موضوعات وبسایت : سوالات آیین نامه اصلی
سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

فرمان ماشین چند دور میچرخد

نویسنده : علیرضا | زمان انتشار : 16 بهمن 1400 ساعت 16:54

جهت درج تبلیغات با قیمت مناسب در این سایت میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید

@AlirezaSepandدر این پست یک مطلب با عنوان فرمان ماشین چند دور میچرخد را مطالعه خواهید کرد.

نحوه توقف به فاصله عرضی يك دست

سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

زمانی كه می خواهيم با فاصله عرضی يك دست كنار اتومبيلی كه پشت سر آن قصد پارك كردن را داريم توقف نماييم بايد از فاصله حداقل 30 متری راهنمای سمت راست را روشن كنيم و ضمن نگاه كردن به آينه وسط و سمت راست به نقاط كور آينه ها نيز پوشش بدهيم . ( سرمان را به سمت راست بگردانيم تا نقاطی كه در آينه ديده نمی شود را ببينيم ) و پی از اطمينان از اينكه خطری وجود ندارد سرعت خود را كم كرده و با حداقل سرعت ( دنده 1 يا دنده 2 ) از فاصله دور در امتداد اتومبيل قرار گرفته و نوك خط برجسته وسط كاپوت را با محل برخورد آسفالت و لاستيك سمت چپ اتومبيل كه می خواهيم پشت سر آن پارك كنيم به اندازه 50 سانتی متر فاصله تنظيم كرده و كنار اتومبيل مورد نظر توقف كنيم طوری كه حتی المقدور آينه سمت راست ما از آينه سمت چپ اتومبيل فوق رد شود و حد اكثر به اندازه ای جلو می رويم كه داشبورد ما به نوك گلگير سمت چپ اتومبيل كناری برسد ( يعنی اينكه اتومبيل ما به اندازه يك كاپوت از اتومبيلی كه با آن فاصله عرضی 50 سانتی متر يا فاصله عرضی يك دست را تنظيم كرده ايم جلوتر باشد )اگر طول اتومبيلی كه می خواهيم پشت سر آن پارك كنيم از طول اتومبيل ما كمتر باشد ( مانند رنو و پرايد و فولكس و ژيان و ... ) به اندازه يك كاپوت بايد جلوتر از اتومبيل كناری باشيم ولی در صورتی كه طول اتومبيلی كه می خواهيم پشت سر آن پارك كنيم به اندازه پيكان باشد يا اينكه طول آن بيشتر از پيكان باشد ديگر نيازی نيست كه به اندازه يك كاپوت از آن جلوتر برويم و فقط تا جايی جلو می رويم كه بتوانيم انتهای اتومبيلی كه مي‌خواهيم پشت سر آن پارك نماييم را در شيشه بزرگ اتومبيل خودمان ببينيم ( مانند مينی بوس و كاميون و وانت و نيسان و ... )

پس بنابراين فاصله عرضی يك دست را بايد از فاصله دور تنظيم كنيم و بهترين رو ش اين است كه از فاصله 20 متری نوك خط برجسته وسط كاپوت اتومبيل خودمان را با محل برخورد آسفالت و لاستيك اتومبيلی كه می خواهيم پشت سر آن پارك نماييم ( لاستيك های سمت چپ به اندازه 50 سانت فاصله بدهيم و كنار آن توقف كنيم .

قسمت اول پارك دوبل
قسمت اول همان انجام كار يك پارك 30 سانت كنار اتومبيل جلويی است و در ضمن بايد به اندازه يك كاپوت جلوتر از اتومبيل بغلی بايستيم.

قسمت دوم پارك دوبل ( فرمان اول )
خوب حالا ما با فاصله عرضی يكدست يا 45-30 سانتيمتر كنار اتومبيلی كه می خواهيم پشت سر آن پارك كنيم توقف كرديم و به اندازه يك كاپوت نيز از آن جلوتر هستيم در ضمن اتومبيل ما در داخل خيابان صاف بوده و فرمان ما نيز صاف است بنابراين از روشن بودن راهنمای سمت را مطمئن شده و با دقت و مراقبت كامل رو به عقب به صورت لاك پشتی حركت می كنيم .

اين سوال مطرح می شود كه چه زمانی فرمان اتومبيل خود را سمت راست بچرخانيم كه بدنه اتومبيل ما با اتومبيل كناری برخورد نكند بهترين و مطمئن ترين لحظه برای چرخاندن فرمان به سمت پارك يا سمت راست ( كه به آن فرمان اول می گوييم ) زمانی است كه ما انتهای اتومبيلی كه می خواهيم پشت سر آن پارك كنيم را در گوشه شيشه مثلثی عقب ( شيشه 3 گوش يا شيشه لچكی ) ببينيم و اين لحظه بهترين موقع برای چرخاندن فرمان اول ( به سمت راست ) می باشد و به ما اطمينان می دهد كه بدنه اتومبيل ما با اتومبيل كناری اصلا برخورد نمی كند و حركت ما هنگام چرخاندن فرمان اول بايد خيلی سريع بوده و به آخر سمت راست برسد. نحوه چرخاندن فرمان اول كه قسمت دوم پارك دوبل ما را تشكيل می دهد در همه روشهايی كه در پارك دوبل انجام می دهيم به همين روش می باشد يعنی استفاده از لچكی عقب مبنای شروع فرمان اول می باشد. بنابراين در قسمت دوم كه فرمان اول را تماما به سمت راست می چرخانيم، نصف اتومبيل ما به صورت دنده عقب وارد محوطه پارك می شود.

نكته مهم : ديدن انتهای اتومبيل كناری تضمين می كند كه با شروع فرمان اول قسمت عقب اتومبيل ما با اتومبيل كناری برخورد نمی كند.

قسمت سوم پارك دوبل ( فرمان دوم )
در مرحله قبل فرمان اول اتومبيل را به قصد داخل كردن انتهای اتومبيل به سمت كنار خيابان يا سمت راست چرخانديم اما بايد بدانيم تا كجا و چه وقت بايد اين مرحله را ادامه دهيم تا اتومبيل ما به جدول برخورد نكند.

پس از آنكه موازات اتومبيل جانبی پارك كرده و با دنده عقب انتهای اتومبيل كناری را در شيشه ی لچكی عقب مشاهده كرديم و تمام فرمان را به سمت راست چرخانديم با همان حركت آهسته لاك پشتی به عقب رفته تا انتهای اتومبیل جانبی را از وسط شیشه جلو(سمت شاگرد) مشاهده کنیم.

اگر به جدول برخورد مي‌كنيد
هنرجويان عزيز در صفحات قبل گفته شد كه اگر شما از كنترل كلاج خوبی برخوردار نباشيد قادر به انجام پارك دوبل صحيح نخواهيد بود چرا كه با آزاد كردن كلاج اضافه با اتومبيل مورب شما شتاب ناگهانی به اتومبيل داده و ديگر فرصت چرخاندن فرمان را نداريد و با يك لحظه چشم به هم زدن اتومبيل شما به جدول برخورد خواهد كرد.

لذا توصيه می شود اگر مشكل پارك دوبل شما برخورد با جدول است در مرحله ی آخر يعنی فرمان دوم برای كنترل شتاب اتومبيل و جلوگيری از پرت شدن اتومبيل به سمت جدول يك مرتبه بين كار ايست نماييد تا اگر سرعت شما بيش از سرعت لاك پشتی كند شود. شما با اين كار فرصت بيشتری برای چرخاندن فرمان دوم به خود می دهيد و امكان برخورد با جدول فوق العاده كم مي‌شود.
    
 اگر از جدول فاصله مي‌گيريد
هنرجويان عزيز اگر شما در اكثر مواقع در زدن پارك دوبل از جدول با فاصله زياد پارك می كنيد دو علت می تواند داشته باشد كه با كمی توجه و دقت حل شدنی است :
يا اينكه شما از ترس افتادن در جوی كنار خيابان نشانه‌ی قدرت تا اندازه لازم نبرده و زودتر از زمان لازم اقدام به برگرداندن فرمان می كنيد. در اين صورت شما بايد با درخواست مربی خود در محل هايی تمرين به پارك دوبل نماييد كه جوی عريض داشته باشد تا ترس شما از انداختن اتومبيل در جوی كنار خيابان بريزد .

يا اينكه در چرخاندن فرمان دوم بسيار تندتر از حد معمول عمل می كنيد. در اين صورت به توضيح زير توجه نماييد : توجه داشته باشيد كه فرمان پرايد وقتی كه از راست كاملا بخواهد به چپ بچرخد فقط 3/5 دور يا نزديك به 4 دور می باشد شما بايد توجه داشته باشيد كه اين 4 دور فرمان را بايد در طول مسير تقسيم كرده و از بسيار سريع چرخاندن فرمان خودداری نماييد. البته نه آنقدر كند كه به جدول برخورد كنيم .

حال كه تا اين مرحله رسيده‌ايد چرا خرابی پارك دوبل خود را در همان آزمون اول اصلاح نمی كنيد و در آزمون مرحله دوم قبول می شويد؟!! آيا حيف نيست با كمی توجه بيشتر هنرجويی كه از تسلط به كلاج خوبی برخوردار است در آزمايش دوم قبول شود؟

در پارك دوبل فقط سه حالت پيش می آيد: - برخورد با جدول . - فاصله استاندارد تا جدول. - فاصله زياد تا جدول


می توانيد با كمی دقت هر دو مورد غير استاندارد فاصله پارك دوبل را به حالت استاندارد يعنی 30 تا 45 سانتی متر تبديل كنيد. چطور ؟

در مرحله آخر پارك دوبل می توانيد از 4 دور فرمان اتومبيل پس از چرخاندن 2 دور يعنی زمانی كه چرخهای اتومبيل حالت مستقيم شد ايست نماييد نه آنقدر طولانی كه موجب اعتراض آزمون گيرنده شود . پس از ايست كردن حالا با يك كارشناسی با تجربه ی خودتان برای 2 دور باقی مانده تصميم تازه بگيريد . اگر حس كرديد كه اتومبيل شما در حالت اول يعنی نزديك به اتومبيل می باشد و امكان برخورد وجود دارد 2 دور باقی مانده ی فرمان را خيلی سريع  انجام داده تا احتمال برخورد با جدول از بين برود .

اگر حس كرديد كه اتومبيل شما در حالت دوم يعنی فاصله ی نرمال استاندارد از جدول قرار گرفته چه بهتر. 2 دور باقيمانده فرمان را همان حالت نرمال و با سرعت نرمال می چرخانيد تا پارك دوبل شما کامل و بی نقض انجام شود و اما اگر حس كرديد كه اتومبيل شما در حالت سوم يعنی فاصله زياد از جدول قرار می گيرد ( نشانه اين است كه قسمتی از اتومبيل شما از اتومبيل جلويی بيرون تر خواهد بود ) می توانيد در اين حالت 2 دور باقيمانده ی فرمان را بسيار كند عمل كرده تا اتومبيل شما با اتومبيل جلويی مقابل هم قرار گيرد .

هنرجويان محترم می توانند در زمان مسلط شدن به پارك دوبل از نقاطی كه در زير دستگيره ی درب عقب قرار دارد استفاده نمايند. خاصيت اين نكته اين است كه هر چه نشانه ی ما از سطح زمين ارتفاع كمتری داشته باشد نتيجه ی بهتری در پارك خواهيم گرفت. بهترين نشانه پايين تر از دستگيره‌ی درب عقب همان زه مشكی رنگ چسبيده به بغل پرايد می باشد . يعنی بايد سر زه کنار پرايد به جوی كنار خيابان رسيده باشد تا فرمان دوم را شروع به چرخاندن نماييم .

 7.JPG8.JPG

 مواردی که افسر در هنگام آزمایش دور یک فرمانه مد نظر قرار می دهد:
1-تسلط به کلاج ، گاز و فرمان
2-حرکت به دنده عقب با دقت و مراقبت و کنترل کامل
3-رعایت فاصله طولی و عرضی مناسب
4-هوشیاری وعکس العمل مناسب نسبت به اعمال سایر رانندگان

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟


منبع: guilandr.ir

برچسب ها : فرمان ماشین میچرخد


سایر منابع و مطالب مرتبط با فرمان ماشین چند دور میچرخد [ برای قرار گرفتن در این لیست از صفحه تماس با ما اقدام کنید ]
guilandr.ir .
راه و علائم راهنمایی و رانندگی - آموزش آنلاین رانندگی و آیین نامه

در هنگام پارک کردن فرمان را به سمت راست(جهت عقربه های ساعت)می چرخانیم طوری که ... در وضعیتی باشندکه در صورت حرکت غیر منتظره ماشین به سمت حاشیه راه کشانده شود ... می شود قبل از انجام دور دو فرمان چند دقيقه ای مجددا حركت لاك پشتی تمرين شود . ادامه...


forum.p30world.com .
با هر دور فرمان چرخ جلو چند درجه می چرخد - P30World Forums ...

Esfand 21, 1396 AP — سلام دوستان من یک سوال دارم . با هر دور فرمان در ماشین های مختلف چرخ چند درجه می چرخه ؟ مثلا ماشین پراید و تیبا ؟ توی نسخه های هیدرولیک تعداد دور ... ادامه...


1car.ir .
نحوه کارکرد فرمان خودرو :: وان کار

Farvardin 1, 1393 AP — برای آنکه خودرو به نرمی دور بزند، هر چرخ بایستی حول دایره ی متفاوتی بچرخد. از آنجایی که چرخ داخلی حول دایره ای با شعاع کوچکتر می چرخد، این چرخ ... ادامه...


www.amoozeshnima.blogfa.com .
دنده عقب: - آموزش گام به گام رانندگی

بهتر است ابتدا اتومبیل و فرمان اتومبیل را موقع پارک کردن صاف کنید تا چرخها و ... گرامی فرمان اتومبیل حدودا 2 دور به سمت راست و حدودا 2 دور به سمت چپ میچرخد،پس ... که اتومبیل شما موقع پارک کردن چند متر صاف حرکت کند چون اگه فرمان را یک دور به ... ادامه...


www.khodrotak.com .
آموزش رانندگی برای خیلی مبتدی ها! - خودروتک

Mehr 25, 1397 AP — هر چقدر سرعتتان کمتر باشد با چرخش فرمان کمتری، ماشین دور می زند ولی اگر سرعت ... اگر چند بار این کار را کنید تسلطتان بر پدال به شدت ارتقا می‌یابد و ... می‌چرخد، پدال کلاچ اش خیلی سخت و سفت است و ترمزش نیز ضمخت است! ادامه...


www.khodrotak.com .
چگونه دور درجا بزنیم؟ + تصاویر - خودروتک

Azar 6, 1397 AP — دور درجا زدن با ماشین که به انگلیسی با نام دونات doughnut یا donut شناخته ... دونات می گویند چون ماشین مانند دونات (پیراشکی) دایره وار به دور خود می چرخد و ... می کند چرخ های ماشین را در زاویه 45 درجه بچرخانید; چند بار به ایجاد این دایره ... همین که دارید فرمان را می چرخانید کلاچ را تا ته فشار دهید و ترمز دستی را بکشید. ادامه...


fa.wikipedia.org .
رانندگی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

وقتی ماشین مقدار کمی به جلو رفت پا را از روی گاز برمی‌داریم و فقط با همان مقدار کم کلاچ فرمان را به چپ می‌چرخانیم و دور می‌زنیم و بعد سر ماشین را صاف می‌کنیم و در ... ادامه...


www.driving.blogfa.com .
راهنمایی و رانندگی - BLOGFA

اگر خیلی واضحه که اینجا می تونید پارک کنید( مثلاً اندازه چند تا ماشین جای خالی هست) که هیچ. اما اگر فکر ... 5-‌ پس از دور زدن فرمان خودرو صاف حرکت عادی انجام می‌گردد. ادامه...


udriver.ir .
آموزش پارک دوبل و دور دوفرمان - اولین سامانه آزمون آیین نامه در ایران

Dey 3, 1399 AP — آموزش پارک دوبل و دور دوفرمان. جهت فیلم آموزش پارک دوبل و دور دو فرمان یا آموزش رانندگی عملی کلیک کنید ... 4- پلاک ماشین مقابل قابل رویت باشد. ادامه...


khodrobartar.com .
میزان فرمان و تنظیم فرمان خودرو در خانه؛ آموزش گام به گام ...

Shahrivar 1, 1395 AP — اموزش جلوبندی ماشین و نحوه تنظیم فرمان و زاویه چرخ جلو و آموزش میزان ... کار باید صبر و حوصله داشته باشین و هر بار فقط نیم دور یا کمتر میله رو ... ادامه...


reglazh.com .
فرمان خودرو و تعمیر آن | رگلاژ

Bahman 16, 1397 AP — در صورتی که این تسمه پاره شود، پمپ از کار می‌افتد و فرمان به سختی می‌چرخد (مانند حالتی که اتومبیل خاموش است). مشکل در جعبه فرمان (یا مارپیچ و ... ادامه...


www.rali80.loxblog.com .
تکنیک های رانندگی - رانندگی رالی

دست فرمان,تکنیک های رانندگی, رانندگی رالی. ... این تکنیک چند حالت داره که با انجام هر کدوم ااز اون حالت ها چرخ های جلو یا عقب ماشین حول محور چرخ های ... وقتی که چرخیدن ماشین به دور خود سرعت گرفت با فشار دادن آرام پدال ترمز سرعت ماشین را کنترل نمایید. ... همانطور که ماشین شما می چرخد باید آرام آرام فرمان را برگردانید و صاف کنید. ادامه...


www.bargozideha.com .
پارک دوبل با پراید - برگزیده ها

اگر خیلی واضحه که اینجا می تونید پارک کنید( مثلاً اندازه چند تا ماشین جای خالی ... گرامی فرمان اتومبیل حدودا 2 دور به سمت راست و حدودا 2 دور به سمت چپ میچرخد،پس ... ادامه...


nimkelaj.com .
آموزش حرکت با دنده عقب - آموزش رانندگی خصوصی - نیم کلاج

دنده عقب پیش از شروع حرکت با دنده عقب بایستی برای تقویت و تسلط فرمان توسط دست چپ به مدت 15 ... مانند دور دو فرمان، پارک دوبل و پارک خودرو در پارکینگ. ادامه...


www.zfiran.ir .
چرا فرمان خودرو به طرفین می‌کشد؟ - شرکت زرین فن آور چرخشگر

به این اتفاق در علم مکانیکی، انحراف فرمان یا کشیدن ماشین گفته می‌شود. حین کارشناسی فنی خرید ماشین، حتما باید وضعیت جلوبندی خودرو بررسی شود. ... گاهی ممکن است چندین و چند بار اقدام به تعمیر جلوبندی خودرو خود کرده باشید. اما پس از گذشت ... ادامه...


karnameh.com .
جعبه فرمان چیست و چه وظیفه‌ای در خودرو دارد؟ - وبلاگ کارنامه

Mehr 26, 1399 AP — برای شناخت کامل سیستم فرمان، نیاز به شناخت جعبه فرمان داریم. ... سگ دست روی سیبک‌ها، به داخل یا خارج می‌چرخد و این حرکت سبب پیچیدن چرخ‌ها و به چپ یا راست می‌شود. ... بنابراین به سرنوشت خلف خود دچار و در بین قطعات از دور خارج شده قرار گرفته است. ... بنابراین چند سالی می‌شود که از رده خارج محسوب می‌شود. ادامه...


www.donyayekhodro.com .
چگونه بدون دردسر دور ۱۸۰ درجه بزنیم ؟ - اخبار خودرو

Esfand 29, 1395 AP — به کلاچ فشار بیاورید، فرمان را بچرخانید دقیقا در وسط چرخش، موقعی که آرنج ... دنده یک را پیدا کنید وقتی جلوی خودرو به سرعت می‌چرخد، دنده یک را ... ادامه...


alidriving.blogfa.com .
دنده عقب - آموزش خصوصی رانندگی _آموزش رانندگی_تهران

راست کشيده خواهد شد اما در حرکت به جلو با چرخاندن فرمان به سمت چپ جلوي ماشين به سمت ... براي حرکت دنده عقب کامل بوده ولي براي ديدن کامل تر بايستي هر چند یکبار از ... عقب رفتن بهترين راه اين است که شما به دور و انتهاي کوچه نگاه کنيد و دنده عقب ... ادامه...


gtshina.ru .
نحوه چرخش با ماشین یک راننده تازه کار خطاها و مشکلات احتمالی

Esfand 20, 1398 AP — به عنوان مثال ، ماشین ابتدا به مدت طولانی می لغزد ، فرمان چرخانده می شود و در برخی از ... دور زدن. برای پیچیدن سریع ، چرخ های جلو را به سمت زمین فشار دهید تا بیشترین ... در نظر گرفتن دستورالعمل های گام به گام در تمرین "90 درجه می چرخد": ... در همان امتحان ، سمت چپ چرخ جلو چند میلی متر از این مخروط فاصله داشت ، اما در ... ادامه...


testdriving.ir .
آموزش پارک دوبل صحیح و ساده -【نحوه پارک دوبل】testdriving.ir

آموزش کنترل فرمان در پارک دوبل صحیح از دیگر ارکان مهم است ... اکنون باید دنده عقب گرفته شده و ماشین را به سمت عقب حرکت دهیم تا زمانی که انتهای ... با حرکت نیم کلاچی (حرکت ۱۰ یا ۲۰ سانتی متری) فرمان خودرو را با سرعت بالا، ۲ – ۵/۱ دور به ... از من چند تا دور یک فرمان چند تا ایست تقاطع و یک دوبل و چند موردم پارک کنار جدول گرفت ... ادامه...


magcars.ir .
بعد آموزش رفع صدای تق تق فرمان ماشین هنگام چرخش + تصاویر آن

فرمان ماشین سیستم دنده شانه ای ، سیستم دنده شانه ای Rack و پینیون می باشد . ... در فرمان الکتروهیدرولیکی هر چند مسئله مستقل بودن از موتور خودرو تخقق یافته است ... ادامه...


www.a-t-c.ir .
سیستم فرمان - مرکز تنظیم موتور امین - ATC آشنایی بیشتر با ...

سیستم فرمان ، در این مقاله به بررسی اجزای مختلف سیستم فرمان مکانیکی می پردازیم. ... با چرخش میل فرمان و پینیون، انتهای آن که دارای چرخ دنده است، روی دندانه‌های شانه می‌چرخد و باعث می‌شود تا شانه ... در این جعبه فرمان، دور محور دندانه‌ای یک محفظه قرار گرفته که ساچمه‌ها در داخل آن و روی محور ... در اینجا چند لینک جالب برای شما گذاشته ایم. ادامه...


www.golfitsa.co.za .
چرخ راست تا وقتی - سنگ شکن

چند وقتی می شه وقتی من فرمون رو تا آخر به سمت راست می چرخونم موقع برگشت از ... وقتی که چرخ دنده می چرخد میله دنده را به چپ یا راست می لغزاند بسته به آنکه شما فرمان را به ... ماشین به سمت راست میره پس باید میله ی چرخ راست رو کمی ( حدود ربع دور یا ... ادامه...ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر