موضوعات وبسایت : سوالات آیین نامه اصلی
سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

در شرایط یخبندان مسافت توقف چند برابر افزایش می یابد؟

در شرایط یخبندان مسافت توقف چند برابر افزایش می یابد؟

نویسنده : مینا علی زاده | زمان انتشار : 15 اسفند 1400 ساعت 01:29

با امید بر اینکه همه ی هنرآموزان و متقاضیان گواهینامه پایه رانندگی در بار اول در آزمون آیین نامه اصلی و همچنین در آزمون آیین نامه مقدماتی نمره قبولی را بیاورند . ما در این بخش سخت ترین نمونه سوالات آیین نامه را برای شما آورده ایم .

سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

سخت ترین سوالات آیین نامه

۱- برای بهبود وضع ترافیک کدامیک از کارهای زیر را باید انجام داد؟

الف) رعایت قوانین مقررات عبور و مرور

ب) اطلاعات از فرامین پلیس

ج) رانندگی صحیح

د) سه مورد فوق

جواب صحیح : گزینه ۱

۲- آمادگی در رانندگی شامل چه مواردی است؟

الف) مهارت در رانندگی

ب) آگاهی داشتن از وضعیت رانندگی دیگران

ج) پیش بینی خطای دیگران

د) مشاهده، پیش بینی، تمرکز، آگاهی، عدم حواس پرتی

جواب صحیح : گزینه د

۳- کدام گزینه در مورد حداقل فاصله طول ایمن با خودروی جلوئی در شرایط برف صحیح نمی باشد؟

الف) به ازای هر 15 کیلومتر 3 طول اتومبیل

ب) به ازای هر 30 کیلومتر 6 طول اتومبیل

ج) به ازای هر 45 کیلومتر 9 طول اتومبیل

د) به ازای هر 60 کیلومتر 13 طول اتومبیل

جواب صحیح : گزینه د

۴- پس از سبقت چه زمان می بایست به خط اولیه بازگشت؟

الف) وقتی به اتومبیل مقابل نزدیک می شوید.

ب) هنگامی که از اتومبیلی که از آن سبقت می گرفتید گذشته باشید.

ج) زمانی که چراغهای بزرگ اتومبیلی را که از آن سبقت گرفته اید در آینه داخل اتومبیل خود مشاهده نمایید.

د) پس از زدن راهنما و اطمینان عبور از اتومبیل کناری

جواب صحیح : گزینه ج

۵- کدام گزینه به ترتیب اولویت صحیح می باشد؟

الف) چراغ راهنما- فرمان پلیس- تابلوها- خط کشی

ب) فرمان پلیس- چراغ راهنما- تابلوها- خط کشی

ج) تابلوها- چراغ راهنما- خط کشی- فرمان پلیس

د) فرمان پلیس- تابلوها- خط کشی- چراغ راهنما

جواب صحیح : گزینه ب

۶- در شرایط یخبندان مسافت توقف ممکن است چند برابر افزایش یابد؟

الف) 10 برابر

ب) 2 برابر

ج) 5 برابر

د) 3 برابر

جواب صحیح : گزینه الف

۷- تابلو به شکل مثلث متساوی الاضلاع نشسته روی قاعده برای .... می باشد؟

الف) رعایت حق تقدم

ب) هشدار دهنده برای خطر

ج) ایست

د) بازدارنده

جواب صحیح : گزینه ب

۸- حالت روحی و وضعیت شما در رانندگی به چه عواملی بستگی دارد؟

الف) تفکر، موقعیت، دانش قبلی، ادب، نزاکت

ب) رفتارهای مثبت ترافیکی

ج) دانش رانندگی و مهارت

د) پایبندی به مقررات

جواب صحیح : گزینه الف

۹- خط ..... خط کشی عرضی است که در ورودی تقاطع و به منظور تعیین مرز توقف وسایل نقلیه پیش از گذرگاه پیاده در سطح راه ترسیم می شود.

الف) ایست

ب) هاشور

ج) زیگزاگ

د) پارک

جواب صحیح : گزینه الف

۱۰- منظور از خطوط توقف در تقاطع چیست؟

الف) توقف کامل نموده با رعایت حق تقدم دیگران و سرعت کم حرکت می کنیم.

ب) خطوط هشدار در محور وسط تقاطع

ج) محدود بودن حرکت

د) با دادن علامت به حرکت خود ادامه می دهیم.

جواب صحیح : گزینه الف

۱۱- زمانی که در یک جاده دو طرفه درحال حرکت هستید و اتومبیلی بدون رعایت فاصله جلوی شما قرار گیرد چه اقدامی باید انجام دهید؟

الف) فاصله گرفته و فاصله ایمن را رعایت کنیم.

ب) ترمز کنیم.

ج) با زدن چراغ و بوق راننده را جهت گرفتن فاصله با اطلاع می کنیم.

د) احتیاجی به رعایت فاصله در جاده دو طرفه نیست.

جواب صحیح : گزینه الف

۱۲- در جاده های اصلی حداکثر میزان سرعت مجاز در روز ..... کیلومتر در ساعت و در شب .... کیلومتر در ساعت می باشد.

الف) روز 80 - شب 95

ب) روز 85 - شب 75

ج) روز 90 - شب 80

د) روز 95 - شب 85

جواب صحیح : گزینه د

۱۳- چه عاملی می تواند میزان خطر ناشی از آسیب دیدگی گردن را در موقع تصادف کم کند؟

الف) صندلی مجهز به بالشتک هوا

ب) وجود پشتی مناسب پشت سر و تنظیم شده

ج) وجود پشتی مناسب

د) ترمزهای ضد قفل

جواب صحیح : گزینه ب

۱۴- در سربالائی (راه دارای جدول است) هنگام توقف (پارک) فرمان به کدام سمت باید چرخانده شود؟

الف) باید فرمان به چپ (خلاف جهت عقربه های ساعت) چرخانده شود.

ب) باید فرمان به راست (جهت عقربه های ساعت) چرخانده شود.

ج) فرمان مستقیم نگاه داشته می شود.

د) تمام موارد بالا صحیح است.

جواب صحیح : گزینه  الف

۱۵- بی توجهی به علائم و مقررات رانندگی نشان:

الف) عدم توانایی و صلاحیت رانندگی است.

ب) عدم آمادگی لازم است.

ج) شتاب و عجله بیهوده است.

د) عدم سواد کافی است.

جواب صحیح : گزینه الف

۱۶- هوای گرم بر کدام قسمت از خودرو اثر می گذارد؟

الف) سرنشینان خودرو

ب) آمادگی راننده در کنترل خودرو

ج) باد لاستیک و دمای موتور

د) ترمزها

جواب صحیح : گزینه ج

۱۷- به پلیس مدرسه نزدیک می شوید چه عملی انجام می دهید؟

الف) قبل از توقف به کودکان اشاره می کنید که عبور کنند.

ب) توقف کرده و به کودکان اجازه عبور می دهید.

ج) تنها اگر کودکان در حال عبور از خط کشی عابر پیاده هستند توقف می کنید.

د) با سرعت عبور می کنید.

جواب صحیح : گزینه ب

۱۸- در کدام محل نباید پارک کرد؟

الف) در 15 متری تقاطع ها

ب) در ایستگاه اتوبوس

ج) خیابان های اصلی

د) ۱و ۲

جواب صحیح : گزینه د

۱۹- روش 2 ثانیه ای زمان برای .... مورد استفاده قرار می گیرد.

الف) تعیین سرعت

ب) تعیین مسافت   

ج) تعیین فاصله با اتومبیل جلویی

د) هیچکدام

جواب صحیح : گزینه ج

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟


منبع: www.drdriving.irارسال نظر

نام


ایمیل


نظر