارک کنید و بایستی جای دیگری را برای ... ادامه...


koorook.com .
آموزش پارک دوبل با روشهای ساده ( با عکس ) – کوروک

Khordad 23, 1396 AP — حداقل فاصله اضافی باید ۱ متر باشد . اگر تا به حال پارک دوبل انجام نداده اید میتوانید با گذاشتن ۲ عدد سطل آشغال با فاصله مناسب شروع کنید . ادامه...


dasfarmon.ir .
آموزش پارک دوبل - دس فرمون | dasfarmon.ir |مرجع آموزش دیجیتال ...

پس يکي از علتهایی که باعث کم و زياد شدن فاصله ما بعد از پارک از ماشين جلويي خواهد شد همان دير و زود چرخاندن فرمان اول از توي مثلثي عقب خواهد بود يکي ديگر از مواردي ... ادامه...


test-drive.ir .
فیلم آموزش پارک دوبل برای امتحان - تست درایو

Aban 16, 1396 AP — هر گاه فاصله بین دو ماشین کمتر ۶ متر باشد، پارک دوبل با دنده عقب هم کار ... تعداد زیاد انجام شود تا بتوانید با سرعت مناسب بدون استرس پارک دوبل ... ادامه...


www.drdriving.ir .
قبولی در امتحان عملی ( شهری ) رانندگی - قسمت دوم

پارک دوبل : الف) ابتدا کنار ماشین پارک شده در خیابان با فاصله ی مناسب که نیم مترمی باشد ایست کرده به صورتی که فرمان و ماشین به موازات ماشین کنار خیابان ... ادامه...


driving.blogfa.com .
پارك دوبل - راهنمایی و رانندگی - BLOGFA

بعلاوه پارک دوبل خوب از ماشین شما در برابر برخورد ماشین ها با آینه بغل یا بدنه ی ... پس زمان مناسب برای پارک،زمانیه که اتومبیل های پشت سر شما رد شدن و یا فاصله ... ادامه...


www.khodrotak.com .
آموزش پارک دوبل در 3 دقیقه + فیلم - خودروتک

Dey 17, 1397 AP — 3چرخاندن فرمان. حال که در فاصله طولی و عرضی مناسب در کنار خودروی دیگر قرار گرفتید زمان دنده عقب گرفتن است. قبل حرکت به عقب ... ادامه...


www.aeenname.loxblog.com .
نحوه توقف به فاصله عرضی يك دست

هنرجويان عزيز اگر شما در اكثر مواقع در زدن پارك دوبل از جدول با فاصله زياد پارك می كنيد دو علت می تواند ... 4-هوشیاری وعکس العمل مناسب نسبت به اعمال سایر رانندگان. ادامه...


signalsofts.com .
پارک دوبل | تیم توسعه نرم افزاری سیگنال

Shahrivar 10, 1397 AP — یکی از مهمترین بخش درآزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی، پارک دوبل ... پارک دوبل انجام نداده اید میتوانید با گذاشتن ۲ عدد سطل آشغال با فاصله مناسب ... ادامه...


www.elmefarda.com .
پارک دوبل چیست ؟ آموزش پارک دوبل - علم فردا

Dey 19, 1394 AP — اگه فاصله بین دو ماشین کمتر از 5 یا 6 متر باشه ، پارک دوبل حتی با دنده عقب هم سخت میشه مگر اینکه دیگه راننده حرفه ای باشید . ادامه...


babak1357.blogfa.com .
education step by step driving

8_ رعایت فاصله عرضی و فاصله طولی هنگام پارک دوبل الزامی است . ... پنچر شد ، چطور عمل کنیم ؛ابتدا با گذاشتن مثلث هشدار را از فاصله مناسب (۷۰ ) متری پشت ماشین ... ادامه...


pibe.ir .
تنظیم فاصله در پارک دوبل - PIBE

چنانچه فاصله میان دو خودرو از ۵/۶ کمتر باشد ، دیگر به روش پارک دوبل نیز ... حال که در فاصله طولی و عرضی مناسب در کنار خودروی دیگر قرار گرفتید زمان دنده … ادامه...


govahinameplus.ir .
آموزش پارک دوبل - گواهینامه پلاس

Ordibehesht 31, 1399 AP — توجه داشته باشید که به صورت مستقیم با فاصله 30 سانت و به اندازه ی یک ... زمان مناسب برای چرخاندن فرمان اول به هنگام پارک دوبل زمانی است که شما ... ادامه...


portalhamlonaghl.ir .
آموزش رانندگی - پارک دوبل | پرتال حمل و نقل iranway

پارک دوبل الف) ابتدا کنار ماشین پارک شده در خیابان با فاصله مناسب که نیم مترمی باشد ایست کرده به صورتی که فرمان و ... ادامه...


ranandegim.blog.ir .
آموزش رانندگی پارک دوبل :: آموزش آنلاین رانندگی و آیین نامه

هنرجویان عزیز اگر شما در اکثر مواقع در زدن پارک دوبل از جدول با فاصله زیاد پارک می کنید دو علت می ... 4-هوشیاری وعکس العمل مناسب نسبت به اعمال سایر رانندگان. ادامه...


salarlotfei.blogfa.com .
تیر ۱۳۹۲ - آموزش فنون رانندگی

۱-رعایت فاصله طولی و عرضی مناسب(پارک سی سانت ) ۲-خروج از پارک ورعایت حق ... پارک دوبل. پارک کردن اتومبیل بین دو اتومبیل پارک شده را پارک دوبل می گویند. ادامه...


farmooon.persianblog.ir .
آموزش گام به گام پارک دوبل - فرمون | استعلام خلافی خودرو

Tir 19, 1398 AP — آموزش گام به گام پارک دوبل پارک دوبل یکی از سنتی ترین چالش های ... مناسب اطمینان پیدا کردیم، نوبت به پیاده سازی گام به گام مراحل پارک دوبل می رسد. ... متر) با خودرویی که قصد پارک کردن پشت آن را دارید، فاصله گرفته و به اندازه ... ادامه...


udriver.ir .
آموزش پارک دوبل و دور دوفرمان - اولین سامانه آزمون آیین نامه در ایران

Dey 3, 1399 AP — جهت فیلم آموزش پارک دوبل و دور دو فرمان یا آموزش رانندگی عملی کلیک کنید ... چنانچه فاصله میان دو خودرو از ۵/۶ کمتر باشد ، دیگر به روش پارک دوبل ... ادامه...


drivingmaster.ir .
اموزش پارک جانبی(تخصصی و حرفه ای) - اموزش خصوصی رانندگی ...

Mordad 16, 1399 AP — یکی از عملکرد یک راننده خوب پارک کردن خودرو به فاصله ۳۵ یا ۴۰ یا ۳۵ ... فاصله دارید کمی به عقب بروید تا فاصله مناسب را برای خروج از پارک را داشته باشید . ... تنظیم فاصله در راننگی حرف اول رانندگی در اتوبان یا پارک دوبل یا در ... ادامه...ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر