موضوعات وبسایت : سوالات آیین نامه اصلی
سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

بیرون امدن از پارک بین دو ماشین

نویسنده : نازنین رحمانی | زمان انتشار : 07 اسفند 1399 ساعت 12:09

پارک کردن بین دو خودرو:

سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

ابتدا با زدن راهنمای سمت راست و با 50 سانتی متر فاصله جانبی و در موازات خودروی پارک شده به صورتی قرار میگیریم که آیینه ی سمت راست خودرو ی ما با ابتدای خودروی پارک شده برابر گردد و با دنده ی عقب و در حالی که دو دستمان بر روی فرمان است به پشت سر نگاه میکنیم و مقداری با فرمان صاف به عقب میرویم تا به محض اینکه از پنجره مثلثی شیشه ی عقب انتهای خودروی پارک شده دیده شد بدون توقف فرمان را کاملا به سمت راست میچرخانیم و داخل میشویم تا زمانی که نیمه شیشه سمت راست خودروی ما که در راستای چراغ عقب خودروی پارک شده واقع شد بعد از ایست کوتاهی ضمن حرکت مجدد خودرو فرمان را کاملا به سمت چپ میچرخانیم و داخل میشویم تا زمانی که خودروی ما صاف شد ایست میکنیم مرشوط اینکه 5 مورد زیر رعایت شده است .

1- در حریم 15 متری تابلو ها و مکان های ممنوعه پارک نکرده باشیم یا قبل از پارک به آزمون گیرنده اعلام میکنیم

2- خودروی ما با جدول موازی باشد.

3- فاصله با جدول 45 سانتی متر باشد.

4- پلاک ماشین مقابل قابل رویت باشد.

5- سطح آسفالت بین 2 خودرو قابل رویت نباشد.

برای خروج از پارک دوبل:

برای خروج از پارک دوبل با راهنمای سمت چپ و با دنده ی یک 20 سانتی متر که حرکت کردیم ایست میکنیم و با کنترل آیینه ها و رعایت حق تقدم از پارک خارج میشویم.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر