موضوعات وبسایت : سوالات آیین نامه اصلی
سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

ایین نامه موتور سیکلت

ایین نامه موتور سیکلت

نویسنده : محمد پارسایی | زمان انتشار : 07 اسفند 1399 ساعت 11:39

نمونه سوالات آیین نامه موتور سیکلت | تیم طراحی نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی ایرانیان جهت آمادگی هرچه بیشتر شما عزیزان در آزمون گواهینامه موتور سیکلت طبق کتاب جدید آیین نامه راهنمایی و رانندگی نمونه سوالات آیین نامه موتور سیکلت را تهیه و تنظیم نموده است شما عزیزان متقاضی شرکت در امتحان گواهینامه موتور سیکلت می توانید با مطالعه نمونه سوالات آیین نامه موتور سیکلت وب سایت ایرانیان با سوالات آزمون اصلی آیین نامه موتور سیکلت آشنا شوید و درجلسه امتحان هیچگونه استرسی نخواهید داشت.

سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%AA.jpg

دانلود سوالات آیین نامه موتور سیکلت

✅چند مورد از نمونه سوالات آیین نامه موتور سیکلت

کدام نوع موتور سیکلت برای استفاده در جاده های صاف و آسفالته طراحی شده و داری چرخ های کوچک و بدنه اسپرت و فانتزی می باشد؟
۱- موتورکراس
۲- تریل
۳- اسکوتر
۴- تورینگ
✅پاسخ: شماره ۳


کلیدی ترین ابزار در کنترل موتور سیکلت چیست؟
۱- فرمان
۲- پدال دنده
۳- پدال ترمز
۴- کلاچ
✅پاسخ: شماره ۱


نور چراغ جلو و عقب باید از چند متری دیده شود؟
۱- ۱۰۰ متری
۲- ۱۵۰ متری
۳- ۲۰۰ متری
۴- ۳۰۰ متری
✅پاسخ: شماره ۲


راهی است که در برخورد با راه دیگر به طور معمول عریض تر است و با نصب علائم راهنمایی و رانندگی اصلی تلقی می گردد؟
۱- جاده اصلی
۲- جاده فرعی
۳- آزاد راه
۴- بزرگراه
✅پاسخ: شماره ۱


عبور موتور سیکلت و موتور گازی و دوچرخه سوار از پیاده رو وسط دسته جات و بازار …………؟
۱- مجاز است
۲- ممنوع است
۳- در صورت خلوت بودن مجاز است
۴- سرعت کم و احتیاط مجاز است
✅پاسخ: شماره ۲


اگر آینه درست تنظیم شده باشد……………را در آن خواهید دید.
۱- قسمتی از سر و گردن
۲- قسمتی از شانه و بازویتان
۳- بازویتان
۴- ساق دستتان
✅پاسخ: شماره ۲


در شرایط یخبندان چگونه می توان از لغزش چرخ های موتور سیلکت جلوگیری کرد؟
۱- سفت گرفتن فرمان
۲- با دنده سنگین و سرعت کم
۳- با دنده سبک و سرعت کم
۴- ترمز جلو استفاده شود
✅پاسخ: شماره ۲


باربند در عقب موتور سیکلت به چه منظوری استفاده می شود؟
۱- جهت نشستن کودکان
۲- جهت نشستن سرنشین اضافی
۳- جهت قراد دادن و بستن بار اضافی
۴- جلوگیری از آسیب موتور سیکلت هنگام تصادف
✅پاسخ: شماره ۳


عامل مهم در کنترل موتور سیکلت کدام مورد می باشد؟
۱- ابعاد
۲- وزن موتور سیکلت
۳- راننده
۴- همه موارد
✅پاسخ: شماره ۴


موتور سوار می تواند به طور کامل به آینه ها اطمینان کند؟ چرا؟
۱- خیر زیرا آینه ها تمام فضای پشت سر شما را پوشش نمی دهد
۲- بله زیرا آینه ها تمام فضای پشت سر شما را پوشش می دهد
۳- خیر زیرا تصویر در آینه نزدیکتر نشان داده می شود
۴- خیر زیرا تصویر در آینه دور تر نشان داده می شود
✅پاسخ: شماره ۱


به منظور حفظ کنترل صحیح بر روی پدال های دنده و ترمز عقب، کدامیک از موارد زیر اهمیت زیادی دارد؟
۱- پوشیدن کفش های مناسب
۲- پوشیدن لباس های مناسب
۳- تنظیم کردن آینه
۴- پوشیدن کلاه کاسکت
✅پاسخ: شماره ۱


در هنگام رانندگی چنانچه متوجه بوی بنزین شدید از موتور سیکلت شدید کدامیک از موارد زیر را باید رعایت کنید؟
۱- بوی بنزین شدید مشکلی پیش نمی آورد
۲- با احتیاط رانندگی می کنیم
۳- توقف نموده تا بودی بنزین از بین برود
۴- توقف نموده و مسئله را کاملا بررسی می نماییم
✅پاسخ: شماره ۴


سوار کردن کودکان ……… در جلوی موتورسیکلت ممنوع است.
۱- کمتر از ۷ سال
۲- کمتر از ۱۰ سال
۳- کمتر از ۱۲ سال
۴- هر سنی
✅پاسخ: شماره ۴


برای سبقت از موتور سیکلت و دوچرخه کدام گزینه باید در نظر گرفته شود؟
۱- فضای کمتری برای وسیله نقلیه در نظر گرفته شود
۲- با سرعت بیشتری سبقت می گیریم
۳- فضای بیشتری برای وسیله نقلیه در نظر می گیریم
۴- با بوق زدن راه را باز می کنم
✅پاسخ : شماره ۳


هنگام گردش و تغییر مسیر با موتور سیکلت در راهی که دارای خط کشی است، از چه فاصله ای باید راهنما زد؟
۱- ۱۰۰ متری
۲- ۱۵۰ متری
۳- ۷۰ متری
۴- ۳۰ متری
✅پاسخ: شماره ۱


در حین موتور سواری چه موقع می توایند از تلفن همراه استفاده کنید؟
۱- نیاز به انجام تلفن ضروری باشد
۲- وسیله نقلیه دارای دنده اتوماتیک باشد
۳- مهارت کافی داشته و فرمان را با یک دست بگرید.
۴- هیچ وقت
✅پاسخ: شماره ۴


حمل بار به معنای اصطلاحی آن برای موتورسیکلت………
۱- مجاز است
۲- مجاز نیست
۳- در حد متعارف مجاز است
۴- قانونی برای آن تعریف نشده است
✅پاسخ: شماره ۲


حرکت گروهی موتورسیکلت ها در معابر شهری……..
۱- مجاز است
۲- ممنوع است
۳- با رعایت قوانین مجاز است
۴- در شب مجاز است
✅پاسخ: شماره ۲


در حرکت گروهی موتور سیکلت ها در جاده، فاصله ایمن را بنابر قانون…………رعایت کنید.
۱- دو ثانیه
۲- سه ثانیه
۳- پنج ثانیه
۴- حق تقدم عبور
✅پاسخ: شماره ۱


در صورتی که در حادثه ای، قفسه سینه بیمار حرکت می کند اما جریان هوا شنیده یا احساس نشود نشانه چیست؟
۱- انسداد ریه و رسیدگی فقط توسط دکتر متخصص
۲- انسداد راه هوایی و باید راه هوایی را باز کرد
۳- ایست قلبی و تماس با اورژانس
۴- هیچ کدام
✅پاسخ: شماره ۲


منظور از کشیدن دنده معکوس چیست؟
۱- کاهش دنده از سبک به سنگین در شرایط عادی
۲- کاهش دنده از سبک به سنگین در شرایط غیر معمول
۳- کاهش دنده از سنگین به سبک در شرایط عادی
۴- کاهش دنده از سنگین به سبک در شرایط غیر معمول
✅پاسخ: شماره ۲


رفتارهای نابهنجار ترافیکی باعث ایجاد چه مشکلی می گردند؟
۱- پرخاشگری اجتماعی و ترافیکی
۲- مشکلات روحی و روانی
۳- مشکلات ترافیک و شخصیتی
۴- ایجاد آلودگی صوتی و آلودگی هوا
✅پاسخ: شماره ۱


منظور از فاصله ۵ ثانیه ای، فاصله ایست که …………
۱- وسیله نقلیه شما در مدت ۵ ثانیه طی می کند
۲- وسیله نقلیه شما در مدت ۵ ثانیه به سرعت مورد نظر می رسد
۳- وسیله نقلیه شما در مدت ۵ ثانیه مسافت ۵۰۰ متر را طی می کند
۴- هیچکدام
✅پاسخ : شماره ۱


اولین کاری که در یک صحنه تصادف باید انجام داد کدام مورد است؟
۱- جلوگیری از وقوع حادثه دیگر
۲- حفظ صحنه تصادف
۳- خروج مصدومان
۴- روشن کردن فلاشر های خودرو
✅پاسخ: شماره ۱


کم کردن دنده نسبت به افزایش دنده……… است.
۱- دشوارتر
۲- آسانتر
۳- تفاوتی ندارد
۴- امکان پذیر
✅پاسخ: شماره ۱


چه کسانی مجاز به هدایت ترافیک هستند؟
۱- نیروی کمکی
۲- تشخیص خودمان
۳- رانندگان دارای گواهینامه پایه یک
۴- پلیس راهنمایی و پلیس مدرسه و کارگران تعمیرات
✅پاسخ : شماره ۴


وظیفه سیم ترمز چیست؟
۱- حرکت موتور
۲- روشن کردن چراغ ترمز
۳- انتقال نیرو
۴- همه موارد
✅پاسخ: شماره ۳


ممکن است رانندگان پشت سر موتورسیکلت در روز، متوجه ترمز گرفتن موتور سیکلت نشوند، چه راه کاری پیشنهاد می کنید؟
۱- فشردن متناوب پدال ترمز
۲- روشن کردن راهنما
۳- فشردن پایدار پدال ترمز
۴- استفاده از بوق
✅پاسخ: شماره ۱


در هنگام سر خوردن چرخ عقب موتور سیکلت به هر سمت، فرمان را باید…….؟
۱- به همان سمت سر خوردن بگیرید
۲- به سمت مخالف سر خوردن بگیرید
۳- رها کرد و ترمز گرفت
۴- فرمان را باید محکم گرفت
✅پاسخ: شماره ۱


قبل از ترک موتور سیکلت مطمئن شوید که ……..؟
۱- موتور سیکلت در دنده یک قرار گرفته باشد
۲- چرخ جلو قفل شده باشد
۳- سوئیچ را برداشته باشید
۴- همه موارد
✅پاسخ: شماره ۴


هنگام حرکت در پشت سر یک اتومبیل همیشه در مسیری حرکت کنید که از طریق…….. سایر وسایل نقلیه در میدان دید آن ها قرار بگیرید.
۱- آینه بغل
۲- آینه جلو
۳- پنجره کناری
۴- همه موارد
✅پاسخ: شماره ۲


چه زمانی تایر موتور سیکلت نیاز به تعویض دارد؟
۱- ارتفاع آج به کمتر از ۱ میلیمتر برسد
۲- ارتفاع آج به کمتر از ۲ میلیمتربرسد
۳- ارتفاع آج به کمتر از ۳ میلیمتر برسد
۴- هر سال یکبار
✅پاسخ: شماره ۱


رانندگی با موتور سیکلت نیازمند …… است که بدون رعایت آن ها، رانندگی ایمن امکان پذیر نمی باشد.
۱- آمادگی جسمانی
۲- مهارت کافی
۳- تمرکز
۴- همه موارد
✅پاسخ: شماره ۴


از پای چپ برای کنترل چه چیزی استفاده می شود؟
۱- گاز
۲- تمرز عقب
۳- کلاچ
۴- پدال دنده
✅پاسخ: شماره ۴


موتور سوار به دلیل استفاده از تمامی اعضای بدن در رانندگی به ویژه ….. و ……باید از سلامت جسمانی بهره مند باشد.
۱- دست و پا
۲- دست و چشم
۳- پا و چشم
۴- دست و گوش
✅پاسخ: شماره ۱


میزان سطوح تماس وسیله با زمین و تعادل موتور سیکلت، رابطه ……… با یکدیگر دارند، یعنی هر چه سطح اتکا… باشد، تعادل وسیله نیز……می یابد.
۱- مستقیم – کمتر-افزایش
۲- عکس – بیشتر- افزایش
۳- مستقیم – کمتر- کاهش
۴- مستقیم- کمتر- افزایش
✅پاسخ: شماره ۳


بیشترین نوع آلودگی وسایل نقلیه موتوری کدام است؟
۱- آلودگی دیداری
۲- آلودگی شنیداری
۳- آلودگی هوا
۴- همه موارد
✅پاسخ: شماره ۳


هنگام تصادف از بغل یا واژگونی، اولین قسمتی که بیشتر آسیب می بیند …… و …… است.
۱- ساق و مچ دست
۲- سرو گردن
۳- ساق و مچ پا
۴- دست و پا
✅پاسخ: شماره ۳


در کدام نوع موتور سیکلت فاصله بین دو چرخ زیاد و ارتفاع زین کم و دستگیره ها بلند می باشند؟
۱- مسافرتی
۲- ورزشی یا مسابقه ای
۳- کروز یا تفریحی
۴- استاندارد یا شهری
✅پاسخ : شماره ۳


هنگام کچ کردن موتور سیکلت به منظور عبور از پیچ ها، سطح اتکا…. می یابد و باید سرعت را ….. داد.
۱- افزایش – کاهش
۲- کاهش – کاهش
۳- کاهش – افزایش
۴- افزایش – افزایش
✅پاسخ: شماره ۲


کدام نوع موتور سیکلت برای استفاده در جاده های صاف و آسفالته طراحی شده و دارای چرخ های کوچک و بدنه اسپرت و فانتری می باشد؟
۱- موتورکراس
۲- تریال
۳- اسکوتر
۴- تورینگ
✅پاسخ: شماره ۳


چرخ های موتورسیکلت به چه منظور به صورت پره ای ساخته می شود؟
۱- کاهش وزن
۲- کاهش قیمت
۳- حفظ منطقی استحکام
۴- همه موارد
✅پاسخ: شماره ۴


موتورهای دو زمانه به دلیل ……. منسوخ شده اند.
۱- قیمت بالا
۲- آلایندگی بالا
۳- قدرت کم
۴- همه موارد
✅پاسخ: شماره ۲


انتقال نیرو در ترمز جلو توسط….. انجام می شود.
۱- اهرم
۲- روغن ترمز
۳- سیم های فلزی
۴- پدال
✅پاسخ: شماره ۳


مهمترین بخش های سیستم انتقال قدرت …… و ……می باشد.
۱- کلاچ و گیربکس
۲- گیربکس و موتور
۳- چرخ ها و موتور
۴- زنجیر و گیربکس
✅پاسخ: شماره ۱


وظیفه کلاچ، قطع و وصل ارتباط میان …… و ….می باشد.
۱- بلوک موتور و چرخ ها
۲- بلوک موتور و گیربکس
۳- زنجیر چرخ و چرخ ها
۴- بلوک موتور و زنجیر چرخ
✅پاسخ: شماره ۲


میزان مناسب آزادی یا سفتی زنجیر چرخ باید چه مقدار باشد>
۱- ۱۵ میلیمتر
۲- ۱۰ میلیمتر
۳- ۲۵ میلیمتر
۴- ۵ میلیمتر
✅پاسخ: شماره ۱


بدترین نوع آسیب در تصادف موتورسیکلت از ناحیه …… و …… می باشد.
۱- دست و پا
۲- سر و گردن
۳- سر و قفسه
۴- سر و پا
✅پاسخ: شماره ۲


کدام قطع ولتاژ باتری را تا چند هزار برابر افزایش و سپس به شمع انتقال می دهد؟
۱- وایر شمع
۲- باتری
۳- دینام
۴- کوئل
✅پاسخ: شماره ۴


کلاه ایمنی استاندارد باید حداقل تا ……. درجه به هر طرف، تامین میدان دید نماید.
۱- ۴۵
۲- ۱۸۰
۳- ۳۶۰
۴- ۱۰۵
✅پاسخ: شماره ۴


چراغ نور پایین موتور سیکلت باید تا چه مسافتی را روشن نماید؟
۱- ۳۰ متر
۲- ۳۵ متر
۳- ۶۰ متر
۴- ۱۵۰ متر
✅پاسخ: شماره ۲


چرا باید از لباس های مخصوص موتورسواری با رنگ روشن استفاده کرد؟
۱- مقاومت بیشتر نسبت به رنگ تیره
۲- راحتی بیشتر نسبت به رنگ تیره
۳- زیبایی بیشتر نسب به رنگ تیره
۴- جلب توجه سایر رانندگان به خود و موتورسیکلت
✅پاسخ : شماره ۴


طبق قوانین و مقررات، موتورسواری بدون استفاده از ……….ممنوع است.
۱- دستکش مخصوص
۲- کلاه ایمنی
۳- عینک مخصوص
۴- کفش مخصوص موتورسواری
✅پاسخ: شماره ۲


چراغ نور بالا موتورسیکلت باید تا چه مسافتی را روشن نماید؟
۱- ۳- متری
۲- ۳۵ متری
۳- ۶۰ متری
۴- ۱۵۰ متری
✅پاسخ : شماره ۴


تایرهای موتورسیکلت باید نزدیک به …..میلمتر آج داشته باشد.
۱- یک
۲- ۲
۳- یک و نیم
۴- دو نیم
✅پاسخ: شماره ۱


صدای بوق موتورسیکلت باید حداقل از فاصله …….شنیده شود.
۱- ۱۰۰متری
۲- ۷۰ متری
۳- ۵۰ متری
۴- ۳۰ متری
✅پاسخ: شماره ۴


آسیب پذیرترین اعضا در موتورسواری عبارت اند از:……..
۱- دست ها، پاها، سر
۲- چشم ها، دست ها، بینی
۳- پاها، سر
۴- سرو دست ها
✅پاسخ: شماره ۱


جک بغل و وسط موتورسیکلت به ترتیب دارای ……… و …….. پایه می باشد.
۱- یک و دو
۲- دو و یک
۳- دو و دو
۴- یک و سه
✅پاسخ: شماره: ۱


معمولا کلید های چراغ های جلو و سمت …. و کلیدهای چراغ های راهنما در سمت ……… فرمان می باشد.
۱- راست – چپ
۲- چپ – راست
۳- چپ- چپ
۴- راست – راست
✅پاسخ: شماره ۱


کلاه ایمنی استاندارد، کلاهی است که دارای ………. باشد.
۱- مقاومت
۲- طلق جلو
۳- وزن کم
۴- مجوز سازمان ملی استاندارد ایران
✅پاسخ: شماره ۴


چرا راکب موتورسیکلت هنگام تصادف در معرض آسیب پذیری بیشتری می باشد؟
۱- سرعت زیاد موتورسیکلت
۲- سرعت زیاد خودرو
۳- حفاظ کمتر موتورسیکلت
۴- عدم استفاده از کلاه ایمنی
✅پاسخ: شماره ۳


۱-برای کدام مورد زیر باید از چراغ هشداردهنده (فلاشر) استفاده کرد؟
الف. زمانیکه در منطقه پارک ممنوع توقف کرده اید. ب. زمانیکه اتومبیل شما دچار نقص فنی شده است
ج. زمانیکه میخواهید به ترافیک پشت سر خود در مورد خطر اطلاع دهد
د. موارد ب و ج

✅پاسخ صحیح:د


۲٫ ما بین شما و اتومبیل جلویی فاصله دو ثانیه ای مناسب خواهد بود چنانچه:
الف. هوا مه آلود باشد ب. هوا مرطوب و جاده خیس باشد
ج. وضعیت راه خشک و هوا خوب باشد د. هوا بارانی باشد
✅پاسخ صحیح:ج


۳٫ چراغ سبز را در جلوی خود مشاهده می کنید چراغ بعدی که روشن میشود چیست؟
الف. زرد و سبز با هم ب. زرد ج. قرمز د. قرمز و زرد
✅پاسخ صحیح:ب


۴٫ روشن بودن چراغ زرد به چه معناست؟
الف. آماده ادامه مسیر باشید ب. در پشت خط بایستید
ج. اگر افراد پیاده ای در حال عبور نباشند ادامه مسیر دهید د. اگر راه باز باشد
✅پاسخ صحیح:ب


۵٫ چرا رانندگی در شب مشکل تر است؟
الف. وجود میدان دید طبیعی کمتر ب. عدم تشخیص فاصله و سرعت وسایل نقلیه
ج. کم شدن تشخیص عابر پیاده د. همه موارد
✅پاسخ صحیح:د


✅سخت ترین مجموعه نمونه سوالات ایین نامه راهنمایی رانندگی موتور

۶٫ برای استفاده از ترمز در حین رانندگی بهتر است ….
الف. پاها همواره آماده برای ترمز گرفتن باشد
ب. تمام کف پا را روی پدال ترمز قرار دهید
ج. پاشنه را روی کف اتومبیل گذاشته و با پنجه پدال ترمز را فشار دهید
د. با کف پا ترمز را به آهستگی فشار داده و همزمان کلاج بگیرید
✅پاسخ صحیح:ج


۷٫ برای روشن کردن اتومبیل اولین کاری که باید انجام شود چیست؟
الف. خلاص کردن دنده، تنظیم صندلی، بستن کمربند، روشن کردن
ب. تنطیم آینه ها، خلاص کردن دنده و روشن کردن
ج. گرفتن کلاج با پای چپ د. هیچکدام
✅پاسخ صحیح:ج


۸٫ در آزادراهها میخهای زرد چشم گربه ای در چه محلی دیده می شود؟
الف. در باند کاهش و افزایش سرعت ب. بین شانه خاکی و باند اصلی
ج. بین هر دو باند د. غالبا در مسیر رفت و برگشت جاده ها و در سمت چپ مسیر
✅پاسخ صحیح:د


۹٫تنظیم صندلی برای چیست؟
الف. تسلط به فرمان- پدالهای گاز، ترمز و کلاج و دنده ب. میدان دید طبیعی
ج. گزینه الف و ب د. هیچکدام
✅پاسخ صحیح:ج


۱۰٫ منظور از خط زیگزاگ در حاشیه ی خیابان چیست؟
الف. مخصوص توقف اتومبیل ب. توقف کوتاه آزاد است
ج. ایستادن و عبور کردن از روی آن ممنوع د. گزینه الف و ب
✅پاسخ صحیح:ج


۱۱٫ هنگامیکه پلیس راهنمایی دست خود را از موازات نشانه پایین و بالا برد به معنی اینست؟
الف. رانندگان با سرعت عبور کنند ب. رانندگان بایستند
ج. رانندگان وسیله نقلیه در حال حرکت از سرعت خود بکاهند
د. بعد عبور در پشت آن بایستند
✅پاسخ صحیح:ج


۱۲٫ کدامیک از موارد نقص فنی محسوب نمی شود؟
الف. دود کردن موتور ب.نداشتن چراغهای جلو و عقب
ج. کم بودن باد لاستیک د. نداشتن برف پاک کن در رانندگی
✅پاسخ صحیح:ج


۱۳٫ در چه فاصله ای از ورودی یا خروجی مراکز آتش نشانی،پلیس و بیمارستان ها توقف ممنوع است؟
الف. ۵متری ب. ۲۰متری ج. ۱۵ متری د. ۷۰ متری
✅پاسخ صحیح:ج


۱۴٫ هوای گرم بر کدام قسمت از خودرو و اثر می گذارد؟
الف. سیستم فنر بندی- ترمز ب. ترمز دستی
ج. باد لاستیک و دمای موتور د. چرخهای جلو- کلاج
✅پاسخ صحیح:ج


۱۵٫ چه زمانی می توانید از تلفن همراه در رانندگی استفاده کنید؟
الف. فرمان را با یک دست بگیرید و اتومبیل را هدایت کنید
ب. استفاده از تلفن همراه حین رانندگی ممنوع است
ج. فرمان را با یک دست بگیرید و اتومبیل را هدایت کنید
د. نیاز به انجام یک تلفن اضطراری باشد
✅پاسخ صحیح:ب


۱۶٫کدام مورد است که به هنگام سبقت گرفتن از آنها باید فضای بیشتری را برای وسیله نقلیه در نظر گرفت؟
الف. تراکتور ب. موتور سیکلت- دوچرخه ج. جرثقیل د. ماشین های مجاور
✅پاسخ صحیح:ب


۱۷٫ شما با سرعت ۴۵ کیلومتر در ساعت در یک جاده مرطوب در حال رانندگی هستید، فاصله شما با اتومبیل جلوئی چند طول اتومبیل باید باشد؟
الف. ۴ طول اتومبیل ب. ۲ طول اتومبیل ج. ۶ طول اتومبیل د. ۵ طول اتومبیل
✅پاسخ صحیح:ج


۱۸٫ در صورت زرد شدن چراغ راهنمایی در وسز تقاطع …..؟
الف. متوقف می شوید ب. برای تخلیه تقاطع به راه خود ادامه می دهید
ج. بلافاصله ترمز کرده، با دنده عقب در پشت خط عابر متوقف می شوید
د. بدون رعایت حق تقدم می توان عبور کرد
✅پاسخ صحیح:ب


۱۹٫ شما در هنگام رانندگی در شهر مجارز هستید حداکثر سرعتی معادل:
الف. ۶۰ کیلومتر در خیابانهای شریانی اصلی ۵۰ کیلومتر در خیابانهای شریانی فرعی ۲۰ کیلومتر معابر محلی
ب. ۶۰ کیلومتر در خیابانهای شریانی اصلی ۵۰ کیلومتر در خیابانهای شریانی فرعی ۳۰ کیلومتر معابر محلی
ج. ۵۰ کیلومتر در خیابانهای شریانی اصلی ۵۰ کیلومتر در خیابانهای شریانی فرعی ۳۰ ککیلومتر معابر محلی
د. ۶۰ کیلومتر در خیابانهای شریانی اصلی ۴۰ کیلومتر در خیابانهای شریانی فرعی ۲۰ کیلومتر معابر محلی
✅پاسخ صحیح:ب


۲۰٫ کاربرد روش دو ثانیه برای چیست؟
الف. محاسبه زمان ب. تخمین مسافت باوسیله جلوئی ج. تست موتور د. مورد الف و ب
✅پاسخ صحیح:ب


۲۱٫ حداکثر سرعت در جادههای اصلی:
الف. روز ۶۰ کیلومتر- شب ۸۵ کیلومتر ب. روز ۹۵ کیلومتر- شب ۸۵ کیلومتر
ج. روز ۸۰ کیلومتر- شب ۹۰ کیلومتر د. روز ۸۵ کیلومتر- شب ۹۵ کیلومتر
✅پاسخ صحیح:ب


۲۲٫ مهمترین عامل تصادفات رانندگی با اتومبیل جلوئی چیست؟
الف. شرایط جاده ب. شرایط آب و هوایی
ج. عدم توجه کافی به راه – نزدیک شدن بیش از حد به اتومبیل جلوئی د. مسائل مکانیکی
✅پاسخ صحیح:ج


✅دانلود نمونه سوالات آیین نامه رانندگی موتور با جواب

۲۳٫ تابلوهای راهنمائی که معمولا فرمانی را صادر می کنند به چه شکل است؟
الف. مثلث با حاشیه قرمز ب. دایره با حاشیه قرمز
ج. مستطیل با حاشیه قرمز د. مستطیل فلش دار با حاشیه قرمز
✅پاسخ صحیح:ب


۲۴٫ در کدام محل است که نباید پارک کنید؟
الف. در خیابان های یک طرفه ب. در خیابانهای فرعی
ج. در خیابانهای اصلی د. در ۱۵ متری تقاطع ها و در ایستگاه اتوبوس
✅پاسخ صحیح:د


۲۵٫ چه مواقعی باید بیش از حد مراقب موتور سیکلت سوارها و دوچرخه سوارها باشید؟
الف. در جاده های دو طرفه ب. در خط کشی عابر پیاده
ج. در خیابانهای یک طرفه د. در محل تقاطع
✅پاسخ صحیح:د


۲۶٫ در راههای دارای جدول برای پارک در سرازیری می بایست؟
الف. فرمان را به سمت چپ بچرخانید ب. ترمز دستی را کشیده فرمان را به سمت چپ بچرخانید
ج. فرمان را به سمت راست بچرخانید د. اتومبیل را در دنده گذاشته ومانعی جلوی لاستیک عقب قرار دهیم
✅پاسخ صحیح:ج


۲۷٫ در شرایط غیر عادی مانند بارندگی و یخبندان کنترل و هدایت و توقف اتومبیل به کدام دلیل مشکل است؟
الف. کم بودن میدان دید ب. به لحاظ سرمای هوا و خارج شدن لاستیکها از حالت طبیعی
ج. به لحاظ کاهش ضریب اصطکاک چرخها با جاده د. ب و ج هر دو صحیح
✅پاسخ صحیح:ج


motor-certification-questions.jpg


۲۸٫ در چه فاصله ای از پیچها و تقاطعها دور زدن ممنوع می باشد؟
الف. ۲۰۰ متری ب. ۱۰۰ متری ج. ۱۵۰ متری د. ۷۰ متری
✅پاسخ صحیح:ج


۲۹٫ شما به دنبال یک وسیله نقلیه دیگر بر روی یک جاده خیس رانندگی می کنید، فاصله زمانی بین شما و باید با اتومبیل جلوئی چقدر شد؟
الف. ۴ ثانیه ب. ۲ ثانیه ج. ۳ ثانیه د. ۵ ثانیه
✅پاسخ صحیح:الف


۳۰٫ چرا برای سبقت از یک وسیله طویل باید فاصله بیشتری را با آن حفظ کرد؟
الف. بتوانیم جلوی کامیون را ببینیم ب. راحت بتوانیم یبا سرعت حرکت نیم
ج. برای اینکه در نقطه کولر قرار نگرفته و راننده کامیون بتواند مارا ببیند د.الف و ج
✅پاسخ صحیح:د


۳۱٫ دسترسی در آزادراهها چگونه می باشد؟
الف. از طریق تقازع هم سطح ب. از طریق اولین خروجی
ج. از طریق پلهای هوایی و زیرگذرگاهها د. تا شهرک یا تقاطع جاده دیگر راهی ندارد
✅پاسخ صحیح:ج


۳۲٫ چرا رانندگی در شب نسبت به روز مشکلتر می باشد؟
الف. عدم تشخیص فاصله و سرعت وسیله نقلیه ب. محدود بودن میدان دید راننده
ج. عدم تشخیص به موقع عابر پیاده د. همه موارد
✅پاسخ صحیح:د


✅نمونه سوال آیین نامه موتور سیکلت کدامند؟

۳۳٫ تابلوهای باز دارنده را تابلوهای ….. نیز می گویند که بیشتر به شکل ….. با نوار حاشیه …… رنگ هستند؟
الف. هشدار دهنده- دایره- قرمز ب. انتظامی- دایره- قرمز
ج. انتظامی- مثلث- قرمز د. هشداردهنده- مثلث- آبی
✅پاسخ صحیح:ب


۳۴٫ علادم راهنمائی به ترتیب اولویت ……..؟
الف. تابلوها- چراغ راهنما- فرمان پلیس- خط کشی
ب. فرمان پلیس- تابلوها- چراغ راهنما- خط کشی
ج. چراغ راهنما- خط کشی- تابلوها- فرمان پلیس
د. فرمان پلیس – چراغ راهنما- تابلوها- خط کشی
✅پاسخ صحیح:د


۳۵٫ تابلو های هشداردهنده یا ….. بیشتر به شکل ….. با نوارهای حاشیه …… رنگ و زمینه ….. رنگ می باشد؟
الف. اخباری- دایره- قرمز- آبی ب. اخطاری- مربع- قرمز- سفید
ج. اخطاری- مثلث- قرمز- سفید د. انتطامی- پنج ضلعی- قرمز- سفید
✅پاسخ صحیح:ج


۳۶٫ به هنگام رانندگی در طول روز در شرایط مه آلود چه کاری باید انجام دهید؟
الف. از نور پایین استفاده کنید ب. از نور بالا استفاده کنید
ج. چراغ راهنما را روشن کنید د. چراغ را روشن کنید
✅پاسخ صحیح:الف


۳۷٫ هنگام نزدیک شدن به پیچ تند در شرایط جاده خیس و یخندان چه کاری باید انجام داد؟
الف. به آرامی ترمز دستی را بکشید ب. از سرعت خود بکاهید و با دنده سنگیین حرکت کنید
ج. با دنده خلاص حرکت کنید د. در تمامی مدت کلاج را پایین نگه دارید
✅پاسخ صحیح:ب


۳۸٫ با تنظیم صندلی کدامیک از شرایط زیر مهیا می گردد؟
الف. سهولت در تعویض دنده ب. تسلط کامل به فرمان
ج. تسلط کامل به گاز، کلاج .و ترمز د. هر سه مورد
✅پاسخ صحیح:د


۳۹٫ در صورت کشیدن یدک و یا باری که از ماشین بیرون زده باشد با چه چیزی باید دیگر رانندگان را متوجه کرد؟
الف. چراغ قرمز رنگ یدک ب. پرچم قرمز انتهای یدک
ج. پرچم سفید به ابعاد ۵۰ سانتی متر د. پرچم زرد و چراغ خطر
✅پاسخ صحیح:ج


۴۰٫ وسائل نقلیه امدادی در چه موارد مجاز به استفاده از علائم (آژیر- سوت خطر) می باشد؟
الف. هنگام انجام ماموریت فوری و مهم ب. همه مواقع
ج. هنگام خطر د. مورد ب و ج
✅پاسخ صحیح:الف


۴۱٫ اتومبیل شما در بزرگراه دچار نتص فنی شده است، تابلوی مثلثی را در چند متری قرار می دهید؟
الف. ۵۰ متری ب. ۱۰۰ متری ج. ۷۰ متری د. ۱۵۰ متری
✅پاسخ صحیح:د


✅چند تصویر نمونه سوالات آیین نامه رانندگی موتور سیکلت

۴۲-تصویر زیر به چه معناست:

Examples-Exam-Questions-Motorcycle-Regulations.png

۱-دور زدن ممنون

۲-گردش به چپ ممنون

۳-گردش به راست ممنون

۴-هیچ کدام

✅پاسخ صحیح:گزینه شماره ۱


۴۳- نام تابلوی شکل زیر چیست؟

Examples-of-motorcycle-driving-license-exam-questions.png

۱-ورود وسائل نقلیه موتوری ممنوع

۲-عبور ماشین و موتور سیکلت ممنوع

۳-عبور وسائل نقلیه موتوری ممنوع

✅پاسخ صحیح : گزینه شماره ۳


۴۴-نام تابلوی شکل زیر چیست ؟

Sample-Motor-Vehicle-Letter-Question.png

۱-شیب خطرناک

۲-سربالایی خطرناک

۳-شیب سربالایی ۱۰ درصد

✅گزینه صحیح:شماره ۳


Download (PDF, 701KB)

⬅️مطالب مرتبط با سوالات آیین نامه موتور سیکلت:

کتاب آیین نامه موتورسیکلت

تجهیزات موتورسیکلت

download-button-large-300x108.png


نظرات کاربران تست درایو درباره نمونه سوالات آیین نامه موتور سیکلت:

کاربری به نام احمد می گوید:

سلام بچه ها من هفته پیش امتحان ایین نامه موتور دادم همه سوالات از همین سوالات بود البته من کتاب کامل مرور کردم بعد اومدم از این سوالات استفاده کردم اینم بگم که کتاب اصلا سوال نداره و مطالب کتاب و بیشتر باید حفظ کنید ولی خدایش خیلی این سوالات بهم کمک کرد همه سوالات جدید ایین نامه موتور رو داشت مرسی از تست درایو.


کاربری به نام سجاد می گوید:

سلام وقت بخیر، دوستان من هفته پیش ازمون ایین نامه موتور داشتم کلی سوال خوندم و فکر می کردم که از کتاب ایین نامه موتور سوال میدن که در کمال تعجب حتی یه سوالم از کتاب ایین نامه نبود پیشنهاد می کنم حتما کتاب ایین نامه رانندگی ماشین و نمونه سوالات مربوط به ایین نامه ماشین و حسابی بخونید و تست بزنید، موفق باشید.


کاربری به نام سعید می گوید:

من چند روز پیش توی ازمون ایین نامه موتور شرکت کردم با وجود اینکه کلی سوال درباره خود موتور خونده بودم و بیشترم کتاب ایین نامه موتور سیکلت و خونده بودم خیلی برام جالب بود که توی ازمون ایین نامه موتور از کتاب ایین نامه موتور هیچ سوالی نیومده بود بیشتر سوالات مربوط به ایین نامه ماشین بود، پیشنهادم اینکه دوستان برای محکم کاری سوالات ایین نامه ماشین رو هم بخونند.


کاربری به نام سهیل می گوید:

سلام، دوستانی که قصد دارند در سال ۹۹ گواهینامه موتور بگیرند توجه کنند اشتباه و من و انجام ندین، سوالات آیین نامه پایه سوم یا همون ماشین با سوالات آیین نامه موتور یکی است، اگر اشتباه نکنم همه شهرها هم سوالات یکی است، فرقی نمی کنه کدوم شهر باشین، پیشنهاد می کنم سوالات ایین نامه پایه سوم را کامل مطالعه کنید، دقیقا از سوالات ایین نامه پایه سوم توی ازمون ایین نامه موتور سوال میاد، من دو بار رد شدم بار سوم قبول شدم سوالات زیاد سخت نیست باید به سوال و پاسخ سوال توجه داشته باشید، پاسخ بعضی از سوالها خیلی بهم نزدیکه این باعث گمراهی میشه، پس سوال و پاسخ و خوب باید دقت بخونید بعد پاسخ بدید

به سوالات آیین نامه تست درایو چند ستاره می دهید؟

[امتیاز از مجموع: 205 Average: 3.3]

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟


منبع: test-drive.irارسال نظر

نام


ایمیل


نظر